Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Skaitmeninė Europa visiems: pažangių skaitmeninių sprendimų naudą turi pajusti visi ES piliečiai  

Europos regionų komiteto (RK) pirmininkas ir pirmasis pirmininko pavaduotojas prašo, kad kitos kadencijos Europos Komisija užtikrintų skaitmeninės transformacijos ekonominę ir socialinę naudą visoms vietos bendruomenėms ir jų piliečiams. Pasiūlyme „Skaitmeninė Europa visiems“ daugiausiai dėmesio skiriama skaitmeninių inovacijų stebėsenai, sklaidai ir skatinimui. Tai buvo aptarta trečiadienį vykusiame bendrame RK ir Europos Komisijos plačiajuosčio ryšio platformos atstovų susitikime.

„Atėjo metas bendrai kurti skaitmeninės revoliucijos naudą ir ją pajusti visoje Europos Sąjungoje. Vietos ir regionų bendruomenės ir valdžios institucijos tiesiogiai dalyvauja vietoje įgyvendinant bendrąją skaitmeninę rinką, tačiau jų gebėjimai valdyti pokyčius ir rasti naujus sprendimus labai skiriasi. Iki šiol pagrindiniai skaitmeninės revoliucijos naudos gavėjai buvo didesni miestai, labiau klestintys regionai ir keletas vietos bendruomenių, kuriose stiprūs vietos lyderiai“, – pažymėjo RK pirmininkas Karl-Heinz Lambertz .

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Markku Markkula pristatė pasiūlymo dėl plačiajuosčio ryšio platformos projektą, kurį kartu rengia ES valstybių narių vietos ir regionų politikai ir Europos Komisijos ekspertai, siekdami paspartinti sparčiojo plačiajuosčio ryšio diegimą ES regionuose.

„Europoje sukurti pažangūs sprendimai paprastai yra gana nedidelio masto ir nepakankamai sąveikūs. Todėl pasaulio mastu dominuojantys rinkos dalyviai Europoje sukurtus sprendimus iš rinkos išstumia. Europa turi rasti naują pažangių skaitmeninių sprendimų taikymo būdą ir suteikti galimybę vietos ir regionų subjektams bendrai valdyti skaitmeninę revoliuciją. Kartu su piliečiais kurkime stiprias Europos skaitmenines ekosistemas ir jų ateitį“, – pabrėžė M. Markkula.

Diskusijoje su Europos Komisijos CNECT GD už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingu direktoriumi Gerardu De Graafu plačiajuosčio ryšio platformos nariai aptarė idėjas ir gaires, kurias pateikė pirmininkas K.-H. Lambertz ir pirmasis pirmininko pavaduotojas M. Markkula. Siūloma:

sukurti Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklą, susijusį su regioninėmis pažangiosios specializacijos strategijomis;

naudoti įvairias ES finansavimo priemones, įskaitant struktūrinius fondus, siekiant sustiprinti skaitmeninių inovacijų centrų steigimą ir sparčiojo plačiajuosčio ryšio diegimą visuose ES regionuose;

kartu su švietimo ir mokymo sektoriumi kurti regioninius skaitmeninių įgūdžių aljansus, siekiant patenkinti vietos įmonių skaitmeninius poreikius;

pasinaudoti Viešųjų pirkimų direktyvos peržiūra siekiant paskatinti lengvą pažangiųjų paslaugų diegimą glaudžiai bendradarbiaujant su skaitmeninių inovacijų centrais; optimaliai naudoti kolektyvinio pirkimo susitarimus ir bendradarbiauti su EIB, kad kolektyvinis pirkimas taptų paprastesnis;

paraginti kiekvienoje valstybėje narėje pasirinkti pažangius pavyzdinius kaimus ir regionus ir surengti specialius mokymus bei imtis integravimo priemonių;

vietos lygmeniu taikyti naujus skaitmeninius sprendimus, siekiant palaikyti nuolatinį dialogą su piliečiais kibernetinio saugumo, skaitmeninių viešųjų paslaugų ir kitais klausimais;

sukurti 700 mažų ir vidutinio dydžio miestų e. valdžios auditui skirtą Europos čekių sistemą, pagal kurią vietos valdymo ekspertai teiktų 15 dienų trukmės konsultacijas miesto tarybai;

nustatyti prasmingus rodiklius, kuriais remiantis būtų galima įvertinti vietos ir regionų lygmeniu padarytą pažangą, ir reguliariai teikti ataskaitas apie padėtį, susijusią su bendrosios skaitmeninės rinkos vietos ir (arba) regionų aspektu.

Galutinis pasiūlymas bus pateiktas birželio 13–14 d. Bukarešte vyksiančiame renginyje Skaitmeninė asamblėja 2019 .

Kontaktinis asmuo

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Vietos lygmens vadovai: ‎ siekiant remti pertvarką vykdančius regionus ir miestus būtina šalinti skaitmeninę atskirtį
Vietos lygmens vadovai: ‎ siekiant remti pertvarką vykdančius regionus ir miestus būtina šalinti skaitmeninę atskirtį
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Europai reikia tvirtesnės, modernesnės ir paprastesnės sanglaudos politikos kovai su didėjančia nelygybe
Europai reikia tvirtesnės, modernesnės ir paprastesnės sanglaudos politikos kovai su didėjančia nelygybe
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK2022-CALL-APPLICATIONS-SIDE-EVENTS-IS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
13.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/4TH-BROADBAND-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
10.05.2022