Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Kad būtų sukurta geresnė, piliečių poreikius atitinkanti Europa, RK yra pasirengęs Konferenciją dėl ES ateities nukelti į regionus, miestus ir kaimus  

Aukšto lygio grupė Europos demokratijos klausimais, kuriai pirmininkauja Herman Van Rompuy, padės RK suteikti vietos ir regionų valdžios institucijoms pelnytą balsą ir įtaką.

144-ojoje RK plenarinėje sesijoje vietos ir regionų vadovai priėmė rezoliuciją dėl Konferencijos dėl Europos ateities (toliau – Konferencija) ir surengė diskusiją su buvusiu Europos Vadovų Tarybos pirmininku ir naujai įsteigtos aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais pirmininku Hermanu Van Rompuy dėl RK pozicijos dėl Europos ateities ir Komiteto dalyvavimo Konferencijoje. Aukšto lygio darbo grupė – nepriklausomas patariamasis organas, kurio užduotis – remti RK, teiks strateginę politinę analizę, sutelkdama dėmesį į vietos ir regionų valdžios institucijoms kylančius iššūkius. Grupė glaudžiai bendradarbiaus su RK nariais, visų pirma su Pirmininkų sueiga ir į Konferenciją vykstančios RK delegacijos nariais.

„Konferencija dėl Europos ateities suteikia piliečiams ir vietos ir regionų valdžios institucijoms unikalią galimybę, kurios negalime praleisti, – pasakė RK pirmininkas Apostolos Tzitzikostas . – Regionų ir vietos vadovai ne tik atlieka svarbų vaidmenį siekiant panaikinti atotrūkį tarp europiečių ir jų bendrų institucijų, bet ir yra galingi veikėjai demokratinei Sąjungos esybei praturtinti. Manau, kad pagal dabartinės Sutarties nuostatas dar galima gerokai pagerinti valdymą ir patobulinti teisės aktus. RK, padedamas pirmininko H. Van Rompuy vadovaujamos aukšto lygio grupės demokratijos klausimais, pasinaudos šia galimybe ir sieks, kad būtų parengtos geriausios priemonės geresnei Sąjungai, kuri turi gebėti veikti, reaguoti, ginti, įgalinti ir patenkinti savo piliečių nurodytus poreikius. Mūsų komitetas pabrėžė Konferencijos teritoriškumą ir siekia suteikti vietos ir regionų lygmeniui balsą ir įtaką, kurių jis nusipelno šiame svarbiame procese. Gegužės 9 d. Strasbūre vyksiantis vietos dialogas pabrėš Konferencijos teritorinį aspektą, nes ji turi apimti ne tik Briuselį ir valstybių sostines.“

Kaip teigė RK aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais pirmininkas  Herman Van Rompuy : „Europos demokratija apima visus valdymo lygmenis. Ji pati savaime yra Europos, kuri apsaugo ir užtikrina įgalėjimą, vertybė ir pagrindas. Demokratija turi duoti rezultatų ir tenkinti piliečių poreikius ir nuo šio gebėjimo pasiekti rezultatų priklauso pats ES egzistavimas. Demokratija išgyvena krizę visame pasaulyje, Europos lygmeniu ir valstybėse narėse. Ji geriausiai veikia regionų ir vietos lygmenimis, kur ji labiausiai susijusi su piliečių poreikiais, turi seniausiais tradicijas ir yra pasiekusi aukščiausią pasitikėjimo lygį. Skaitmeninės revoliucijos ir visuomeninių pokyčių laikais demokratija taip pat turi būti persvarstyta, patobulinta ir atnaujinta visais lygmenimis. Konferencija dėl Europos ateities suteikia galimybę šiuos klausimus svarstyti Sąjungos lygmeniu, todėl RK aukšto lygio grupė Europos demokratijos klausimais, kuriai džiaugiuosi galėdamas pirmininkauti, svarstys, kaip būtų galima geriau įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas, kaip pagrindinius elementus stiprinant ir gerinant Europos demokratiją pagal principą „iš apačios į viršų“. Mūsų pridėtinė vertė bus ieškoti originalių ir novatoriškų sprendimų, kuriais būtų siekiama rezultatų, užtikrinančių, kad ES per vietos ir regionų valdžios institucijas ir RK galėtų ištesėti savo pažadus ir pasiekti tikslus.“

Bendroji informacija

Europos regionų komitetas yra įsipareigojęs dalyvauti Konferencijoje dėl Europos ateities keturiais būdais. Pirma, RK turi savo atstovą Konferencijos vykdomojoje valdyboje. Šiame organe, kurio pirminė užduotis – Konferencijos struktūrų apibrėžimas, RK siekia užtikrinti, kad Konferencijos plenarinė sesija būtų grindžiama tvirtu demokratiniu pagrindu ir joje, greta Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų atstovų, dalyvautų pakankamai išrinktų regionų ir vietos parlamentų ir tarybų atstovų. Antra, RK valstybėse narėse rengia vietos dialogus, taip siekdamas padėti didinti Konferencijos aprėptį visoje ES ir didinti piliečių indėlį į ją. Trečia, RK savo plenarinėse sesijose ir komisijų posėdžiuose surengs diskusijų ciklą ir per visą savo kadenciją priims nuomones Konferencijos darbui aktualiomis temomis. Svarbiausi šio proceso momentai bus artėjanti Europos regionų ir miestų savaitė ir Marselyje vyksiantis RK aukščiausiojo lygio susitikimas. Ketvirtas RK darbo siekiant skatinti Konferencijos teritoriškumą elementas – įsteigta aukšto lygio grupė, kurios tikslas – stiprinti Europos demokratiją.

Prieš pat Europos dieną įvyksiantį Konferencijos dėl Europos ateities atidarymą, kurį organizuoja trys institucijos – Europos Komisija, Europos Parlamentas ir ES Taryba, gegužės 9 d. RK Strasbūre surengs vietos dialogą su trimis Prancūzijos teritorinėmis asociacijomis, Prancūzijos delegacija RK, Strasbūro miestu ir visos Europos Sąjungos regionų, miestų ir kaimų išrinktais atstovais ir gyventojais. Šiuo vietos dialogu bus siekiama pabrėžti, kad Konferencija turi būti labiau teritorinio pobūdžio.

RK biuras, remdamasis RK pirmininkų sueigos pasiūlymu, 2020 m. gruodžio mėn. pritarė aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais įsteigimui. Aukšto lygio grupę sudaro septyni „išmintingi vyrai ir moterys“:

buvęs Belgijos ministras pirmininkas ir Europos Vadovų Tarybos garbės pirmininkas Herman Van Rompuy ,

buvęs už konkurenciją ir ekonomikos ir finansų reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Joaquin Almunia ,

Varšuvos universiteto profesorius Tomasz Grzegorz Grosse ,

buvusi Europos Parlamento narė Rebecca Harms ,

Europos jaunimo forumo pirmininkė Silja Markkula ,

buvusi Portugalijos kvalifikacijų ir švietimo ministrė ir Europos Parlamento narė Maria João Rodrigues ,

buvusi už sveikatą ir švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou .

Konferencija dėl Europos ateities oficialiai prasidės 2021 m. gegužės 9 d. Jos išvados turėtų būti suformuluotos iki 2022 m. pavasario.

Gegužės 9 d. vietos dialogo Strasbūre programa

Renginio saitas

Šis renginys įtrauktas į Konferencijos daugiakalbę interneto platformą .

Kontaktinis asmuo

Marie-Pierre Jouglain

Telefonas +32 (0)473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023