Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES biudžetas. Sanglaudos politikai skirtų lėšų sumažinimas pakenks ES pažadams dėl socialinės pažangos  

Praėjus vieneriems metams nuo Europos socialinių teisių ramsčio paskelbimo lieka neatsakytas klausimas, kaip tesėti valstybių ir vyriausybių vadovų 2017 m. lapkričio mėn. Geteborgo socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime duotus pažadus? Europos regionų komiteto (RK) pirmadienį surengtoje tarpinstitucinėje konferencijoje regionų ir miestų atstovai ES Komisijos narei Marianne Thyssen pabrėžė, kad ES sanglaudos politika ir toliau turi būti remiamas Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas, aktyviai dalyvaujant vietos ir regionų valdžios institucijoms.

Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz sakė: „ES visada privalo stengtis įgalėti savo piliečius kurdama deramas darbo vietas, užtikrindama sveikatos apsaugą ir rūpindamasi, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje. Dėl Europos socialinių teisių ramsčio socialinė apsauga ir įtrauktis vėl tapo svarbiais ES darbotvarkės klausimais, tačiau jiems įgyvendinti reikalingas bendras įsipareigojimas visais valdymo lygmenimis. Dabar, labiau nei kada nors anksčiau, mums reikia plataus užmojo ES biudžeto ir tvirtos sanglaudos politikos po 2020 m. Regionai ir miestai yra pasirengę atnaujinti Europą, tačiau ES fondų, ypač Europos socialinio fondo, lėšų sumažinimas ar centralizavimas pristabdys mūsų užmojus.“

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen pažymėjo: „Mūsų politika gali būti vietos lygmens, tačiau iššūkiai, su kuriais susiduriame, yra Europos ar netgi pasaulinio masto. Regionų komitetas padeda spręsti šią sudėtingą užduotį: jūs padedate mums galvoti žemyno mastu, o veikti vietos lygmeniu. Taip pat veikia ir Europos socialinių teisių ramstis. Jis padeda spręsti kontinento problemas vykdant ne tik Europos, bet ir nacionalinio, regionų ir vietos lygmens veiksmus.“

Kadangi RK mano, kad socialinės teisės turėtų būti taip pat vertinamos kaip ekonominės teisės, jis paragino į ES sutartis įtraukti socialinės pažangos skyrių ir nustatyti valstybėms narėms privalomus socialinius tikslus. Jis taip pat mano, kad siekiant mažinti regionų skirtumus rezultatų suvestinė, kuria grindžiamas Europos socialinių teisių ramstis, turėtų apimti teritorinius duomenis. Be to, regionai ir miestai ragina plačiai sutelkti įgūdžius ir švietimą siekiant padidinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą ir pagerinti gebėjimų ir darbo rinkos poreikių atitikimą.

RK Socialinės politikos, švietimo, užimtumo, mokslinių tyrimų ir kultūros komisijos (SEDEC) pirmininkas ir La Riochos regiono vyriausybės pirmininkas José Ignacio Ceniceros (ES / EPP) teigė: „Socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp Europos regionų ir pačiuose regionuose lemia skaudžius demografinius pokyčius, protų nutekėjimą, imigraciją ir populizmą. Skiriant pakankamą finansavimą ir nestokojant tvirtos politinės valios, socialinis ramstis gali tapti ginklu kovojant su nelygybe ir izoliacija ir mažiau palankioje padėtyje esantiems asmenims suteikti būtiną mokymą ir įgūdžių, kad jie galėtų dalyvauti konkurencingoje darbo rinkoje ir tapti aktyviais ir darbingais savo bendruomenių nariais.“

Altenkircheno meras ir RK pranešėjas dėl Europos socialinių teisių ramsčio Heinz-Joachim Höfer (DE / PES)sakė: „Kad ramsčio principai taptų tikrove visiems europiečiams, iš Europos Komisijos tikimės daug platesnio užmojo ir skubių veiksmų. Vis dar laukiame Europos įperkamo būsto strategijos, Europos kovos su skurdu plano, skirto mažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičių, ir atitinkamų skaitmeninių platformų darbuotojų apsaugos priemonių. Dar didesnį nerimą kelia tai, kad 2021–2027 m. laikotarpiui numatytas biudžeto sumažinimas, pavyzdžiui, Europos socialiniam fondui, trukdys sėkmingai įgyvendinti šį ramstį, visų pirma atsiliekančiuose regionuose.“

Europos Parlamento pranešėja Maria João Rodrigues (PT / S&D) taip pat pabrėžė, kad „kitas ES biudžetas turėtų padėti tesėti Geteborge duotus pažadus – kurti teisingesnę Europą ir stiprinti ES socialinį aspektą iki 2019 m. Europos Parlamento rinkimų. Vietos ir regionų valdžios institucijos turėtų tinkamai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kitas biudžeto programas. Turėdamos konkrečių žinių apie vietos ir regionų poreikius, jos yra ypatingos partnerės veiksmingai įgyvendinant socialinių teisių ramstį.“

ES Tarybai pirmininkaujančiai Austrijai atstovavo pirmasis patarėjas Andrä Ruppechter . Jis pabrėžė, kad siekiant ekonominės ir socialinės konvergencijos galima užtikrinti Europos ekonomikos stabilumą ir našumą.

Baigdamas diskusiją Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininkas Luca Jahier pažymėjo: „EESRK ir RK turi suvienyti jėgas, jei norime, kad šis ramstis užtikrintų gerovę visiems piliečiams, Abu Komitetai gali geriausiai įvertinti jo įgyvendinimą teritoriniu požiūriu ir iš pilietinės visuomenės perspektyvos. Būtina skubiai spręsti nesantaiką kurstančios nelygybės klausimą ir paskatinti pokyčius, kurių taip reikia piliečiams.“

Nuotraukų galerija

Daugiau informacijos

Europos Komisija kitam 2021–2027 m. biudžeto laikotarpiui siūlo lankstesnę ir paprastesnę dabartinio Europos socialinio fondo versiją sujungiant keletą esamų fondų ir programų. Naujasis Europos socialinis fondas rems Europos socialinių teisių ramsčio principus ir rekomendacijų pagal Europos semestrą įgyvendinimą. Tačiau bendras finansavimo lygis būtų sumažintas maždaug 6 proc. RK nuomonės projekte , kuris turi būti priimtas gruodžio mėn. plenarinėje sesijoje (pranešėja Susana Díaz Pacheco (ES / PES), Andalūzijos regiono vyriausybės pirmininkė), taip pat įspėjama apie fondo valdymo centralizavimą vietos ir regionų valdžios institucijų sąskaita.

Kontaktinis asmuo

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023