Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
COVID-19 spartina skaitmeninę vietos demokratijos transformaciją  

COVID-19 pandemija ir dėl to padidėjęs skaitmeninių priemonių naudojimas gali būti laikomi postūmiu regionų ir vietos valdžios institucijoms pasiruošti įžengti į skaitmeninį amžių. Jervos savivaldybės tarybos pirmininko Raito Pihelgaso (EE / Renew Europe) parengtoje ir 2020 m. gruodžio 10 d. RK plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje „Vietos valdymo ir atstovaujamosios demokratijos stiprinimas taikant naujas skaitmenines technologijas“ taip pat pabrėžiama, kad naujos skaitmeninės technologijos ir priemonės gali pagerinti sprendimų priėmimo kokybę, padidinti skaidrumą, skatinti komunikaciją, puoselėti aktyvų pilietiškumą ir piliečių dalyvavimą politiniame gyvenime ir tokiu būdu nuolat stiprinti vietos demokratiją.

Vienas iš daugelio vietos ir regionų valdžios institucijoms iškilusių iššūkių yra perėjimas į naują skaitmeninį pasaulį. Tam reikia didelių pasikeitimų ir vietos demokratija turėtų prie tų pasikeitimų prisitaikyti bei pasinaudoti naujųjų skaitmeninių technologijų ir IRT priemonių teikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, taupant piliečių ir valdžios institucijų laiką būtų galima naudoti tik elektronines formas.

RK pranešėjo Raito Pihelgaso nuomone, skaitmeniniai poslinkiai „atveria naujų konsultavimosi ir dalyvavimo galimybių ir leidžia teikti aukštos kokybės informaciją, analizuoti visuomenės reakciją, pasiekti atokias vietoves ir nepalankiausioje padėtyje esančius piliečius, perimti piliečių žinias ir kompetenciją ir kartu su jais formuoti politiką atsižvelgiant į jų poreikius ir lūkesčius“.

Tačiau skaitmeninimui gali prireikti daug duomenų ir išteklių, taip pat niekas neturėtų likti nuošalyje. Piliečių dalyvavimą užtikrinančios viešosios paslaugos turėtų būti grindžiamos nediskriminuojančia prieiga prie informacijos ir žinių. Reikėtų sumažinti skaitmeninę atskirtį, švietimo ir mokymo pagalba įgalėjant žmones, prioritetą teikiant vyresnio amžiaus žmonių ir kitų silpnesnių ar marginalizuotų grupių mokymui. Šiuo tikslu RK pasiūlė priemones, kaip motyvuoti vietos ir regionų valdžios institucijas ir joms atlyginti, skatinant jas taikyti atviro ir įtraukaus administravimo principus.

Komitetas mano, kad Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė išbandyti skaitmenines demokratinio dalyvavimo priemones siekiant stiprinti atstovaujamąją demokratiją, įgyti piliečių pasitikėjimą ir integruoti regionų ir savivaldybių pavyzdžius, kai piliečiai dalyvauja svarstymo procesuose ir naudojasi jų grįžtamosios informacijos mechanizmais. Todėl, kad įtrauktų piliečius į politikos formavimą, 2020 m. spalio mėn. RK pasiūlė sukurti skaitmeninę priemonę CitizEN – Citizen Engagement in the EU Network .

„Paruoškime Europą skaitmeniniam amžiui. Pirmiausia pradėkime nuo vietos ir regionų valdžios institucijų. Remdamiesi Europos vertybėmis ir stipriosiomis savybėmis šia skaitmenine pertvarka galime atgaivinti mūsų demokratiją. Šiuolaikiškų IRT naudojimas ir dalyvavimas gali pareikalauti daug laiko, tačiau rezultatas būtų darnesnė visuomenė arba skaidri vietos valdžia, o į tai verta investuoti“, – daro išvadą R. Pihelgas .

Kontaktinis asmuo

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 0473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

RK Flickr galerija

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Vietos lygmens vadovai: ‎ siekiant remti pertvarką vykdančius regionus ir miestus būtina šalinti skaitmeninę atskirtį
Vietos lygmens vadovai: ‎ siekiant remti pertvarką vykdančius regionus ir miestus būtina šalinti skaitmeninę atskirtį
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Europai reikia tvirtesnės, modernesnės ir paprastesnės sanglaudos politikos kovai su didėjančia nelygybe
Europai reikia tvirtesnės, modernesnės ir paprastesnės sanglaudos politikos kovai su didėjančia nelygybe
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK2022-CALL-APPLICATIONS-SIDE-EVENTS-IS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
13.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/4TH-BROADBAND-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
10.05.2022