Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Konferencija dėl Europos ateities: kad patenkintume piliečių poreikius, turime juos išklausyti ir imtis veiksmų  

Per šį savaitgalį Strasbūre, Europos Parlamente vykusią Konferencijos dėl Europos ateities plenarinę sesiją daugiau kaip milijono vietos ir regionų išrinktų politikų balsas nuskambėjo kaip niekad aiškiai – į renginį atvyko gausi jų delegacija. Antrajame Konferencijos dėl Europos ateities plenariniame posėdyje iš viso dalyvavo 30 regionų ir vietos atstovų .

Prie Regionų komiteto (RK) – ES politinės vietos ir regionų valdžios institucijų asamblėjos – 18 narių delegacijos Strasbūre prisijungė dar 12 atstovų iš svarbiausių Europos asociacijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų, atstovaujančių vietos ir regionų valdžios institucijoms ir asamblėjoms visoje Europoje. Kartu šie atstovai pabrėžė esminį vaidmenį, kurį jie atlieka kaip arčiausiai piliečių esantis politinis lygmuo, kuriuo žmonės labiausiai pasitiki ir kuris yra atsakingas už 70 proc. ES politikos įgyvendinimą.

RK delegacijai vadovaujantis Europos regionų komiteto pirmininkas ir Graikijos Centrinės Makedonijos gubernatorius Apostolos Tzitzikostas kalbėjo: „ Mūsų piliečiai tikisi, kad jų išrinkti vadovai juos išklausys ir imsis veiksmų, kad pasiektų rezultatų vietoje. Neseniai atlikta apklausa , kurioje dalyvavo daugiau kaip 3 300 vietos ir regionų politikų iš visos ES, rodo, kad 85 proc. jų nori aktyviau dalyvauti formuojant ES politiką, o 75 proc. nori, kad dalyvaujamoji demokratija būtų stipresnė. Mūsų 30 regionų ir vietos vadovų delegacija ragina užtikrinti demokratiškesnę ir veiksmingesnę Europos Sąjungą, kuri pripažintų, kad Briuselyje arba Strasbūre priimtus sprendimus galiausiai įgyvendina išrinkti vadovai vietos ir regionų lygmeniu. ES sprendimų priėmimo procese jiems reikia suteikti svarbesnį vaidmenį jų kompetencijos srityse, siekiant atkurti pasitikėjimą ir priartinti Europą prie žmonių.“

RK pirmininko pirmasis pavaduotojas Vasco Alves Cordeiro pridūrė: „ Išrinkti vietos ir regionų atstovai yra pasirengę visapusiškai dalyvauti formuojant Europos ateitį.  Konferencijos metu svarbu įsiklausyti, tačiau ne mažiau svarbu ir imtis veiksmų. Daug nulems tai, ką nuveiksime po Konferencijos. Dialogas su europiečiais neturėtų baigtis 2022 m. pavasarį. Mes, Europos regionų komiteto nariai, raginame jau dabar užmegzti nuolatinį dialogą su piliečiais. Turėtume galėti drąsiai keisti ES ir jos veikimo būdus, jei tai daroma siekiant užtikrinti sanglaudą, solidarumą ir socialinį teisingumą.“

Savaitgalį Strasbūre 30 vietos ir regionų atstovų prisijungė prie Europos Parlamento, Europos Komisijos, nacionalinių vyriausybių, piliečių atstovų ir kitų dalyvių įvairiose teminėse diskusijų grupėse. Šių diskusijų pagrindu bus padarytos galutinės Konferencijos išvados. Aptarti, be kita ko, labai įvairūs klausimai: dalyvaujamoji demokratija, sveikata, klimato kaita, socialinis teisingumas, švietimas, visuomenės skaitmenizacija ir migracija  – visose šiose srityse paslaugas, infrastruktūrą ir paramą piliečiams pirmiausiai teikia būtent vietos ir regionų valdžios institucijos.

RK pristatys savo galutinį pasiūlymą Konferencijai per 9-ąjį Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimą , kuris vyks 2022 m. kovo 3–4 d. Marselyje, Prancūzijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu.

Bendroji informacija

RK, kaip oficiali ES institucija, turi teisę, kad Konferencijoje dėl Europos ateities jam atstovautų 18 narių iš įvairių šalių ir frakcijų delegacija. Siekdamas užtikrinti aktyvesnį subnacionalinių atstovų dalyvavimą kuriant Europos ateitį, RK paragino dalyvauti ir kitas organizacijas ir asociacijas, atstovaujančias regionų ir vietos vadovams iš visos Europos. Tuomet prisijungė dar 12 narių, atstovaujančių šiems suinteresuotiesiems subjektams: Europos savivaldybių ir regionų tarybai, EUROCITIES, Europos regionų asamblėjai, Periferinių jūrų regionų konferencijai, Europos pasienio regionų asociacijai ir Europos regioninių teisėkūros asamblėjų konferencijai – taip regionų ir vietos delegacija sustiprėjo ir padidėjo iki 30 narių .

Darbo grupėse ir Konferencijos plenarinėse sesijose svarstytini klausimai iš dalies atrenkami iš skaitmeninės platformos , kurioje bet kuris ES pilietis gali pateikti idėjų ir pasiūlymų. RK nariai taip pat prisidėjo prie diskusijų ir pateikė apie 40 konkrečių pasiūlymų kaip pagerinti vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą. Piliečių forumuose, kuriuose dalyvauja 800 įvairaus amžiaus ir skirtingos visuomeninės padėties vyrų ir moterų iš visos ES, taip pat aptariamos pagrindinės Konferencijos temos iš piliečių perspektyvos. Jie, kaip ir jų vietos ir regionų atstovai, labai prisidės prie ES politikos poveikio ir raidos vietoje.

Daugiau pavyzdžių apie tai, koks esminis vaidmuo tenka RK užtikrinant subnacionalinių valdžios institucijų balsą Europos demokratijos kūrimo procese, taip pat galima rasti čia: aukšto lygio grupė Europos demokratijos klausimais , EESRK piliečių apklausa dėl Konferencijos dėl Europos ateities , Buvusių RK narių tinklas ir naujai sukurtas už ES reikalus atsakingų vietos tarybų narių tinklas .

Kontaktinis asmuo

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0) 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.Jouglain@cor.europa.eu

Share: