Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Nebegalima gaišti laiko: ‎ turime skubiai įgyvendinti ES biudžetą ir ekonomikos gaivinimo po COVID-19 priemonių rinkinį  

ES miestai ir regionai primena, kad milijonai europiečių tikisi veiksmingo ekonomikos gaivinimo po COVID-19 vietoje, Tarybai pirmininkaujančiai Vokietijai ir Europos Parlamentui šiandien pasiekus politinį susitarimą dėl ES biudžeto ir ekonomikos gaivinimo priemonių rinkinio

Kaip paskelbta šiandien , Tarybai pirmininkaujanti Vokietija ir Europos Parlamento derybininkai pasiekė politinį susitarimą dėl ES ilgalaikio biudžeto ir ekonomikos gaivinimo po COVID-19 priemonių rinkinio. Miestai ir regionai palankiai vertina susitarimą, tačiau pabrėžia, kad reikia skubiai jį įgyvendinti, kad būtų ištaisyta precedento neturinčios krizės, kurią sukėlė pandemija, padaryta žala. Susitarimas buvo paskelbtas 2020 m. lapkričio 10 d., antradienį, kai internetu vyko Europos regionų komiteto Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisijos (ENVE) posėdis.

Reaguodamas į Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos ir Europos Parlamento derybininkų šiandien pasiektą politinį susitarimą dėl ES ilgalaikio biudžeto ir ekonomikos gaivinimo priemonių rinkinio, Sevilijos meras, ENVE komisijos ir darbo grupės Žaliasis kursas vietos lygmeniu pirmininkas Juan Espadas (ES / PES) pasakė: „Šiandien svarbi diena Europai ir Europos solidarumui. Miestai ir regionai yra kovos su pandemija priešakyje ir dabar jie pasirengę imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas atsigavimas, daugiausia dėmesio skiriant žmonių sveikatos apsaugai, mūsų miestų ir regionų tvarumui ir įtraukumui bei siekiams klimato kaitos srityje. Toliau atidžiai stebėsime, kad būtų užtikrintas daugiapakopis požiūris ir kad Europos žaliojo kurso tikslai taptų tikrove.“

ENVE komisijos posėdis prasidėjo diskusija žaliojo kurso tema „Siekti 2030 m. klimato tikslų ir remti žaliąją pertvarką vietos ir regionų lygmeniu“ . Kalbėjo Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos Aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerijos Europos politikos generalinio direktoriaus pavaduotoja Eva Kracht ir Europos Komisijos Klimato politikos GD generalinis direktorius Mauro Petriccione .

Du Višegrado grupės sostinių atstovai pasisakė už didesnį vietos valdžios institucijų vaidmenį įgyvendinant ir žaliąjį kursą, ir atsigavimo po COVID-19 strategiją. Varšuvos meras Rafal Trzaskowski (PL / EPP) ir Budapešto mero pavaduotoja Kata Tüttő (HU / PES) priminė, kad miestams ir regionams reikia suteikti tiesioginę prieigą prie ES lėšų ir paragino užmegzti tiesioginę partnerystę su ES siekiant geriau planuoti ir įgyvendinti ekonomikos gaivinimo po COVID-19 projektus, kuriais būtų paspartintas ES perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui. Varšuvos meras Rafal Trzaskowski (PL / EPP) paskirtas RK atstovu ES Merų pakto politinėje valdyboje .

ENVE komisijos posėdyje buvo aptarta keletas nuomonių projektų.

Žaliojo kurso tema nariai svarstė nuomonės projektą Klimato kaitos poveikis regionams. Europos žaliojo kurso vertinimas . Nuomonės pranešėjas Flandrijos parlamento narys Andries Gryffroy (BE / EA) pasakė: „Siekiant pereiti prie neutralaus poveikio klimatui žaliajame kurse turi būti laikomasi principo „iš apačios į viršų“. Reikalaujame, kad privalomų konsultacijų su vietos ir regionų valdžios institucijomis aprėptis būtų išplėsta įtraukiant visas žaliojo kurso sritis ir kad subnacionalinės valdžios institucijos visapusiškai dalyvautų rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. Esame tvirtai įsitikinę, kad regionams ir miestams turėtų būti sudarytos lengvesnės ir tiesioginės galimybės gauti finansavimą ir siūlome parengti Europos regioninę rezultatų suvestinę, kad būtų galima stebėti pažangą įgyvendinant su klimatu susijusius veiksmus vietos lygmeniu.“

Prisitaikymo prie klimato kaitos klausimu pranešėjas Markku Markkula (FI / EPP) pristatė svarbiausius nuomonės projekto Prevencinio prisitaikymo prie klimato kaitos galimybės ir sinergija siekiant skatinti tvarumą ir gyvenimo kokybę regionuose ir savivaldybėse: kokių pagrindinių sąlygų tam reikia? punktus. Buvęs RK pirmininkas, dabar – Espo miesto tarybos pirmininkas pabrėžė: „Klimato kaita yra pasaulinė ekstremalioji padėtis. Prisitaikymo prie klimato kaitos klausimas turėtų būti sprendžiamas kartu su klimato kaitos švelninimo klausimu. Vietos ir regionų valdžios institucijos yra įsipareigojusios iki 2050 m. sukurti anglies dioksido neišskiriančią Europą. Raginame Europos Komisiją parengti naują ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją, kurioje būtų nustatyti aiškūs tikslai ir rodikliai, atitinkantys aktyvaus subsidiarumo ir proporcingumo, tvarumo, naujausių žinių, mokslinių tyrimų ir inovacijų principus. Tvarumas turėtų būti „nauja įprasta praktika“ visiems valdžios lygmenims, bendruomenėms, įmonėms ir asmenims.“

Nariai aptarė nuomonę Neutralaus poveikio klimatui ekonomikos stimuliavimas: ES energetikos sistemos integravimo strategija . Pranešėjas Gunārs Ansiņš (LV / RE)​ pasakė: „ Principas „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ yra pagrindinis prioritetas siekiant efektyvaus išteklių naudojimo ateities Europoje. Mūsų energetikos sistema turėtų remtis vis didėjančia atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalimi, lanksčiai integruoti skirtingus energijos nešiklius ir labiau juos paskirstyti visoje Europoje. Įvairiems energijos nešikliams – elektros energijai, dujoms ir šilumai – turėtų būti leidžiama nenutrūkstamai judėti tarp namų ūkių, transporto ir pramonės, kad būtų galima dar labiau sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir taip sumažinti išlaidas siekiant ES tikslo iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui.“

ENVE komisijos nariai paskyrė šiuos pranešėjus:

Kalitėjos meras Dimitrios Karnavos (EL / EPP) paskirtas nuomonės dėl 8-osios aplinkosaugos veiksmų programos pranešėju.

Oteno meras Vincent Chauvet (FR / RE) paskirtas nuomonės „Platesnis Europos 2030 m. klimato srities užmojis rengiantis COP 26“ pranešėju.

Mazovijos vaivadijos maršalka Adam Struzik (PL / EPP) paskirtas nuomonės „Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti“ pranešėju.

Bendroji informacija

ENVOY biuletenį (2020 m. lapkričio 6 d.) galite perskaityti čia .

Pranešimas spaudai (2020 m. spalio 22 d.) Tiesioginės lėšos miestams ir regionams išlieka labai svarbios siekiant įgyvendinti žaliąjį kursą vietos lygmeniu .

Žaliasis kursas vietos lygmeniu yra nauja Europos regionų komiteto iniciatyva, kuria siekiama, kad miestai ir regionai taptų Europos žaliojo kurso pagrindu ir kad tiek ES tvaraus augimo strategija, tiek ekonomikos gaivinimo po COVID-19 planai užtikrintų tiesioginį finansavimą miestams ir regionams bei taptų konkrečiais projektais kiekvienoje teritorijoje. Iniciatyva „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ pradėta įgyvendinti 2020 m. birželio 15 d., įsteigus specialią darbo grupę, sudarytą iš 13 narių . Pranešimą spaudai skaitykite čia .

2020 m. spalio 13 d. plenarinėje sesijoje vykusioje diskusijoje su už Europos žaliąjį kursą atsakingu Europos Komisijos vykdomuoju pirmininko pavaduotoju Fransu Timmermansu Europos Komisija ir Europos regionų komitetas (RK) įsipareigojo pradėti naują bendradarbiavimo etapą siekdami paspartinti žaliojo kurso įgyvendinimą Europos regionuose ir miestuose. Mūsų pranešimus spaudai skaitykite čia

Miestai ir regionai jau įgyvendina pertvarką vietoje. 200 geriausios žaliojo kurso praktikos pavyzdžių rasite mūsų internetiniame žemėlapyje .

Kontaktinis asmuo

David Crous

+32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023