News  
ExtentedCQWP
RK ir Europos Komisija inicijuoja partnerystę, kad padėtų vietos valdžios institucijoms integruoti migrantus ir įgyvendinti naująjį migracijos ir prieglobsčio aktą
RK ir Europos Komisija inicijuoja partnerystę, kad padėtų vietos valdžios institucijoms integruoti migrantus ir įgyvendinti naująjį migracijos ir prieglobsčio aktą
Press release12.12.2020 | Migration, asylum and integration of migrants;
Europos Komisija ir Europos regionų komitetas sutelks jėgas, kad sukurtų naują partnerystę, kuri leis padidinti paramą ES miestų ir regionų vykdomai integracijai. Apie partnerystę šiandien RK plenarinėje sesijoje paskelbė Regionų komiteto (RK) pirmininkas Apostolos Tzitzikostas ir už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Ylva Johansson. Naujoji integracijos partnerystė rems ES miestus ir regionus pirmiausia šiose trijose srityse:  bus stiprinamas atviras ir nuolatinis ES institucijų ir vietos ir regionų valdžios institucijų dialogas integracijos klausimais;  bus stiprinami vietos ir regionų valdžios institucijų gebėjimai ir bus skatinama keistis patirtimi;  bus gerinama informacija ir duomenys apie integraciją vietos lygmeniu. Partnerystė remsis jau įtvirtintu Europos Komisijos ir Europos regionų komiteto bendradarbiavimu įgyvendinant iniciatyvą Miestai ir regionai už integraciją – ją 2019 m. pradėjo Europos regionų komitetas, norėdamas suteikti Europos merams ir regionų vadovams platformą, kurioje būtų galima keistis informacija ir demonstruoti pozityvius migrantų ir pabėgėlių integravimo pavyzdžius. Europos regionų komiteto pirmininkas ir Centrinės Makedonijos gubernatorius Apostolos Tzitzikostas (EL / EPP) pareiškė: „Migracija nėra vien keleto valstybių narių iššūkis – tai klausimas, kuris svarbus visai Europos Sąjungai. ES turi paremti regionus, miestus ir salas, tokias kaip Lesbas, Lampeduza ir Kanarų salos – jos yra priešakinėse linijose, kai reikia padėti ką tik atvykusiems migrantams, juos integruoti ir teikti jiems kitas paslaugas. Nors vietos valdžios institucijos įgyvendino nemažai sėkmingų ir inovatyvių integracijos sprendimų, jos vis dar susiduria su sunkumais, kai reikia gauti finansavimą, duomenų ir žinių, ypač mažuose miestuose ir kaimo vietovėse. Partnerystė padės joms ir konkrečiai parodys, kad ES yra jų pusėje sprendžiant daugelį problemų, su kuriomis šios institucijos susiduria.“ 
Susijusi informacija
International Cooperation