Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Energetikos krizė neturi pakenkti ES pasauliniams užmojams klimato srityje  

Likus mažiau nei mėnesiui iki COP 27 – Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos (UNFCCC), Europos regionų komitetas (RK) dar kartą paragino subnacionalinės valdžios institucijoms suteikti svarbesnį vaidmenį pasaulinėse derybose dėl klimato ir labiau jas pripažinti įgyvendinant Paryžiaus susitarimą. RK siūlo sukurti pasaulinę sistemą duomenims apie miestų ir regionų išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimą rinkti ir juos stebėti, taip pat ragina valstybes nares ir ES Tarybą tvirtai pritarti tam, kad į COP 27 išvadas būtų įtraukta būtinybė skubiai imtis daugiapakopio bendradarbiavimo veiksmų ir visapusiškai įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas į Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą.

Po vasaros, kai visą ES vargino didžiulės sausros, potvyniai ir gaisrai, o dėl augančių energijos kainų ir infliacijos kyla grėsmė milijonams europiečių šią žiemą patirti energijos nepriteklių, pagrindinė spalio mėn. RK plenarinės sesijos ir 2022 m. Europos regionų ir miestų savaitės diskusijų tema – energetikos ir klimato krizė.

Rengiantis lapkričio 6 d. Šarm El Šeiche prasidėsiančiai JT klimato kaitos konferencijai, RK nariai plenarinėje sesijoje surengė diskusijas dėl subnacionalinių valdžios institucijų vaidmens vykstant COP 27, kuriose dalyvavo Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (ENVI) komiteto pirmininko pavaduotojas Bas Eickhout, Utrechto merė ir ICLEI atstovė COP 27 Sharon Dijksma ir Ševšaveno meras, ICLEI pirmininkas Afrikos regiono klausimais Mohamed Sefiani.

Pradėdamas diskusijas Europos regionų komiteto pirmininkas Vasco Alves Cordeiro pasakė: „Klimato krizė niekam nebekelia abejonių. Todėl turime skubiai imtis veiksmų ir nuo įsipareigojimų pereiti prie laimėjimų.Tai, kas bus nuspręsta per COP 27, formuos klimato ir energetikos politiką ir darys poveikį visoms vietos ir regionų valdžios institucijoms.Šių metų COP 27 vyks per pačią energetikos krizę, kurią dar labiau pagilino V. Putino karas prieš Ukrainą, tačiau šį klausimą jau turėjome būti išsprendę prieš keletą dešimtmečių, pereidami prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos.Europos regionų komitetas bus labai aktyvus per COP 27 ir toliau sieks stiprinti savo aljansus ES ir pasauliniu lygmenimis, kad pasiektų šį tikslą.“

Varšuvos meras ir naujasis RK ENVE komisijos bei darbo grupės Žaliasis kursas vietos lygmeniu pirmininkas Rafał Trzaskowski (PL / EPP) pasakė: „Skyrę didžiules investicijas į Varšuvos gatvių LED apšvietimą, sumažinome energijos suvartojimą ir viešąsias išlaidas.Daugelis kitų Europos miestų ir regionų yra įsipareigoję įgyvendinti tvarius sprendimus, kad vietos bendruomenės taptų sveikesne ir geresne vieta gyventi. Todėl raginame skirti tiesioginių lėšų, kad būtų palengvintas vietos ir regionų valdžios institucijų darbas spartinant energetikos pertvarką.Be to, raginame COP 27 atsižvelgti į miestų ir regionų nuomonę ir palankiai vertiname Europos Parlamento paramą tolesniam daugiapakopiam bendradarbiavimui.Raginame vykdomąjį Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoją Fransą Timmermansą siekti, kad prie COP 27 derybų stalomiestams ir regionams būtų suteiktas svarbesnis vaidmuo.“Europos Parlamento rezoliucijoje ENVI COP 27, dėl kurios buvo balsuota spalio 3 d., pirmadienį, pritariama RK pasiūlymams dėl daugiapakopio bendradarbiavimo ir svarbesnio vaidmens miestams ir regionams įgyvendinant Paryžiaus susitarimą.

Alison Gilliland (IE / PES) ir Olgierd Geblewicz (PL / EPP) parengtomis nuomonėmis ES miestų ir regionų asamblėja siekia stiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį pasaulinėse klimato derybose ir įgyvendinant Paryžiaus susitarimą. Subnacionalinio lygmens valdžios institucijos ir miestų diplomatija gali padėti įveikti dabartines kliūtis pasaulinėse derybose dėl klimato ir parodyti, kad galima siekti platesnių užmojų didinant energijos vartojimo efektyvumą ir naudojant atsinaujinančiųjų išteklių energiją, nes tai yra vienintelis būdas įveikti dabartinę energetikos ir klimato krizę.

Dublino miesto tarybos narė, nuomonės Miestų ir regionų struktūrinės įtraukties į UNFCCC COP 27 link pranešėja Alison Gilliland (IE / PES) pasakė: „Mūsų ekosistemos yra pažeistos ir trapios, o daugelis klimato krizės padarinių jau yra negrįžtami.Negalime leisti, kad karas ir energetikos krizė sustabdytų teisingą perėjimą prie švaresnės ir tvaresnės planetos.Miestams ir regionams reikia daugiau tiesioginio finansavimo ir didesnės paramos, kad būtų pasiekti mūsų kovos su klimato kaita tikslai.Kaip teigiama Glazgo klimato pakte, mums reikia įtraukaus valdymo, todėl kviečiame visus RK narius paraginti savo nacionalines delegacijas Tarybos išvadose aiškiai nurodyti svarbų subnacionalinių valdžios institucijų vaidmenį vykdant šią pertvarką.“

Vakarų Pamario vaivadijos maršalka ir nuomonės Subnacionalinio lygmens diplomatijos klimato kaitos srityje stiprinimas rengiantis COP 27 ir COP 28 pranešėjas Olgierd Geblewicz (PL / EPP) pasakė: „Subnacionalinė ir miestų diplomatija nėra pakankamai pripažįstama ir išnaudojama.Miestai ir regionai pirmauja ne tik kovojant su klimato kaitos padariniais, bet ir ieškant klimato srities sprendimų.Vietos ir regionų valdžios institucijos yra piliečių dalyvavimo ir bendruomenių įgalėjimo priemonės, be kurių negalime įvykdyti Paryžiaus susitarime prisiimtų pažadų.Raginame Europos Komisiją į derybas dėl klimato kaip piliečių ambasadores įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas.RK,kaip ES miestų ir regionų asamblėja, yra pasirengęs tapti institucija, kuri koordinuotų subnacionalinę diplomatiją klimato kaitos srityje su ES šalimis partnerėmis.“

Diskusijose taip pat dalyvavęs Silezijos vaivadijos maršalka ir RK nuomonės Energetikos politikos dokumentų rinkinys dėl dujų, vandenilio ir metano išmetimo pranešėjas Jakub Piotr Chełstowski (PL / ECR) pabrėžė: „Naujas dujų dokumentų rinkinys ir Metano reglamentas yra labai svarbūs siekiant strateginių Europos žaliojo kurso tikslų, taip pat pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinio ir priemonės „REPowerEU“ siekių.Vandenilio ir biometano rinkų plėtojimas ir išmetamo metano kiekio mažinimas taip pat yra labai svarbūs mūsų regionų ekonomikai ir laikantis mūsų klimato srities užmojų.“

Pastabos redaktoriams

Kontaktini asmuo

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 0 470 8810 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023