Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
2021–2027 m. ES biudžetas: vietos lygmens vadovai ir ES pirmininkaujanti Bulgarija siekia apsaugoti būsimą sanglaudos politiką  

Birželio 7 d. Sofijoje susirinkę ES vietos ir regionų vadovai paragino nemažinti 10 proc. sanglaudos politikai skiriamų lėšų, kaip numatyta Europos Komisijos pasiūlyme dėl 2021–2027 m. ES biudžeto. Kartu su ES Tarybai pirmininkaujančia Bulgarija jie paragino užtikrinti pakankamus išteklius ir pagerinti taisykles, kad būsimų Europos struktūrinių ir investicijų fondų svarbiausias tikslas ir misija tebebūtų skirtumų mažinimas įtraukiant vietos subjektus.

Birželio 6–7 d. Europos regionų komiteto Teritorinės sanglaudos politikos (COTER) komisija kartu su Bulgarijos Respublikos nacionaline savivaldybių asociacija (NAMBR) surengė konferenciją, kurioje daugiausia dėmesio buvo skiriama Europos Komisijos pasiūlymų projektų dėl kitos daugiametės finansinės programos (DFP), kuriais nustatomos kasmetinės išlaidų ribos visoms ES politikos sritims 2021–2027 m. laikotarpiu ir nauji fondų reglamentai, poveikiui.

„Palankiai vertiname ES pirmininkaujančios Bulgarijos įsipareigojimą remti tvirtą sanglaudos politiką pasitelkiant ES, nacionalinių vyriausybių ir vietos valdžios atstovų bendradarbiavimą. Bulgarija yra pavyzdys, kaip sanglaudos politika gali pagerinti piliečių gyvenimą, užtikrinti geresnę infrastruktūrą, gerinti švietimą, kovoti su skurdu, remti valstybės tarnybos reformą ir spręsti klimato kaitos klausimus. Žinome, kad ši politika lemia pokyčius, ji yra investicija į piliečius ir į Europos ateitį, todėl privalome stengtis, kad jai skiriamos lėšos būtų kuo mažiau apkarpytos ir nustatyti taisykles, kad sanglaudos politika taptų dar veiksmingesnė“, – pasakė Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz .

Užsimindamas apie būsimas derybas dėl biudžeto, Bulgarijos Respublikos ministro pirmininko pavaduotojas Tomislav Donchev pasakė: „ES Tarybai pirmininkaujanti Bulgarija nedvejodama iškėlė problemas ir pradėjo atvirą ir sąžiningą diskusiją dėl bendros ateities. Tas pat pasakytina ir apie debatus dėl sanglaudos politikos ateities. Tai politika, kuria siekiama spręsti mūsų problemas, užtikrinti gerovę ir bendras vertybes.“

NAMBR pirmininkas ir Veliko Tirnovo meras Daniel Panov pasakė: „Manome, kad būtinos bendros Regionų komiteto narių ir nacionalinių vietos valdžios institucijų asociacijų visoje Europoje pastangos norint patenkinti milijonų Europos piliečių poreikius vardan mūsų bendros ateities. Galimybė tinkamai nukreipti išteklius į vietos bendruomenes, patiriančias didelių sunkumų, yra mūsų tikslas ir politinis įsipareigojimas.“

Debatų metu RK nuomonės dėl DFP pranešėjas Dubrovniko ir Neretvos apskrities prefektas Nikola Dobroslavić (EPP / HR) pabrėžė, kad „ vietos lygmens vadovai pasiūlymą dėl DFP vertina kaip teigiamą atskaitos tašką ir pritaria investicijų į švietimo, mokslinių tyrimų, jaunimo ir migracijos politikos sritis didinimui. Tačiau numatytas lėšų mažinimas sanglaudos politikai gali susilpninti regionų ir miestų pajėgumus šalinti atotrūkį ir skatinti inovacijas visame žemyne, tad reikia atidžiai išnagrinėti siūlomus lėšų skyrimo kriterijus ir didesnį biudžeto valdymo lankstumą.“

Investicijų centralizavimą ir didėjantį ES struktūrinių fondų atsiskyrimą, kai Europos socialinis fondas ir Kaimo plėtros fondas vis labiau tolsta nuo Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo, vietos lygmens vadovai įvardijo kaip pagrindines problemas.

RK DARBAS BŪSIMOS SANGLAUDOS POLITIKOS SRITYJE

RK COTER komisija atlieka išsamų naujųjų reglamentų vertinimą. Komitetas iki vasario mėn. parengs ir priims pasiūlymų dėl jų tobulinimo. Kartu su nuomone dėl DFP, kurios pranešėjas – N. Dobroslavić, planuojama parengti šias nuomones:

- dėl Bendrųjų nuostatų reglamento, bendrapranešėjai Umbrijos regiono pirmininkė Catiuscia Marini (PES / IT) ir Saksonijos-Anhalto žemės Valstybės sekretorius Michael Schneider (EPP / DE );

- dėl Europos regioninės plėtros fondo, pranešėjas Flevolando provincijos vykdomosios tarybos narys Michiel Rijsberman (EPP / NL);

- dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo, pranešėja Korsikos teritorinės bendrijos vykdomosios tarybos narė Marie-Antoinette Maupertuis ;

- dėl Tarpvalstybinio bendradarbiavimo, pranešėjas Emeno savivaldybės mero pavaduotojas Bouke Arends (PES / NL);

- dėl Europos socialinio fondo+, pranešėja Andalūzijos pirmininkė Susana Díaz (ES / SPE);

- dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, pranešėja Naujosios Akvitanijos regiono tarybos pirmininko pavaduotoja Isabelle Boudineau .

„COHESION ALLIANCE“

Siekiant stipresnės sanglaudos politikos po 2020 m., RK kartu su pagrindinėmis ES regionų asociacijomis sukūrė #CohesionAlliance iniciatyvą – vietos lygmens judėjimą, kuriame gali dalyvauti visi, kas tiki, kad ES sanglaudos politika turi išlikti ES ateities ramsčiu. Praėjusių metų spalį sukurtas aljansas kasdien sulaukia vis naujų narių – vietos ir regionų valdžios institucijų, verslo asociacijų, akademinės bendruomenės atstovų, profesinių sąjungų ir idėjų institutų.

Išsamesnės informacijos apie #CohesionAlliance iniciatyvas, pareiškimus ir pozicijos dokumentus pateikiama: https://cohesionalliance.eu .

Kontaktinis asmuo:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mob. tel.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023