Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES biudžetas: regionų ir vietos vadovai džiaugiasi susitarimu ir ragina lėšas paskirti jau pirmojoje 2021 m. pusėje, kad būtų galima padėti piliečiams ir įmonėms įveikti antrąją COVID-19 bangą  

Komitetas palankiai vertina Europos Parlamento pastangas užtikrinti ryžtingesnius ES veiksmus sveikatos tyrimų srityje ir dėl programos „Erasmus+“, demokratišką ekonomikos gaivinimo planų kontrolę ir naujus Sąjungos finansinius išteklius.

„Susitarimas yra vilties ženklas vietos bendruomenėms, kovojančioms su antrąja pandemijos banga. Galutinis sprendimas turi būti priimtas netrukus, kad lėšos bendruomenes pasiektų jau pirmąjį 2021 m. pusmetį. Jeigu vėluotume, būtina užtikrinti, kad į finansavimą atgaline data galėtų pretenduoti 2021 m., net ir prieš įsigaliojant naujajam biudžetui padarytos gyvybiškai svarbios investicijos. Kitu atveju ES nesuspės apsaugoti vietos bendruomenių ir mūsų ekonomikos“ , –  pareiškė Europos regionų komitetų (RK) pirmininkas Apostolos Tzitzikostas , komentuodamas tarpinstitucines derybas dėl 2021–2027 m. ES daugiametės finansinės programos ir ekonomikos gaivinimo plano.

RK teritorinės sanglaudos politikos ir ES biudžeto komisijos ( COTER ) pirmininkė Isabelle Boudineau (FR / PES) pažymėjo: „Šis susitarimas yra istorinis . Pirmą kartą Europos Parlamentui pavyko padidinti Daugiametę finansinę programą 16 mlrd. EUR, tokiu būdu užtikrinant, kad mokslininkai ir programos „Erasmus +“ dalyviai galėtų ja pasinaudoti, ir patrigubinant programos „EU4Health“ lėšas, kurios šiuo krizės laikotarpiu tokios reikalingos. Tačiau lieka tam tikrų neaiškumų. Ad-hoc sprendimas taikyti ES konkurencines baudas neturėtų būti vien laikina galimybė, reikėtų koreguoti ES taisykles, kad tokia galimybė išliktų ilguoju laikotarpiu. Tas pats pasakytina apie suderintą naujų ES biudžeto nuosavų išteklių grafiką. Privalome užtikrinti, kad plataus užmojo tvarkaraštis būtų patvirtintas darbais. Sudėtingais ekonomikai laikais reikia rimtų sprendimų – turime užtikrinti tvarų ilgalaikį ES atsigavimą.“

RK pranešėjas dėl daugiametės finansinės programos Nikola Dobroslavić (HR / EPP) pareiškė:  „Džiaugiamės Tarybos ir Parlamento pasiektu susitarimu dėl naujosios DFP ir ekonomikos gaivinimo rinkinio . Nepaprastai svarbu kuo skubiau priimti šias priemones prieš naujojo 2021–2027 m. finansinio laikotarpio pradžią, kad miestai ir regionai galėtų įgyvendinti konkrečius projektus. Europa neatsigaus, jeigu miestai ir regionai nebus aktyvūs. Sanglaudos politika ir bendra žemės ūkio politika tebėra labai svarbios regionams ir miestams bei jų atsigavimui. Todėl turime užtikrinti, kad sanglauda būtų pagrindinė vertybė ir svarbus visų sričių politikos ir investicijų tikslas.“

Bendroji informacija

Pagrindiniai Europos regionų komiteto reikalavimai, susiję su pandemijos padarinių šalinimu, yra šie:

1) Ne mažiau kaip 500 mlrd. EUR tvarios, atsparios ir socialinės Europos planas, kuris apimtų ES gaivinimo fondą, būtų susietas su plataus užmojo ES biudžetu ir paremtas bendru Europos skolos draudimu.

2) ES ekstremalių sveikatai situacijų mechanizmas, kuris būtų naudojamas medicininei įrangai įsigyti ir regioninių sveikatos priežiūros sistemų pajėgumams įvertinti, pritaikyti ir stebėti, investuojant į sveikatos priežiūros atsparumą ir tvarumą.

3) Finansavimo programos, kurios padėtų regionų ir vietos bendruomenėms kompensuoti vietos lygmeniu prarandamus mokesčių nuostolius ir perorganizuoti viešąsias paslaugas jas skaitmeninant ir užtikrinant jų tvarumą bei atsparumą.

4) Supaprastintos tvarios vietos infrastruktūros finansavimo procedūros.

5) Specialios priemonės ir teisiniai susitarimai MVĮ, turizmui ir kultūrai remti.

6) Kaimo įtraukties planas, kuris skatintų inovacijas, verslumą ir junglumą kaimo vietovėse.

Kontaktai:

pressecdr@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023