Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
COVID-19: Europos regionų komitetas sukurs informacijos mainų platformą, remsiančią regionų ir vietos bendruomenes visoje Europoje .  

Ši platforma padės dalytis informacija apie poreikius ir sprendimus, didins abipusę paramą ir veiks kaip grįžtamosios informacijos mechanizmas, kad vietos ir regionų lygmeniu būtų galima patikrinti realų ES priemonių veiksmingumą. RK reguliariai teiks vietos bendruomenėms praktinę informaciją apie ES veiksmus

Europos regionų komitetas (RK) parengė veiksmų planą, skirtą remti vietos ir regionų valdžios institucijas ir padėti joms kovojant su koronaviruso pandemija. Penkių punktų plane numatyta sukurti informacijos mainų platformą, kuri padėtų vietos ir regionų vadovams pasikeisti informacija apie savo poreikius ir sprendimus ir kuri visoje Europoje didintų vietos bendruomenių tarpusavio paramą. Ji taip pat suteiks RK nariams galimybę pateikti atsiliepimų apie jau įgyvendintus ES veiksmus, kad būtų galima vietoje atlikti realaus įgyvendinamos politikos veiksmingumo patikrinimus. RK reguliariai teiks praktinę informaciją apie ES priemones, ypatingą dėmesį skirdamas finansavimo galimybėms.

Veiksmų plane, kurį šiandien patvirtino RK pirmininkų sueiga*, ES institucijos raginamos didinti ES paramą vietos vadovams pasitelkiant ES ekstremalių sveikatai situacijų mechanizmą, kuriuo, be kita ko, siekiama koordinuoti būtiniausios medicininės įrangos paskirstymą visoje ES. Siekdami patenkinti žmonių sveikatos, socialinius ir ekonominius poreikius, vietos ir regionų vadovai turi apsaugoti savo vietovių ekonomiką. Veiksmų plane prašoma teikti finansinę paramą vietos įmonėms ir bedarbystę patiriantiems asmenims, taip pat skirti ES paramą specialiai pritaikytoms regionų ekonomikos atgaivinimo strategijoms, kurias šiuo metu rengia daugelis ES regionų, siekdami stabilizuoti vietos ir (arba) regioninę ekonomiką.

Komentuodamas veiksmų plano patvirtinimą, Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas teigė : „Mūsų RK nariai ir visi ES regionų ir vietos vadovai deda milžiniškas pastangas kovodami su šia pandemija. Šiais sunkiais laikais turime būti vieningi ir veikti atsakingai. Daug regionų pirmininkų ir merų prašė manęs sukurti informacijos mainų platformą, kurioje RK nariai ir ES vietos ir regionų vadovai galėtų pasidalyti informacija apie savo poreikius, pateikti atsiliepimus bei idėjas ir parengti bendrus sprendimus. Veiksmų planas taip pat leis geriau atsižvelgti į vietos bendruomenių sveikatos priežiūros sektoriaus poreikius, socialinius bei ekonominius pandemijos aspektus ir jų poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms.“

Vykdydamas savo institucinį vaidmenį, RK užtikrina Europos Sąjungos ir jos vietos ir regionų valdžios institucijų sąsają ir yra jų tarpininkas. Dabartinės krizės sąlygomis jis yra pasirengęs padėti Europos regionams ir miestams, juos informuoti, įtraukti į veiklą ir jiems atstovauti. Kalbant apie veikimo metodus ir konkrečius aspektus, pagal RK veiksmų planą bus:

1) didinama ES parama vietos ir regionų valdžios institucijoms sveikatos sektoriuje, raginant sukurti ES ekstremalių sveikatai situacijų mechanizmą;

2) sukurta platforma, skirta keistis informacija, bendradarbiauti ir skatinti miestų ir regionų tarpusavio paramą visoje ES;

3) iš vietos ir regionų lygmens per RK mechanizmus renkama konkreti grįžtamoji informacija apie tai, kaip spręsti pandemijos keliamus sveikatos, socialinius ir ekonominius klausimus ir kaip šalinti jų poveikį žmonėms ir vietos bendruomenėms;

4) reguliariai vietos ir regionų valdžios institucijoms teikiama praktinė informacija apie ES priemones krizei įveikti;

5) sudarytos palankesnės sąlygos realiam ES kovos su pandemija priemonių veiksmingumui patikrinti; iš narių renkami duomenis, kaip tobulinti ES politiką, remiantis vietos ir regionų lygmens patirtimi (politikos veiksmingumo patikrinimas).

Šiuos veiksmus ir priemones papildys tikslingi komunikaciniai veiksmai, kuriais bus siekiama paaiškinti, kaip ES padeda vietos bendruomenėms ir jas remia kovoje su koronaviruso pandemija.

* Europos regionų komiteto pirmininkų sueiga:

Apostolos Tzitzikostas , Europos regionų komiteto pirmininkas ir Centrinės Makedonijos regiono gubernatorius, Graikija,

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , Europos regionų komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas ir Azorų salų regioninės vyriausybės pirmininkas, Portugalija,

Olgierd Geblewicz , Europos regionų komiteto EPP frakcijos pirmininkas ir Vakarų Pamario vaivadijos maršalka, Lenkija,

Christophe Rouillon , Europos regionų komiteto PES frakcijos pirmininkas ir Kuleno meras, Prancūzija,

François Decoster , Europos regionų komiteto frakcijos „Renew Europe“ pirmininkas ir Sent Omero meras, Prancūzija,

Władysław Ortyl , Europos regionų komiteto ECR frakcijos pirmininkas ir Pakarpatės vaivadijos maršalka, Lenkija,

Kieran McCarthy , Europos regionų komiteto EA frakcijos pirmininkas ir Korko miesto tarybos narys, Airija,

Satu Haapanen , Europos regionų komiteto Žaliųjų frakcijos bendrapirmininkė ir Oulu miesto tarybos narė, Suomija.

Asmuo ryšiams

Michele Cercone

Tel. +32 498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023