Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
COP 26: siekdami apsaugoti žmones ir planetą, vietos vadovai ragina ES vyriausiąjį derybininką, Komisijos pirmininkės pavaduotoją F. Timmermansą į galutines Glazgo konferencijos išvadas įtraukti regionų ir vietos aspektą  

Subnacionalinio lygmens valdžios institucijos įgyvendina 70 proc. klimato kaitos švelninimo ir 90 proc. prisitaikymo prie klimato kaitos politikos priemonių. Siekiant rasti išeitį iš kritinės klimato padėties, galiausiai turi būti pripažintas šių institucijų indėlis.

Likus dviem savaitėms iki JT derybų dėl klimato Glazge pradžios Europos regionų komitetas priėmė rezoliuciją dėl COP 26 , kurioje išdėstė savo reikalavimus klimato klausimais. Kadangi per pasaulį vis ritasi precedento neturinčios karščio bangos, vyksta potvyniai, uraganai ir kyla jūros lygis, ES vietos lygmens vadovai paragino Jungtines Tautas ir šalių vyriausybes oficialiai pripažinti, stebėti ir skatinti miestų, savivaldybių ir regionų atliekamą vaidmenį visame pasaulyje mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį. Trys pagrindiniai derybų Glazge aspektai bus šie: didesni užmojai klimato srityje, skaidrumas ir atskaitomybė mažinant išmetamą ŠESD kiekį ir patiems pažeidžiamiausiems teikiamas kovos su klimato kaita finansavimas.

Komitetas – ES išrinktų vietos ir regionų vadovų asamblėja – primena, kad 2016 m. Paryžiaus susitarime pripažįstamas klimato politikoje itin svarbus daugiapakopio valdymo vaidmuo ir būtinybė bendradarbiauti su regionais ir miestais. Todėl Komitetas ragina šį principą įgyvendinti praktiškai ir atsižvelgti į subnacionalinių valdžios institucijų įsipareigojimus klimato srityje pradedant taikyti regionų ir vietos lygmeniu nustatytų įpareigojančių veiksmų sistemą, pagal kurią visame pasaulyje būtų pripažįstamas, stebimas ir skatinamas miestų, savivaldybių ir regionų vaidmuo mažinant išmetamo ŠESD kiekį.

Europos regionų komiteto pirmininkas, Graikijos Centrinės Makedonijos regiono gubernatorius Apostolos Tzitzikostas pasakė: „Ieškodamas išeities iš kritinės klimato padėties pasaulis eina neteisingu keliu. Būtina atsižvelgti į subnacionalinio lygmens valdžios institucijų įsipareigojimus ir derybose dėl klimato kaitos šioms institucijoms skirti oficialią vietą. Raginu Europos Komisijos vykdomąjį pirmininkės pavaduotoją Fransą Timmermansą, kaip ES derybininką, užtikrinti, kad į COP 26 išvadas būtų įtrauktas vietos ir regionų aspektas. Daugiau nebegalime nepaisyti klimato politikos srityje atliekamo tokio svarbaus regionų, miestų ir kaimų vaidmens ir jiems reikalingų išteklių – priešingu atveju mes vėl nuvilsime jaunimą ir išduosime savo planetą.“

Priimant Rezoliuciją dėl COP 26 buvo surengtos plenarinės sesijos diskusijos, dalyvaujant už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingam ES Komisijos nariui Virginijui Sinkevičiui . Jis pasakė: „Siekiant iki 2030 m. 55 proc. sumažinti išmetamų teršalų kiekį, mums reikia didelės Europos regionų ir savivaldybių pagalbos. Srityse, kuriose sunku sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, pavyzdžiui, pastatų sektoriuje, reikia vietos sprendimų. Dėl pastarojo meto energijos kainų šuolio pasaulyje auga poreikis didinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį ir efektyviau naudoti energiją. Naujasis Socialinis klimato fondas teiks specialų finansavimą, skirtą padėti gyventojams investuoti į energijos vartojimo efektyvumą. Įgyvendinant pasaulinius kovos su klimato kaita tikslus regionų valdžioms institucijoms tenka lemiamas vaidmuo.“

Diskusijų metu organizacijos „Vietos valdžios institucijos už tvarų vystymąsi“ (ICLEI) pirmininko pavaduotoja ir Turku merė Minna Arve pabrėžė: „Daugiapakopio valdymo sistemoje miestai ir jų vadovai turi tapti tikrais partneriais. Jiems turi būti sudarytos sąlygos prisidėti formuojant teisines, fiskalines ir finansines sistemas, taikomas jų plataus užmojo vietos strategijų įgyvendinimui. Tik tokiu būdu galėsime nuo planų ir strategijų greitai pereiti prie realių veiksmų. Įgyvendindami JT darnaus vystymosi tikslus ir Paryžiaus klimato susitarimą pažangos galime pasiekti veikdami išvien.“

Oteno meras ir nuomonės Platesnis Europos 2030 m. klimato srities užmojis rengiantis COP 26 pranešėjas Vincent Chauvet (FR / „Renew Europe“) pabrėžė: „Norime pasakyti viena: siekiant išties efektyviai įgyvendinti klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos veiksmus vienintelis sprendimas yra daugiapakopis klimato valdymas. Taip pat labai svarbu klimato srityje siekti platesnio užmojo tikslų ir šalių vyriausybes skatinti didinti savo įsipareigojimus. Esame atsakingi už tai, kad būtų oficialiai pripažintas miestų ir regionų gebėjimas prisidėti prie Paryžiaus klimato susitarimo įgyvendinimo, pabrėžiant tai, ko mums, kaip vietos ir regionų valdžios institucijoms, reikia, kad galėtume įgyvendinti klimato politikos veiksmus.“

Komitetas kaip pavyzdį paminėjo jo biuro priimtą Edinburgo deklaraciją dėl biologinės įvairovės, kurią šiandien pasirašė pirmininkas A. Tzitzikostas. Edinburgo deklaracijoje dėl pasaulinės biologinės įvairovės strategijos po 2020 m. išdėstyti subnacionalinių valdžios institucijų siekiai ir įsipareigojimai ateinantį dešimtmetį saugoti ir didinti biologinę įvairovę. Diskusijų metu Komiteto pirmininkas taip pat paragino narius imtis veiksmų, paskelbdamas kampaniją Žaliasis kursas vietos lygmeniu . Joje nustatyta 10 veiksmų, kuriuos turi įgyvendinti vietos vadovai . Vienas iš veiksmų – sodinti medžius ir taip prisidėti prie Europos Komisijos pasiūlyto įsipareigojimo iki 2030 m. pasodinti 3 mlrd. medžių.

Rezoliucijoje pabrėžiama, kad daug Europos regionų ir miestų jau paskelbė ekstremaliąją klimato padėtį ir prisiėmė platesnio užmojo klimato srities įsipareigojimų, nei ėmėsi jų šalys. Be to, Komitetai ragina UNFCCC šalis įpareigoti šalių vyriausybes konsultuotis su vietos ir regionų valdžios institucijomis ir jas įtraukti rengiant su klimatu susijusius dokumentus.

Papildoma informacija

Informacijos apie RK veiklą per COP 26 galima rasti mūsų specialiajame portale .

Įgyvendindamas pavyzdinę iniciatyvą Žaliasis kursas vietos lygmeniu , RK prisideda prie klimato politikos veiksmų miestuose ir regionuose spartinimo ir prie Europos žaliojo kurso įgyvendinimo kiekvienoje teritorijoje. Europos lygmeniu RK dar kartą ragina vietos ir regionų valdžios institucijoms leisti tiesiogiai naudotis ES lėšomis, kad jos galėtų įgyvendinti vietos ir regionų žaliojo kurso projektus.

RK delegaciją COP 26 sudaro:

Kontaktinis asmuo

David Crous

Tel. +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Pasidalyti :