Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
RK ragina imtis veiksmų dėl pandemijos didinamos lyčių nelygybės ir dėl to, ‎ kad moterys sudaro tik 30 proc. iš 1 mln. ES vietos politikų  

RK renginyje, skirtame Tarptautinei moters dienai, vietos ir regionų vadovai aptarė nerimą keliančias tendencijas ir prašo imtis konkrečių priemonių moterims politikoje remti.

COVID pandemija daro neproporcingai didelį poveikį moterims: joms, kaip sveikatos ir priežiūros sektorių darbuotojoms, tenka didesnė rizika užsikrėsti šiuo virusu, o užimtumo požiūriu jos nukentėjo skaudžiau nei vyrai ir tai gali turėti ilgalaikio poveikio jų darbo užmokesčiui ir karjeros galimybėms. Dėl visuotinio karantino padidėjo lyčių skirtumai teikiant nemokamą priežiūrą, padaugėjo smurto šeimoje atvejų, kai nukenčia moterys, ir buvo sutrikdyta galimybė naudotis paramos paslaugomis.

Nerimą kelia ir nepakankamas moterų dalyvavimas regionų ir vietos lygmens politikoje – moterys sudaro tik 30 proc. iš 1 mln. ES regionų ir vietos politikų. Šiuo metu tik 17,2 proc. išrinktų merų, 34,1 proc. regionų parlamentų ir asamblėjų narių ir apie 36 proc. regionų vyriausybių narių yra moterys.

Šios nerimą keliančios tendencijos ir skaičiai buvo aptarti renginyje „Daugiau moterų politikoje“, kurį Tarptautinės moters dienos proga surengė Europos regionų komitetas (RK). Šioje konferencijoje Europos lyčių lygybės institutas pristatė pagrindines 2020 m. Lyčių lygybės indekso išvadas, ypatingą dėmesį skirdamas įgalėjimui vietos ir regionų politinėje arenoje. Duomenys rodo nepriimtinai žemą moterų atstovavimą regionų ir vietos lygmens politikoje. Į tai, kad pandemija daro neigiamą poveikį lyčių lygybei, dėmesys buvo atkreiptas ir RK regionų ir vietos barometre .

RK pirmininkas ir nariai, Europos Parlamento nariai ir RK Jaunųjų išrinktų politikų programos dalyviai pabrėžė, kad būtina skubiai spręsti šiuos esminius klausimus. Jie paragino visais valdymo lygmenimis – Europos, nacionaliniu, regionų ir vietos – dėti daugiau pastangų siekiant panaikinti lyčių nelygybę politikoje, spręsti smurto prieš išrinktas politikes ir moteris visuomeninkes problemą ir kovoti su visų formų seksistiniais išpuoliais prieš moteris .

Savo įžanginėje kalboje Europos regionų komiteto pirmininkas ir Centrinės Makedonijos regiono gubernatorius Apostolos Tzitzikostas nurodė: „Turime imtis konkrečių veiksmų, kuriais būtų organizuojamos ir remiamos iniciatyvos, skirtos moterų įgalėjimui rengiantis vietos ir regionų lygmens rinkimams, kad būtų įveikta diskriminacija ir kliūtys, su kuriomis jos susiduria. Taip pat labai svarbu remti moterų kandidatūras savivaldybių ir regioniniuose rinkimuose. Nors pandemija dažnai daro didesnį poveikį moterims, turime neleisti, kad krizė mus atitrauktų nuo būtinybės gerinti lyčių lygybę ir didinti moterų dalyvavimą priimant sprendimus. Tai reiškia, kad reikia vienodai panaudoti visus mūsų turimus – tiek moterų, tiek vyrų – talentus geresnei visuomenei kurti. Tai turi būti taikoma ir mūsų Komitetui, todėl tikiuosi, kad visi mūsų nariai ir jų politinių partijų grupės bendradarbiaus su 27 valstybėms narėms atstovaujančiomis nacionalinėmis asociacijomis ir delegacijomis, kad būtų iš esmės pagerinta lyčių pusiausvyra narių sąrašuose.“

La Riochos vyriausybės pirmininkė Concepción Andreu Rodríguez (ES / PES) aptarė moterų trūkumo aukščiausiose politinėse pareigose klausimą: Nepaisant to, kad 45 proc. regioninių parlamentų narių yra moterys, jos pirmininkauja tik keturiems iš 17 Ispanijos autonominių bendruomenių. La Riochoje reikėjo laukti net 38 metus, kol moteris tapo vyriausybės vadove.“ Ji teigė, kad „politinių partijų inercija, pavyzdį rodančių moterų trūkumas ir sunkumai pasiekti tinkamą darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą“ yra kliūtys, trukdančios aktyvesniam moterų dalyvavimui politikoje.

Žodį tarė ir Europos regionų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas ir Azorų regiono parlamento narys Vasco Alves Cordeiro : „Jei politika užsiimtų daugiau moterų, tai būtų labai naudinga visiems valdymo lygmenims. Moterų lyderystė yra labai svarbi siekiant sukurti visų žmonių atžvilgiu teisingesnę ir didesnės lygybės visuomenę. COVID-19 pandemija daro didesnį poveikį moterims nei vyrams, todėl turime užtikrinti, kad gaivinant ekonomiką būtų skatinama lygybė, realus ekonominis įgalėjimas ir investicijos į priežiūros ekonomiką. Negalime laukti dar šimtmečio – turime padėti pagrindą lyčių lygybei jau dabar.“

Dalyviai aptarė būdus, kaip aktyviai įtraukti vietos ir regionų politikus, kad būtų didinama lyčių lygybė ir šalinamos kliūtys, su kuriomis susiduria moterys siekdamos įsitraukti į politiką, taip pat bandė nustatyti veiksmus ir idėjas, kaip panaikinti lyčių nelygybę. Keletas jaunųjų išrinktų politikų pasidalijo savo patirtimi vietos ir regionų lygmeniu sprendžiant lyčių lygybės ir lygaus atstovavimo demokratijos klausimus. Kovos su dezinformacija ir neapykantą kurstančiomis kalbomis internete ekspertai pademonstravo, kaip moterys politikės gali veiksmingai ir struktūriškai reaguoti į smurtą dėl lyties internetinėje erdvėje .

Bendroji informacija

Šis renginys buvo organizuotas pagal 2020 m. Europos regionų komiteto pradėtą iniciatyvą, kuria siekiama skatinti lyčių pusiausvyrą vietos ir regionų politikoje ir sprendimų priėmimo procese, didinti informuotumą ir skatinti keitimąsi geriausia patirtimi.

Europos regionų komitetas, kaip ES vietos ir regionų politikų politinė asamblėja, ėmėsi veiksmų, kad būtų pasiekta lyčių pusiausvyra politinio atstovavimo ir dalyvavimo požiūriu lygybės ir demokratijos pagrindu, ir šiuo tikslu priėmė „Lyčių pusiausvyros RK narių veikloje strategiją“ ir RK nuomonę „Lygybės sąjunga. 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija“ .

Tarptautinė moters diena minima daugelyje pasaulio šalių. Tai diena, kai moterys pripažįstamos už savo pasiekimus, neatsižvelgiant į jokį tautinį, etninį, kalbinį, kultūrinį, ekonominį ar politinį susiskaldymą. Per ilgą laiką Tarptautinė moters diena įgijo naują pasaulinį aspektą tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse. Tarptautinis moterų judėjimas, sustiprintas keturiomis pasaulinėmis Jungtinių Tautų moterų konferencijomis, prisidėjo prie to, kad šios dienos minėjimas taptų santalkos centru siekiant didinti paramą moterų teisėms ir dalyvavimui politinėje ir ekonominėje arenoje. 1977 m. Jungtinių Tautų oficialiai pripažinta Tarptautinė moters diena kilo iš darbuotojų judėjimų XX a. pradžioje Šiaurės Amerikoje ir visoje Europoje.

Šių metų Tarptautinė moters diena, kurios tema – „Moterų lyderystė. Kurti lygybės ateitį COVID-19 pasaulyje“ , skirta paminėti milžiniškas viso pasaulio moterų ir merginų pastangas stengiantis užtikrinti, kad ateities kūrimas ir ekonomikos gaivinimas po COVID-19 pandemijos būtų grindžiamas didesne lygybe.

Daugiau bendrosios informacijos galima rasti šiuose leidiniuose:

RK pirmininko kalba konferencijoje „Daugiau moterų politikoje – 2021“

RK nuomonė „Lygybės sąjunga. 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija“

Narių dalyvavimo RK veikloje lyčių pusiausvyros užtikrinimo strategija

RK iniciatyva „Daugiau moterų politikoje“

Europos lyčių lygybės institutas, Lyčių lygybės indeksas, 2020 m.

URBACT: Lyčių lygybės miestai

Tyrimas „Lyčių nelygybė ES viešajame sektoriuje ir vadovaujamose pareigose“ (2021 m. kovo 2 d.)

Moterų dalyvavimas politikoje Europos Sąjungoje: dabartinė padėtis

2021 m. kovo 4 d. Europos Parlamento renginys „Moterų įgalėjimas ir lyderystė COVID laikais“

Pokalbis su RK pranešėja dėl Lyčių lygybės strategijos Concha Andreu (ES / PES)

Tiesioginės transliacijos internetu saitas: Interactio arba

stebėkite renginį tiesiogiai RK „YouTube“ kanalu .

Kontaktinis asmuo:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 22822289

Mob. tel. +32 (0) 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Pasidalyti :