Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
COP 25: Miestai ir regionai pasiryžę vieningai stiprinti klimato politikos veiksmus  
Europos regionų komitetas (RK) Madride sustiprino savo aljansus su pasauliniais vietos ir regionų valdžios institucijų tinklais, o viso pasaulio miestai ir regionai įsipareigojo tęsti klimato politikos veiksmus, belaukiant Glazge įvyksiančios 26-osios klimato kaitos konferencijos (COP 26).

COP 25 nepavyko pasiekti susitarimo dėl visiško Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo taisyklių. Galutinis sprendimas nepriimtas ir dėl į Paryžiaus taisyklių sąvadą įtrauktų regioninių rodiklių ir raginimo bendradarbiauti įvairiais lygmenimis. Vis dėlto Madride tapo aišku, kad viso pasaulio miestai ir regionai yra tvirtai įsipareigoję siekti aukštesnių tikslų ir imtis ryžtingesnių veiksmų klimato kaitos srityje. Europos regionų komiteto (RK) delegacija tvirtai gynė lemiamą miestų ir regionų vaidmenį mažinant visuotinį atšilimą ir pabrėžė būtinybę oficialiai įtvirtinti jų vaidmenį pasauliniame klimato valdyme. 2020 m. gruodžio mėn. Glazge bus surengta COP 26, kurioje tikimasi padidinti klimato srities įsipareigojimus ir sustiprinti daugiapakopius veiksmus. RK COP 25 nuotraukų albumą rasite spustelėję čia.

25-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje (UNFCCC COP 25) nepavyko pasiekti susitarimo dėl likusių Paryžiaus taisyklių sąvado aspektų – procedūrų, taisyklių ir ataskaitų teikimo mechanizmų rinkinio, kad Paryžiaus susitarimas 2020 m. būtų pradėtas įgyvendinti praktiškai. Pasaulinės anglies dioksido rinkos ir apyvartinių taršos leidimų prekybos mechanizmai, finansinė parama prisitaikymui prie klimato kaitos besivystančiose šalyse ir didesni klimato srities įsipareigojimai – tai klausimai, kuriais COP 25 derybininkams nepavyko pasiekti susitarimo Madride.

COP 25 dalyvavo Europos regionų komiteto delegacija, kuriai vadovavo pirmasis pirmininko pavaduotojas Markku Markkula ir kurią sudarė šie nariai: ENVE komisijos antrasis pirmininko pavaduotojas, Šiaurės departamento tarybos narys Jean-Noël Verfaillie (RE / FR) , Kastelnuovo Rangone komunos tarybos narė Benedetta Brighenti (PES / IT) , Flandrijos parlamento narys ir Senato pirmininko pirmasis pavaduotojas Andries Gryffroy (EA / BE) ir Drentės provincijos vykdomosios tarybos narys Tjisse Stelpstra (ECR / NL) .

Be to, COP 25 dalyvavo ir kiti RK nariai, atstovaujantys savo rinkimų apygardoms: Valencijos regiono pirmininkas ir Ispanijos delegacijos RK pirmininkas Ximo Puig (PES / ES) , Lombardijos regiono aplinkos ir klimato kaitos reikalų ministras Raffaele Cattaneo (EPP / IT) , Kastilijos ir Leono regioninės vyriausybės pirmininko pavaduotojas Francisco Igea Arisqueta (RE / ES) , Andalūzijos vyriausybės turizmo, atkūrimo, teisingumo ir vietos administracijos ministro pavaduotojas Manuel Cardenete Flores (RE / ES) , Kastilijos-La Mančos autonominės srities vyriausybės generalinė direktorė, atsakinga už Europos reikalus, Virginia Marco Cárcel (ES / PES) , Navaros vyriausybės generalinis direktorius, atsakingas už išorės veiksmus, Mikel Irujo Amezaga (EA / ES) , Espo miesto tarybos narė Sirpa Hertell (EPP / FI) ir Lodzės vaivadijos tarybos narys Witold Stępień (EPP / PL) .

COP 25 dalyvavo ir du RK programos Young Elected Politicians United 4 Climate dalyviai: Inko miesto tarybos narys ir pirmininkas Henrick Wickström (RE / FI) ir už Europos reikalus atsakingas Zindelfingeno miesto tarybos narys Maximilian Reinhardt (RE / DE) .

RK nariai pasakė pagrindines kalbas daugiau kaip 20 renginių ir dalyvavo daugiau kaip 15 dvišalių susitikimų. Nariai dalyvavo aukšto lygio informaciniuose susirinkimuose dėl derybų su Europos Komisija, ES pirmininkaujančia Suomija ir Europos Parlamento nariais padėties. Apibendrintas svarbiausias RK politines nuostatas COP 25 rasite čia.

Toliau pateikiama RK narių veiklos COP 25 santrauka.

Gruodžio 7 d., šeštadienis

RK delegacija savo veiklą 25-ojoje klimato kaitos konferencijoje pradėjo gruodžio 7 d., šeštadienį, kai koalicijos „Under2“ generalinėje asamblėjoje kalbas pasakė Lombardijos regiono aplinkos ir klimato kaitos reikalų ministras Raffaele Cattaneo (IT / EPP) ir Drentės provincijos vykdomosios tarybos narys Tjisse Stelpstra (NL / ECR) .

Koalicija „Under2“ yra pasaulinė valstybių ir regionų vyriausybių, įsipareigojusių imtis plataus užmojo klimato politikos veiksmų pagal Paryžiaus susitarimą, bendruomenė. Koalicijai priklauso daugiau kaip 220 vyriausybių, kurios atstovauja daugiau kaip 1,3 mlrd. žmonių ir 43 proc. pasaulio ekonomikos. Neseniai paskelbtoje ataskaitoje patvirtinama, kad regioniniai klimato politikos veiksmai viršija nacionalinių vyriausybių veiksmus. RK įsipareigojo stiprinti bendradarbiavimą su šiuo ryžtingiems veiksmams klimato kaitos srityje vadovaujančiu pasauliniu regionų valdžios institucijų tinklu – Klimato grupe  – ir jo sekretoriatu.

Aktyvaus koalicijos „Under2“ nario Navaros regiono vardu kalbėjo regiono aplinkos ir kaimo reikalų ministras Itziar Gómez ir RK narys Mikel Irujo (ES / EA) .

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Markku Markkula dalyvavo ES paviljone vykusiuose renginiuose „Spartesnis perėjimas. Kaip miestai ir regionai keičia padėtį“ bendradarbiaujant su ICLEI ir „Nuo duomenų iki politikos. Darnaus vystymosi ir klimato politikos rodiklių galios išlaisvinimas“, kuris buvo surengtas kartu su Jungtiniu tyrimų centru (JTC).

Gruodžio 8 d., sekmadienis

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Markku Markkula ir Raffaele Cattaneo (IT / EPP) dalyvavo sesijoje „Regionų lyderystė reaguojant į kritinę klimato padėtį. Gamtos procesais pagrįsti sprendimai ir vandens problemos“. Raffaele Cattaneo (IT / EPP) taip pat kalbėjo Regions4 generalinėje asamblėjoje.

RK nariai dalyvavo Madrido mero José Luiso Martínezo Almeidos surengtame COP 25 priėmime, vykusiame Cecilio Rodriguezo paviljone Retiro parke.

Gruodžio 9 d., pirmadienis

Kadangi COP 25 dalyvavo RK delegacija, Europos Sąjunga surengė Pasaulinio merų pakto dieną „Nacionaliniu lygmeniu įpareigojantys veiksmai atsižvelgiant į kritišką klimato padėtį: laikas skelbti daugiapakopių veiksmų dieną“.

Dalyvaujant naujajai už energetiką atsakingai Komisijos narei Kadri Simson, Benedetta Brighenti (PES / IT) pateikė baigiamąsias pastabas .„2020 m. paktas pasieks lūžio tašką, nes juo vadovaudamiesi miestai ir regionai turi siekti ES 2030 m. tikslų. Paktas turi padėti reaguoti į būsimus iššūkius ir yra labai svarbus siekiant Europos žaliojo kurso tikslų“, – kalbėjo RK nuomonės Merų paktas po 2020 m. pranešėja Benedetta Brighenti.

Belgijos Karalystės Senato pirmininko pirmasis pavaduotojas ir RK narys Andries Gryffroy (EA / BE) kalbėjo posėdyje „Pasaulinės tendencijos klimato teisės aktuose ir ginčų sprendime: atsparumo didinimas ir prisitaikymas“.

RK narys Tjisse Stelpstra (ECR / NL) dalyvavo Vokietijos paviljone vykusioje podiumo diskusijoje „Pažangioji miestų pertvarka: novatoriški ir veiksmingi judumo sprendimai“. Drentės provincijos ministras ir valdytojo pavaduotojas nurodė: „Turime keisti transporto rūšis, nes transporto sektoriuje išmetama 23 proc. visų ES teršalų ir daug kainuoja jo išorinis poveikis, kaip antai tarša, nelaimingi atsitikimai, triukšmas ir spūstys. Turime plėtoti į vartotoją orientuotą paslauginį judumą ir modernizuoti elektros energijos tinklus, elektros energijos kaupimą ir viešosios infrastruktūros valdymą, kad galėtume diegti naujoviškas kuro elementų ir baterijų technologijas. Neužtikrinę veiksmingo visų valdžios lygmenų bendradarbiavimo negalėsime sumažinti transporto sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro.“

Gruodžio 10 d., antradienis

ES energetikos dienos per COP 25 proga į ES paviljoną susirinko įvairūs vietos ir regionų valdžios institucijų, pramonės asociacijų, NVO, privačių įmonių atstovai ir ES bei Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) pareigūnai. Buvo aptariamos šios temos: energetikos sistemos pertvarkymas siekiant šimtaprocentinio atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimo, inovacijų spartinimas siekiant įgyvendinti Europos žaliąjį kursą, teisingo perėjimo visiems regionams ir piliečiams užtikrinimas, vietos sąlygų sudarymas pastatų energiniam naudingumui didinti ir ES programos „Copernicus“ vaidmuo mažinant Europos priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Markku Markkula šiame renginyje sakė pagrindinę kalbą ir pabrėžė, kad „labai svarbu stiprinti viešojo ir privačiojo sektorių sprendimus priimančių asmenų gebėjimus. Miestų planavimas, senų pastatų renovacija ir pažangieji energijos tinklai turi būti prioritetinės žiniomis grindžiamo bendradarbiavimo sritys“.

Čilės paviljone vyko renginys „Veiksmų planas rengiantis COP 26: iš Čilės į JK“, kuriame pirmasis pirmininko pavaduotojas Markku Markkula pareiškė: „Kaip galėtume sparčiau įgyvendinti klimato politikos tikslus? Tai mokymosi procesas. Tai lyginamasis mokymasis, lyginamieji rezultatai ir lyginamieji veiksmai“. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas „miestų ir subnacionalinio lygmens indėlio konsolidavimui siekiant aukštesnių klimato politikos tikslų“.

Devynių RK narių delegacija kartu su Europos Parlamento delegacija, kuriai vadovavo EP narys Bas Eickhout (NL / Verts/ALE) , taip pat keleto šalių parlamentų ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) nariais dalyvavo vykdomojo pirmininko pavaduotojo Franso Timmermanso informaciniame susirinkime apie derybų padėtį COP 25. Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas F. Timmermans, kalbėdamas apie derybų dėl pasaulinių anglies dioksido rinkų ir prekybos apyvartiniais taršos leidimais mechanizmų rezultatus, kurie gali pakenkti pastangoms mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, pasakė, kad „geriau jokio susitarimo negu blogas susitarimas“.

Tjisse Stelpstra (NL / ECR) surengė dvišalį susitikimą su EP nariu Bas Eickhout (NL / Verts/ALE) dėl daugiapakopio valdymo ir vandenilio projekto Drentės provincijoje.

Raffaele Cattaneo (IT / EPP) dalyvavo podiumo diskusijoje Italijos paviljone vykusiame papildomame renginyje „Imamės veiksmų – mus veda jaunimas“.

Andries Gryffroy dalyvavo Tarpparlamentinės sąjungos ( IPU ) ir Ispanijos Deputatų kongreso surengtame parlamentiniame susitikime, kurio tikslas – skatinti keitimąsi informacija apie parlamentinius veiksmus klimato kaitos srityje.

Benedetta Brighenti (PES / IT) dalyvavo PES frakcijos atvirame dialoge klimato politikos klausimais ir dvišaliame susitikime su Italijos ministerijos atstovais, kuriame buvo pasikeista nuomonėmis dėl Merų pakto iniciatyvos.

Gruodžio 11 d., trečiadienis

Visa RK delegacija COP 25, įskaitant Valensijos regiono ir Ispanijos delegacijos RK pirmininką Ximo Puig (ES / PES) , susitiko su ES delegacijos COP 25 vadovo pavaduotoju Dimitrisu Zevgoliu , kuris pateikė naujausią informaciją apie derybų padėtį.

Taip pat buvo kalbama apie komunikatą dėl Europos žaliojo kurso. Nariai išdėstė savo troškimą pasiekti, kad Europos regionų komitetas dalyvautų numatomuose įvairiuose teisėkūros darbuose, priminė, kad miestai ir regionai jau yra ryžtingesni nei nacionalinės vyriausybės, ir dar kartą pabrėžė savo įsipareigojimą dėti visas pastangas, kad vietos lygmeniu būtų pereita prie neutralaus poveikio klimatui. Pranešimą spaudai skaitykite čia .

Po šio susitikimo ES paviljone įvyko spaudos konferencija su pirmininko pavaduotoju M. Markkula ir pirmininku X. Puig.

Markku Markkula pasakė: „Europos Sąjunga turi toliau vadovauti kovai su pasaulio klimato atšilimu. Komunikatas dėl žaliojo kurso parengtas pačiu laiku, nes prasideda paskutinis derybų dėl visiško Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo etapas. RK pabrėžia savo įsipareigojimą visapusiškai padėti siekti žaliojo kurso tikslų, kartu užtikrinant, kad visapusiškai dalyvautų miestai ir regionai ir kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje.“

Išreikšdamas RK narių įsipareigojimą skatinti klimato politikos veiksmus vietoje, pirmininkas Ximo Puig nurodė: „Iki mano kadencijos pabaigos 100 proc. energijos, suvartojamos mūsų regiono administracijoje, įskaitant biurų pastatus, valstybines mokyklas ir ligonines, bus pagaminta iš ekologiškų ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių.“

Raffaele Cattaneo (IT / EPP) kalbėjo Italijos paviljone vykusiame aukšto lygio renginyje „Duomenų apie anglies dioksidą atskleidimo projektas. Italijos ataskaita: Italijos įmonių ir vietos valdžios institucijų lyderystės klimato kaitos srityje atvejų ir tendencijų analizė“.

Andries Gryffroy (BE / EA) buvo kviestinis pranešėjas Nyderlandų tarpparlamentiniame renginyje Beniliukso paviljone „Paaštrinkime Europos žaliąjį kursą su Beniliukso Parlamentu“.

Gruodžio 12 d., ketvirtadienis

Jean-Noėl Verfaillie (FR/RE) Prancūzijos paviljone kalbėjo apie „teritorinių subjektų prisitaikymo strategijų įgyvendinimą“. RK ENVE komisijos antrasis pirmininko pavaduotojas, Šiaurės departamento tarybos narys teigė: „Turime sukurti naujus finansinius mechanizmus, pavyzdžiui, žaliąsias obligacijas, kad įgyvendintume prisitaikymo prie klimato kaitos projektus mūsų miestuose. Siekdami Paryžiaus susitarimo ir Europos žaliojo susitarimo tikslų turime suteikti vietos valdžios institucijoms daugiau administracinių gebėjimų rengti projektų pasiūlymus ir užtikrinti, kad potencialios investicijos būtų priimtinos bankams finansuoti. Pritariu Europos regionų komiteto raginimui parengti bendrą gairių rinkinį siekiant koordinuoti visas ES finansuojamas gebėjimų stiprinimo priemones ir peržiūrėti ES bendro finansavimo normas, nes vietos ir regionų valdžios institucijoms trūksta finansinių pajėgumų surinkti pakankamai nuosavų lėšų.“

Andries Gryffroy (BE / EA) dalyvavo UNFCCC atsparumo laboratorijoje vykusiose diskusijose dėl prisitaikymo prie klimato kaitos teisės aktų ir politikos formavimo. „Pasaulinis atšilimas jau daro poveikį mūsų teritorijoms ir neturime kito pasirinkimo, kaip tik parengti veiksmingą prisitaikymo prie klimato kaitos politiką. Nacionalinės vyriausybės turi užtikrinti vietos ir regionų valdžios institucijų įgalėjimą žalinti mūsų miestus ir kurti gamtos procesais pagrįstus sprendimus siekiant kuo labiau sumažinti su klimatu susijusią riziką ir nuostolius bei žalą“, – teigė A. Gryffroy. Flandrijos Senato pirmininko pavaduotojas taip pat dalyvavo Prancūzijos paviljone vykusiame renginyje „Elektros energijos saugumas remiant klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos pastangas“.

Sirpa Hertell (FI / EPP) skaitė pagrindinį pranešimą Jungtinės Karalystės paviljono renginyje, kurį organizavo Grantamo institutas – Grantamo aplinkos apsaugos fondo iniciatyva.

Gruodžio 13 d., penktadienis

Paskutinė COP 25 diena prasidėjo su nuojauta, kad derybas reikės tęsti savaitgalį. Atsižvelgdamas į Vietos valdžios ir savivaldybių grupės (LGMA) prie Jungtinių Tautų – nevalstybinio subjekto, suburiančio vietos ir regionų valdžios institucijas visame pasaulyje – raginimą, Europos regionų komitetas paprašė Europos Komisijos ir ES Tarybai pirmininkaujančios Suomijos paremti „daugiapakopio bendradarbiavimo“ įtraukimą į galutinį COP 25 sprendimą.

Kadangi vyko derybos dėl anglies dioksido rinkų ir galutinės pagalbos prisitaikant prie klimato kaitos besivystančioms šalims teikimą, tekstuose buvo siekiama „minimalaus bendro vardiklio“. Todėl galutiniuose sprendimuose nėra nuorodų į daugiapakopį bendradarbiavimą ar regioninius rodiklius, esančius Paryžiaus taisyklių sąvade.

Nepaisant to, Madrido konferencija įrodė, kad miestai ir regionai visame pasaulyje yra tvirtai įsipareigoję siekti platesnio užmojo tikslų ir toliau vykdyti klimato politikos veiksmus vietos lygmeniu.

Rengiantis COP 26 Glazge, Vietos valdžios ir savivaldybių grupė (LGMA) ragina nacionalines vyriausybes didinti užmojus klimato srityje ir imtis veiksmų, įskaitant visapusišką vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą rengiant atnaujintus nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus.

Bendroji informacija

Čilės pirmininkavimo laikotarpiu 25-oji Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (UNFCCC)) šalių konferencija vyko 2019 m. gruodžio 2–15 d. Madride.

RK COP 25 portalą rasite spustelėję čia .

Spustelėję čia sužinosite, kaip RK nariai vykdo klimato politikos veiksmus vietoje.

RK reagavo į COP 25 metu paskelbtą Komunikatą dėl Žaliojo kurso . Daugiau informacijos rasite čia

Pranešimą spaudai dėl 2019 m. gruodžio 5 d. plenarinėje sesijoje Europos regionų komiteto priimtos rezoliucijos dėl žaliojo kurso skaitykite čia . Vienas iš pavyzdinių RK pasiūlymų – sukurti miestų ir regionų, Europos Komisijos ir valstybių narių forumą, kuris stebėtų žaliojo kurso įgyvendinimą.

Europos regionų komiteto (RK) pirmininko Karlo Heinzo Lambertzo parengtas straipsnis „Turime dabar veikti išvien“ –
Vietos ir regionų vadovai išdėstė savo viziją, kaip įgyvendinti Europos žaliąjį kursą

Asmuo ryšiams: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023