Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Naujas RK tyrimas kelia nerimą dėl nepakankamo regionų ir miestų dalyvavimo nacionalinių ekonomikos atgaivinimo planų procesuose  

Kol Briuselyje susitikę ES valstybių ir vyriausybių vadovai vertina dabartinę ekonomikos atsigavimo padėtį, Europos regionų komiteto (RK) užsakyto naujo tyrimo rezultatai rodo, kad vietos ir regionų valdžios institucijos nepakankamai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. Tyrimas buvo pristatytas RK Ekonominės politikos komisijos (ECON) posėdyje. ECON komisijos nariai taip pat išreiškė didelį susirūpinimą, kad dėl nepakankamo koordinavimo su sanglaudos politikos tikslais ir nepakankamo atsižvelgimo planuose į teritorinius skirtumus kyla rizika, kad lėšos dubliuosis.

Remiantis tyrimu, kuriame analizuojami aštuoni iki gegužės mėn. pabaigos Europos Komisijai pateikti nacionaliniai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai, numatyta labai mažai galimybių regionams įnešti demokratišką indėlį. Su dauguma regionų ir vietos subjektų buvo konsultuojamasi tik oficialiais ir vienašaliais būdais ir jiems daugiausia bus pavesta vykdyti administracinį investicijų politikos įgyvendinimą. Jų idėjos retai buvo perkeltos į planus. Tačiau miestams ir regionams suteikus daugiau politinės laisvės naudoti investicinius išteklius būtų skatinama vietos bendruomenių atsakomybė už politiką ir stiprinami gebėjimai vietos lygmeniu. Nepakankamas regionų ir vietos valdžios institucijų, kurios yra itin svarbios investicijoms ir paslaugoms teikti bei reformoms įgyvendinti, dalyvavimas gali pakenkti nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų poveikiui ir veiksmingumui.

RK ECON komisijos pirmininkas ir Tipererio grafystės tarybos narys Michael Murphy (IE / EPP) pasakė: „Šiandien pristatytas tyrimas patvirtina, ką mes jau teigėme anksčiau: padėtis visoje ES labai įvairi, tačiau daugelis valstybių narių konsultacijas su vietos ir regionų subjektais laiko ne prasmingais mainais, o vienašaliais procesais, „langelių žymėjimu uždedant varneles“. Regionai ir miestai turi daug žinių ir patirties, kuri retai įtraukiama į ekonomikos gaivinimo planus, o tai yra neišnaudota galimybė ir tiesiog nėra geras valdymas. Vietos ir regionų valdžios institucijos yra labai svarbios teikiant investicijas ir viešąsias paslaugas, taip pat įgyvendinant reformas, todėl būtų klaida bandyti atgaivinti ES ekonomiką be jų.“

ECON komisijos nariai išreiškė apgailestavimą, kad nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose siūlomomis investicijomis neatsižvelgiama į galimą ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir ES sanglaudos politikos fondų sinergiją. Šių dviejų finansinių priemonių dubliavimasis gali pakenkti sanglaudos politikos veiksmingumui. Išskyrus Italiją ir Belgiją, nėra teritorinio išteklių paskirstymo. Tyrime taip pat daroma išvada, kad nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vaidmuo vietos ir regionų valdžios institucijoms skatinant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką tebėra neaiškus ir netinkamai apibrėžtas.

Atsižvelgdami į tyrimo rezultatus, ECON komisijos nariai paragino Europos Komisiją atlikti išsamų visų nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimą, kartu su Europos Parlamentu primygtinai reikalauti apibrėžti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį likusiuose planų etapuose, išlaikyti sanglaudą kaip pagrindinę vertybę ir įtraukti ES regionus ir miestus į Europos semestrą ir į planų stebėseną bei vertinimą.

Surengusi diskusijas dėl ES ekonomikos gaivinimo fondo, ECON komisija priėmė nuomonės projektą Pramonės ir rankų darbo produktų geografinių nuorodų apsauga Europos Sąjungoje , kuriame raginama pramonės ir rankų darbo produktams sukurti suderintą ES reglamentavimo sistemą, kuri pakeistų nacionalinių teisinių priemonių įvairovę ir tokiu būdu apsaugotų svarbią Europos kultūros paveldo dalį, pagerintų vartotojų teises, padidintų gamintojų pajamas ir prisidėtų prie atitinkamų regionų vystymosi.

Nuomonės pranešėja Naujosios Akvitanijos regiono tarybos narė Martine Pinville (FR / PES) pasakė: „Turi būti įgyvendintas jau seniai RK pateiktas prašymas priimti teisės aktą, kuriuo būtų apsaugotos pramonės ir rankų darbo produktų geografinės nuorodos. Vartotojams toks teisės aktas būtų produkto kilmės, kokybės ir autentiškumo garantija. Amatininkams ar bendrovėms tai reikštų jų praktinės patirties įvertinimą ir juos apsaugotų nuo nesąžiningos konkurencijos ir klastojimo. Galiausiai, regionams svarbu savo teritorijoje apsaugoti vietos paveldą, išsaugoti pridėtinę vertę ir darbo vietas, kurių negalima perkelti.“

Nuomonę planuojama priimti spalio mėn. RK plenarinėje sesijoje.

ECON komisijos posėdis taip pat suteikė galimybę nariams pasikeisti nuomonėmis dėl darbo dokumentų dėl „2020 m. pramonės strategijos atnaujinimo. Bendrosios rinkos stiprinimas siekiant Europos ekonomikos atsigavimo“, kurį pristatė pranešėja Jeannette Baljeu (NL / Renew Europe), ir dėl nuomonės dėl geresnio reglamentavimo, kurį pristatė CIVEX komisijos pranešėjas Piero Mauro Zanin (IT / EPP).

Be to, ECON komisija paskyrė Rob Jonkman (NL / ECR) nuomonės „Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo priemonės įgyvendinimas“ pranešėju ir rekomendavo Mark Weinmeister (DE / EPP) paskirti pagrindiniu nuomonės „Europos skaitmeninė tapatybė“ pranešėju.

Bendroji informacija

672,5 mlrd. EUR (312,5 mlrd. EUR dotacijų ir 360 mlrd. EUR paskolų) vertės ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė yra fiskalinis instrumentas, skirtas paremti ES valstybių narių reformas ir investicijas į bendrus ES prioritetus. EGADP yra didžiausia finansinė priemonė, įtraukta į 750 mlrd. EUR ekonomikos gaivinimo programą Next Generation EU . Norėdamos pasinaudoti EGADP, valstybės narės turi pateikti savo nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, kuriuose turi būti nurodyta, kokios reformos ir investicijos bus finansuojamos. Iki šiol Europos Komisija gavo 24 nacionalinius planus iš 27, iš kurių 12 patvirtino.

RK užsakymu atliktame tyrime „Regionų ir vietos valdžios institucijos dalyvavimas rengiant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus“ daugiausia dėmesio skiriama aštuoniems nacionaliniams ekonomikos atkūrimo ir atsparumo didinimo planams, kurie buvo pateikti ES iki 2021 m. gegužės mėn. pabaigos (Belgijos, Kroatijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Rumunijos ir Ispanijos). Visas tyrimas pateikiamas čia .

Jau sausio mėn. surengtose RK ir CEMR bendrose konsultacijose buvo pažymėta, kad daugelis ES vyriausybių neįtraukia regionų ir miestų į ekonomikos gaivinimo po COVID planų rengimą. Visi rezultatai pateikiami čia .

Vadovaujantis EGADP reglamentu (18 straipsnio 4 dalies q punktu) ir kaip neseniai buvo priminta didele balsų dauguma priimtoje Europos Parlamento rezoliucijoje , ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai turėtų būti rengiami ir, „jei įmanoma“, įgyvendinami po „konsultacijų, vykdomų pagal nacionalinę teisinę sistemą su vietos ir regionų valdžios institucijomis, socialiniais partneriais, pilietinės visuomenės organizacijomis, jaunimo organizacijomis ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, proceso“. Valstybės narės turės pateikti konsultacijų proceso santrauką, kurioje turi būti išsamiai išdėstyta, kaip „ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane atsispindi suinteresuotųjų subjektų indėlis“.

Kontaktinis asmuo

Maximilian von Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023