Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
COVID-19. Raginame visas ES institucijas ir valstybes nares parengti plataus užmojo tvarios, atsparios ir socialiai teisingos Europos atkūrimo planą nepaliekant nuošalyje nei žmonių, nei vietovių  

Europos regionų komiteto pirmininkų sueigos bendras pareiškimas

Mes, merai, regionų pirmininkai ir vietos bei regionų tarybų nariai, esame kovos su koronavirusu priešakyje. Dėl šios precedento neturinčios COVID-19 krizės reikia nedelsiant imtis priemonių ir parengti ryžtingą socialinio ir ekonominio Europos Sąjungos atkūrimo planą, pagrįstą solidarumu, tvarumu, atsparumu ir socialiniu teisingumu ir atitinkantį Europos žaliąjį kursą ir skaitmeninės pertvarkos darbotvarkę. Kartu su visais valdžios lygmenimis visoje Europoje įsipareigojame sutelkti jėgas ir kovoti su pandemija, apsaugoti žmones ir prisidėti prie ekonominio, socialinio ir finansinio atsigavimo.

Šiais sudėtingais laikais, mūsų, kaip regionų ir vietos valdžios institucijų, prioritetas yra toliau teikti sveikatos priežiūros ir viešąsias paslaugas savo bendruomenėms užtikrinant, kad nė vienas neliktų nuošalyje. Dedame visas įmanomas pastangas, kad remtume vietos ekonomiką, išsaugotume darbo vietas, sukurtume naujų įsidarbinimo galimybių, padėtume visoms įmonėms tęsti savo veiklą ir užtikrintume kokybišką švietimą. Mūsų darbas vietoje papildo ES ir valstybių narių lygmens pastangas, tačiau reikia nuveikti dar daugiau, visų pirma tarpvalstybinio solidarumo srityje.

Todėl mums itin svarbu sukurti ES ekstremalių sveikatai situacijų mechanizmą kaip sinergijos priemonę, skirtą integruoti ir racionaliau naudoti ES, nacionalinius ir regionų (vietos) išteklius siekiant finansuoti medicininės įrangos ir įrenginių įsigijimą, tokiu būdu sustiprinant Europos Komisijos šioje srityje jau dedamas pastangas . Be to, ES privalo finansuoti regioninę sveikatos priežiūros ir ligoninių programą, kad įvertintų, pertvarkytų ir stebėtų regioninių sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus vietoje ir investuotų į sveikatos priežiūros tvarumo užtikrinimą. Naujo ES pandeminio koordinavimo centro veikloje turėtų tiesiogiai dalyvauti regionai ir miestai. Kad piliečiams būtų teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, reikia užtikrinti veiksmingesnį tarpvalstybinį koordinavimą. Ateityje ES, valstybės narės, miestai ir regionai turėtų įvertinti būdus, kaip iš naujo subalansuoti savo sveikatos priežiūros pajėgumus laikantis subsidiarumo principo.

Siekiant kompensuoti prarastus pajamų mokesčius, reikėtų sukurti ES mechanizmus, kurie suteiktų vietos ir regionų valdžios institucijoms tiesioginę prieigą prie finansavimo programos. Reikia remti vietos ir regionų bendruomenes pertvarkant viešąsias paslaugas, kad šios taptų skaitmeninės, tvarios ir atsparios. ES turėtų skirti naujų lėšų ir parengti supaprastintas procedūras, skirtas tvariai vietos infrastruktūrai, ir remti MVĮ taikant „InvestEU“ fondo popandeminę kryptį. Be to, reikėtų parengti specialią pagalbos programą maisto tiekimo grandinės sutrikdymo paliestoms mažoms įmonėms. Siekiant skatinti inovacijas, verslumą ir junglumą kaimo vietovėse, reikėtų parengti kaimo įtraukties planą.

Raginame parengti plataus užmojo tvarios, atsparios ir socialios Europos atkūrimo planą, kuris sukurtų naują žiedinę ir įtraukią ekonomiką, pasinaudojant visomis esamomis priemonėmis finansiniam solidarumui užtikrinti. Šiame plane turėtų būti nurodytos naujos bendrai finansuojamos finansinės priemonės ir pajamų šaltiniai, kurie būtų pakankamo dydžio ir ilgo grąžinimo termino, kad būtų visapusiškai veiksmingi. Tokio atkūrimo plano pagrindas turėtų būti ES atkūrimo fondas, susietas su ES biudžetu ir pagrįstas Europos paskolos draudimu. Šis fondas, kurį turėtų sudaryti apytiksliai 500 mlrd. EUR, turėtų suteikti galimybę pasitelkti į ateitį orientuotas investicijas. Naujasis ES biudžetas turėtų būti atkūrimo pagrindas. Jį reikėtų iš esmės padidinti, kad jis taptų tikra solidarumo ir sanglaudos priemone. Teisingo ir tvaraus atsigavimo iššūkį gali padėti atremti tik plataus užmojo daugiametė finansinė programa, kuri ES biudžeto investicijas pakeltų į precedento neturintį lygmenį.

Vienas iš būdų pritraukti reikiamus išteklius ir užtikrinti tolesnių viešųjų ir privačių investicijų sverto poveikį ir sutelkimą yra skatinti ES biudžeto investicinį pajėgumą, nors laikinai padidinant esamą ES biudžeto 1,2 proc. ES BNP viršutinę ribą ir apsvarstant naujų nuosavų išteklių galimybę. ES biudžetą iš tiesų reikia stiprinti, kad būtų sudarytos sąlygos papildomoms investicijoms ir garantijoms, nacionalinių vyriausybių, regionų ir miestų rėmimui, kad jie galėtų atkurti ekonomiką ir užtikrinti teisingą pertvarką. Labai svarbi sustiprinta sanglaudos politika, kuria būtų siekiama sumažinti skirtumus ir padidinti valstybių narių, regionų, miestų ir kaimo vietovių atsparumą visoje Europoje. 

Rengiant visas naujas priemones ir kitą daugiametę finansinę programą reikia atsižvelgti į konkrečią regionų ir vietos valdžios institucijų patirtį ir remti jas, kad jos galėtų piliečiams teikti socialinės rūpybos ir visas būtinąsias paslaugas. ES vienas trečdalis viešųjų paslaugų teikimo išlaidų ir du trečdaliai viešųjų investicijų tenka vietos ir regionų valdžios institucijoms – jos bus nepamainomos atkuriant mūsų ekonomiką, įgyvendinant ekologinę pertvarką ir socialines inovacijas, kad nei žmonės, nei vietovės neliktų nuošalyje, ir jos turi būti priešakyje rengiant ir įgyvendinant atkūrimo planus.

*Europos regionų komiteto pirmininkų sueiga:

Apostolos Tzitzikostas , Europos regionų komiteto pirmininkas ir Centrinės Makedonijos regiono gubernatorius, Graikija,

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , Europos regionų komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas ir Azorų salų regioninės vyriausybės pirmininkas, Portugalija,

Olgierd Geblewicz , Europos regionų komiteto EPP frakcijos pirmininkas ir Vakarų Pamario vaivadijos maršalka, Lenkija,

Christophe Rouillon , Europos regionų komiteto PES frakcijos pirmininkas ir Kuleno meras, Prancūzija,

François Decoster , Europos regionų komiteto frakcijos „Renew Europe“ pirmininkas ir Sent Omero meras, Prancūzija,

Władysław Ortyl , Europos regionų komiteto ECR frakcijos pirmininkas ir Pakarpatės vaivadijos maršalka, Lenkija,

Kieran McCarthy , Europos regionų komiteto EA frakcijos pirmininkas ir Korko miesto tarybos narys, Airija,

Satu Haapanen , Europos regionų komiteto Žaliųjų frakcijos bendrapirmininkė ir Oulu miesto tarybos narė, Suomija.

Pirmininko atstovas spaudai

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023