Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos Komisija ir Europos regionų komitetas pradeda Merų pakto nacionalinių ambasadorių kolegijos veiklą  

Merų paktas yra didžiausias pasaulyje miestų ir regionų judėjimas, kurio dalyviai įgyvendina klimato ir energetikos politikos veiksmus

2008 m. Europos Komisija paskelbė Merų paktą, kad padėtų miestams ir regionams pasiekti 2020 m. ES klimato ir energetikos tikslus. Dabar Merų paktas siekia sustiprinti savo vaidmenį suderindamas savo įsipareigojimą klimato kaitos srityje su ES tikslu iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui neutralumą, taip pat pradėdamas naujos nacionalinių ambasadorių kolegijos veiklą, kuria bus remiamas Merų pakto įgyvendinimas kiekvienoje valstybėje narėje. Daugiau kaip 10 000 Merų pakto signatarų gauna techninę paramą ir finansines gaires, kad parengtų ir įgyvendintų energetikos ir klimato srities veiksmų planus, kuriais prisidedama prie to, kad pasaulio temperatūra nepakiltų daugiau nei 1,5 °C – tai didžiausias Paryžiaus klimato susitarimo užmojis.

Balandžio 21 d. merai ir vietos vadovai iš visos ES dalyvavo paskelbiant naująjį Merų paktą . Per internetu vykusią ceremoniją politinė valdyba pristatė Merų pakto viziją dėl teisingesnės, neutralaus poveikio klimatui Europos ir naują miestų ir regionų įsipareigojimą, kuriuo siekiama padidinti klimato srities užmojus. Naujieji signatarai įsipareigos iki 2030 m. sumažinti savo išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį bent tiek, kiek nustatyta pagal jų atitinkamą nacionalinį tikslą, ir laikytis ES tikslo iki 2030 m. 55 proc. sumažinti išmetamą ŠESD kiekį, taip pat iki 2050 m. pasiekti, kad poveikis klimatui būtų neutralus.

Už energetiką atsakinga Europos Komisijos narė Kadri Simson pakvietė visus vietos atstovus prisijungti prie naujojo pakto ir sakė: „Merų paktas jau trylika metų yra pagrindinis vietos energetikos ir klimato politikos atskaitos taškas. Praėję metai mums visiems buvo sunkūs. Visi susidūrėme su ekstremaliąja pandemijos situacija, tačiau niekada nenustojome rengtis švaresnei, ekologiškesnei ir geresnei ateičiai. ES įsipareigojo ne vėliau kaip 2050 m. tapti pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui žemynu, taip pat pažadėjome iki 2030 m. bent 55 proc. sumažinti išmetamą teršalų kiekį. Atėjo laikas atversti naują Merų pakto puslapį. Suvienykime jėgas ir ženkime žingsnį į priekį žaliojo kurso link. Neutralaus poveikio klimatui, atspari ir teisinga Europa, kurioje miestai yra sveikos vietos piliečiams gyventi, o vietos įmonėms – klestėti. Užtikrinkime, kad įgyvendindami Merų paktą visi ES miestai galėtų mesti sau iššūkį ir pademonstruoti savo kompetenciją.“

Šiame renginyje taip pat buvo pristatyta veiklą pradedanti Merų pakto nacionalinių ambasadorių kolegija . Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pabrėžė: „Šiandien ES žengė žingsnį pirmyn ir teisiškai įsipareigojo iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. To bus pasiekta tik bendradarbiaujant su mūsų piliečiais ir bendruomenėmis. Priešingu atveju tai apskritai neįvyks. Kad žaliasis kursas būtų sėkmingas, ES turi pasitelkti milijoną savo vietos ir regionų politikų. Atnaujindami savo įsipareigojimus ir sukurdami Merų pakto nacionalinių ambasadorių tinklą, regionai, miestai ir kaimai dar labiau didina klimato užmojus, kad patenkintų žmonių poreikius ir apsaugotų mūsų planetą.“

Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius (LT/PES) sakė: "Mano kaip Merų pakto ambasadoriaus tikslas – stiprinti savivaldybių vaidmenį įgyvendinant ambicingus klimato kaitos tikslus. Kuo aktyviau savivaldybės įsitrauks, ir kuo nuosekliau mes visi įgyvendinsime klimato kaitos politiką, tuo greičiau pasieksime šių tikslų. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad Lietuvos savivaldybės į šią iniciatyvą įsitraukė nuo pat jos pradžios. Šiandien Merų pakto signatarėmis yra 16 savivaldybių. Jonava prie šios iniciatyvos prisijungė 2016 metais ir kartu su kitomis savivaldybėmis įsipareigojo įgyvendinti ES darnios energetikos tikslus: plėtoti atsinaujinančią energetiką, skatinti efektyvų energijos vartojimą, diegti inovatyvius sprendimus. Džiugu, kad Jonava patenka į pažangiausių Lietuvos savivaldybių atsinaujinančios energetikos ir energinio efektyvumo srityje dešimtuką. Būti Merų pakto Ambasadoriumi – man ne tik garbė, bet ir atsakomybė. Todėl skatinsiu Lietuvos savivaldybes prisijungti prie šios iniciatyvos ir sieksiu, kad pažangūs klimato kaitos sprendimai kuo dažniau kiltų „iš apačios“ ir būtų įgyvendinami vietos lygmeniu. Tikiu, kad derinant vietos, nacionalinę ir europinę darbotvarkes, galėsime sėkmingai įgyvendinti savo gyventojams duotą pažadą gyventi švarioje aplinkoje."

Pagrindinis Merų pakto nacionalinių ambasadorių tikslas – remti ir stiprinti šią iniciatyvą kiekvienoje valstybėje narėje, dalyvauti su konkrečia šalimi susijusioje veikloje ir stiprinti ryšius bei bendradarbiavimą su Europos Parlamento ir nacionalinių vyriausybių nariais. Nacionalinių ambasadorių kolegija taip pat siekia užmegzti ryšius su miestais ir savivaldybėmis, kuriems galėtų praversti techninė parama ir finansinės gairės ir kurie galėtų aktyviai prisidėti įgyvendinant klimato politikos veiksmus.

Sevilijos meras, RK ENVE komisijos ir darbo grupės „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ pirmininkas Juan Espadas (ES / PES) teigė: „Merų paktas yra vienas iš sėkmingiausių vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo klimato politikos srityje laimėjimų. Kaip meras ir Europos regionų komiteto Aplinkos komisijos pirmininkas didžiuojuosi prisijungęs prie Merų pakto nacionalinių ambasadorių kolegijos, kuri buvo įsteigta padedant Europos Komisijai. Pasauliui rytoj švenčiant Žemės dieną, miestai ir regionai nori perduoti tvirtą žinią: esame įsipareigoję vadovauti perėjimui prie tvarios Europos, kad mūsų ateitis būtų apsaugota ir nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje.“

Varšuvos meras ir RK atstovas Merų pakto politinėje valdyboje Rafał Trzaskowski (PL / EPP) sakė: „RK vietos ir regionų valdžios institucijos yra visapusiškai įsipareigojusios užtikrinti žaliąją pertvarką ir žaliąjį ekonomikos atsigavimą po COVID-19. Tokios iniciatyvos kaip Merų paktas yra labai svarbios siekiant sukurti neutralaus poveikio klimatui Europą pagal principą „iš apačios į viršų“ ir duoti apčiuopiamų rezultatų kiekvienam piliečiui. Toliau skleisime informaciją apie Merų paktą, propaguosime daugiapakopį valdymą, raginsime skirti tiesioginių ES lėšų, bendradarbiausime su kitais merais ir regionų pirmininkais, taip pat su įmonėmis ir universitetais, ieškosime novatoriškų sprendimų, keisimės geriausios patirties pavyzdžiais ir plėsime tinklą. Ambasadoriais tapę RK nariai dėl savo politinės patirties suteiks Merų paktui pridėtinės vertės. Galite laikyti RK patikimu ir ryžtingu šio projekto partneriu.“

Merų pakto nacionalinių ambasadorių kolegiją sudaro šie 27 RK nariai (po vieną iš kiekvienos valstybės narės):

Bendroji informacija

2008 m. Europos Komisija paskelbė Europos merų paktą dėl klimato ir energetikos, siekdama įtraukti merus ir padėti jiems siekti 2020 m. energetikos ir klimato tikslų (20 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 m. lygiu, 20 proc. energijos pagaminti iš atsinaujinančiųjų išteklių ir 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą). Pagal naująją viziją Merų paktas prisiderina prie ES tikslo iki 2030 m. 55 proc. sumažinti išmetamą ŠESD kiekį ir iki 2050 m. tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Norėdami prisijungti prie Merų pakto, apsilankykite www.eumayors.eu .

Merų pakto nacionalinių ambasadorių sąrašą galima parsisiųsti čia . Daugiau informacijos rasite mūsų interneto portale

Sužinokite apie iniciatyvą „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ čia .

Kontaktiniai asmenys

Floriane Cappelletti // floriane.cappelletti@eumayors.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusi informacija
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023