Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
COVID-19: RK pirmininkas palankiai vertina naujas ES priemones reaguojant į regionų ir miestų raginimą, kartu pabrėždamas, kad vietos vadovai stebės ir vertins realų šių priemonių poveikį.  

Europos regionų komiteto pirmininko Apostoloso Tzitzikostaso pranešimas dėl Europos Komisijos 2020 m. balandžio 2 d. pasiūlytų priemonių

Europos regionų komiteto pirmininko Apostoloso Tzitzikostaso pranešimas dėl Europos Komisijos 2020 m. balandžio 2 d. pasiūlytų priemonių

„Šiandien Europos Komisija pateikė priemonių rinkinį, reaguodama į naujausius Europos regionų komiteto ir daugelio vietos ir regionų valdžios institucijų raginimus ir prašymus labiau remti jų pastangas kovojant su krizės padariniais socialinėje, ekonominėje ir sveikatos srityse.

Pagal Europos laikinos paramos priemonę nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE) numatyti konkretūs veiksmai užtikrinti, kad darbuotojai ir toliau gautų atlyginimą ir įmonės galėtų išlaikyti darbo vietas. Tikiuosi, kad tai padės vietos bendruomenėms visoje Europoje sušvelninti socialinį ir ekonominį COVID-19 pandemijos poveikį. Be to, labai svarbu, kad pagal naująją sistemą būtų galima suteikti pagalbą šeimoms ir verslininkams mūsų regionuose ir miestuose ir išsaugoti regioninės ekonomikos gamybos pajėgumus. Mūsų Komitetas yra pasirengęs prisidėti prie greito sistemos patvirtinimo ir įvertins realų priemonių poveikį vietoje, siekdamas išsiaiškinti, kaip šiomis priemonėmis bus tenkinami kasdieniai mūsų vietos bendruomenių poreikiai.

Palankiai vertinu Europos Komisijos pasiūlymą panaudoti ES biudžeto maržas papildomai investuojant 3 mlrd. EUR į sveikatos priežiūros sektorių pagal Skubios paramos teikimo ES priemonę. Tai atitinka RK raginimą sukurti ES ekstremalių sveikatai situacijų mechanizmą, kuris būtų finansuojamas iš nepanaudotų ES biudžeto lėšų, kaip išsamiai nurodyta RK veiksmų plane dėl koronaviruso. Šios lėšos leis mūsų regionams ir miestams įsigyti gyvybiškai svarbių priemonių ir medicinos įrangos, taip pat geriau remti medicinos, socialinių ir skubios pagalbos tarnybų darbuotojus, kurie yra kovos su pandemija priešakyje.

Šiandien Komisija taip pat pasiūlė nuostatas, numatančias dar lankstesnį sanglaudos ir žemės ūkio fondų išteklių naudojimą ir spartesnį fondų paramos neatidėliotinoms priemonėms ir ekonomikos atgaivinimui remti teikimą. Mes, kaip regionų ir vietos vadovai, remiame Komisijos pastangas, leidžiančias sparčiai perprogramuoti iki krizės suplanuotas investicijas. Kartu raginu Europos Komisiją užtikrinti, kad regionai išliktų pagrindiniais dalyviais planuojant ir įgyvendinant priemones. Sanglauda ir kaimo plėtra užtikrina unikalų darbo metodą, suburiantį ES, nacionalinius, regionų ir (arba) vietos dalyvius. Tik visapusiškai pasinaudojant tiesiogine regionų ir vietos vadovų patirtimi ES investicijos galės patenkinti mūsų piliečių ir įmonių poreikius.“

RK veiksmų planas, skirtas padėti regionams ir miestams kovoti su COVID-19 Europos Sąjungoje

Pirmininko atstovas spaudai

Michele Cercone

Tel. +32(0)498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023