Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES masto aljansas įspėja Europos Komisiją: regioninių lėšų mažinimas kelia grėsmę Europos ateičiai  

Laikotarpiu po 2020 m. ES sanglaudos politikai ir toliau turi būti skiriama ne mažiau kaip trečdalis viso ES biudžeto ir ja turi būti remiami visi Europos regionai. Sumažinus šią dalį gali padidėti skirtumai Europoje ir kilti grėsmė Europos Sąjungos ateičiai. Būtent tai Europos Komisijai šiandien pareiškė visos Europos aljansas #CohesionAlliance, Komisijai rengiantis gegužės 2 d. paskelbti būsimo ES biudžeto projektą.

Sanglaudos politika, kurios vertė 2014–2020 m. laikotarpiu – daugiau kaip 350 mlrd. EUR ir kuri įgyvendinama pasitelkiant Europos struktūrinius ir investicijų fondus , yra pagrindinė ES investavimo priemonė, kuria siekiama mažinti regioninius skirtumus, kurti darbo vietas, atverti naujų verslo galimybių ir spręsti didžiąsias pasaulines problemas, pavyzdžiui, klimato kaitos ir migracijos. Tai vienintelė ES politikos sritis, kuri apima visas Europos vietos bendruomenės ir įtraukia vietos suinteresuotuosius subjektus siekiant įgyvendinti augimo strategijas, orientuotas į bendrus ES tikslus.

Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES ir iškilus būtinybei ES finansuoti naujus prioritetus, pavyzdžiui, gynybos, saugumo ir išorės sienų kontrolės, kitame ES ilgalaikiame biudžete arba Daugiametėje finansinėje programoje, kurioje bus nustatytos viršutinės ES išlaidų ribos laikotarpiu po 2020 m., gali būti sumažinti sanglaudos politikai skiriami finansiniai asignavimai. Siekiant užtikrinti, kad tai neįvyktų, ir norint plačiau informuoti apie gyvybiškai svarbų sanglaudos politikos vaidmenį, 2017 m. spalio mėn. buvo sukurtas #CohesionAlliance, kurio steigėjai – pagrindinės regionų ir miestų asociacijos (Europos pasienio regionų asociacija (EPRA), Europos regionų asamblėja (AER), Europos regioninių teisėkūros asamblėjų konferencija (CALRE), Europos savivaldybių ir regionų taryba (CEMR), Europos periferinių jūrų regionų konferencija (CPMR) ir EUROCITIES) ir Europos regionų komitetas.

Aljansas reikalauja, kad ES biudžetas po 2020 m. padarytų sanglaudos politiką stipresnę, veiksmingesnę, matomą ir prieinamą visiems Europos Sąjungos regionams. Nuo įsteigimo Aljanso deklaraciją jau pasirašė daugiau kaip 4 000 privačių asmenų, 100 regionų, 70 miestų ir apskričių, 50 regionų ir vietos valdžios institucijų asociacijų, 40 Europos Parlamento narių ir 30 ES sektorių asociacijų.

„Sanglaudos politika yra tradicinė, tačiau ne senamadiška. Ji toliau atliks savo vaidmenį kitame ES biudžete . Negalime garantuoti, kad nebus sumažinti asignavimai, tačiau sieksime, kad jie siektų nuo 5 iki 10 proc.“, - teigė ES komisijos narys, atsakingas už biudžetą, Gunther Oettinger , ir pakvietė visus partnerius susitelkti ir įtikinti nacionalinių valstybių vyriausybes, kad reikia šiek tiek padidinti valstybių narių įnašus, kad ES galėtų vykdyti savo uždavinius.

Tam pritarė ES Komisijos narė, atsakinga už regionų politiką, Corinna Creţu pabrėždama, kad: „Europai sanglauda reikalinga labiau negu bet kada anksčiau, ne vien dėl ekonominių, bet ir dėl socialinių bei politinių priežasčių. #CohesionAlliance dėka tūkstančiai šios unikalios politikos naudos gavėjų, atstovaujančių miestams ir regionams bei sveikatos, švietimo ar verslo sektoriams, garsiai ir aiškiai pareiškia, kad Europa ir sanglaudos politika yra neišskiriamai susijusios“.

Kalbėdama Europos pasienio regionų asociacijos (AEBR) vardu, Estremadūros regioninės vyriausybės generalinė direktorė išorės veiksmams Rosa Balas Torres pabrėžė: „Būtina išsaugoti dabartines teritorinio bendradarbiavimo programas, nes jos yra neatsiejamos nuo Europos sanglaudos ir padeda suartinti piliečius ir teritorijas peržengiant nacionalines sienas. Atsižvelgiant į neseniai paskelbtą Komisijos komunikatą dėl pasienio regionų, reikia toliau plėtoti tarpvalstybinius ir tarptautinius metodus kitose ES politikos srityse, pavyzdžiui, užimtumo, sveikatos priežiūros, prieinamumo ir sujungiamumo.“

Europos regionų asamblėjos (AER) pirmininkas ir Švedijos Vestra Jotalando regiono pirmininkas Magnus Berntsson pridūrė: „Stipri atnaujinta sanglaudos politika visiems regionams būtų protingiausia ir logiškiausia ES investicija į savo ateitį. Rytojaus sąjungoje sanglaudos politika yra galingiausias mūsų įrankis, skirtas piliečių gyvenimo kokybei gerinti ir vieningai, stipriai ir konkurencingai Europai skatinti“.

CALRE pirmininkė, Portugalijos Azorų salų autonominio regiono įstatymų leidžiamosios asamblėjos pirmininkė Ana Luís pasakė: „Atėjo laikas susivienyti ir sutelkti jėgas, kad būtų galima apginti pagrindinius Europos Sąjungos principus, pavyzdžiui, sanglaudos ir solidarumo. Būtent todėl CALRE nuo pat pradžių prisijungė prie #CohesionAlliance. Europai reikia stiprios ir veiksmingos sanglaudos politikos visuose jos regionuose be išimties“.

„Naujų ES prioritetų, pavyzdžiui, socialinės įtraukties ir klimato politikos veiksmų, sėkmė priklauso nuo miestų ir regionų gebėjimo investuoti savo teritorijoje“, – pareiškė CEMR atstovas ir Malmės (Švedija) miesto tarybos narys Ilmar Reepalu . – Šios investicijos nėra įmanomos be sanglaudos politikos. ES turėtų veikti nuosekliai ir būsimame biudžete numatyti stiprią sanglaudos politiką“.

RK pirmininkas Karl-Heinz Lambertz pabrėžė, kad: „Jei norime tokios Europos, kuri investuoja į visas bendruomenes, kuri yra veiksmingesnė, matomesnė, mažiau centralizuota ir remianti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, mums reikalinga stipri sanglaudos politika visiems regionams ir didesnis ES biudžetas. Jo mažinimas turės rimtų padarinių būsimam Europos Sąjungos klestėjimui ir vienybei.“

Tai pabrėžė ir CPMR pirmininkas, Portugalijos Azorų autonominio regiono vyriausybės pirmininkas Vasco Alves Cordeiro : „Būsimame ES biudžete turi atsispindėti ES užmojai ir prioritetai, regionams suteikiant reikalingo lankstumo, kad jie galėtų įgyvendinti ES politinę viziją dėl Europos ateities, veikdami vietos lygmeniu. Kai kuriuos prioritetus galima pasiekti tik įgyvendinant sanglaudos politiką“.

Gyvybiškai svarbų sanglaudos politikos vaidmenį pabrėžė EUROCITIES pirmininkas, Gento (Belgija) meras Daniël Termont : „Sanglaudos politika – tai klijai, kurie neleidžia ES subyrėti sunkiame kelyje kuriant tvaresnę, įtraukesnę, demokratiškesnę ir klestinčią ateitį. Parama inovacijoms, bendradarbiavimui ir solidarumui įgyvendinant stiprią sanglaudos politiką padės Europai rodyti pavyzdį visam pasauliui ir ateities kartoms“.

Informacinis pranešimas

#CohesionAlliance – tai koalicija, kuriai priklauso tie, kurie mano, kad ES sanglaudos politika privalo išlikti ES ateities ramsčiu. Aljansas buvo įsteigtas pagrindinėms Europos miestų ir regionų asociacijoms bendradarbiaujant su Europos regionų komitetu. Jis reikalauja, kad ES biudžetas po 2020 m. padarytų sanglaudos politiką stipresnę, veiksmingesnę, matomą ir prieinamą visiems Europos Sąjungos regionams. Nuo nacionalinių, vietos ir regionų valdžios institucijų iki MVĮ, NVO, mokyklų, universitetų, kultūros organizacijų – visi, kurie tiki ES sanglaudos politika, yra kviečiami prisijungti prie #CohesionAlliance, pasirašydami jo deklaraciją.

Daugiau informacijos

Nuotraukos

Informacijos apie sanglaudos politiką suvestinės

#CohesionAlliance signatarai

#CohesionAlliance žemėlapis

Kontaktai spaudai

cohesionalliance@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023