Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Konferencija dėl Europos ateities. Diskusijose su piliečiais daugiausia dėmesio reikėtų skirti Europos Sąjungos demokratiniam pagrindui  

Vasario 26 d. RK Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisijos (CIVEX) nariai, ruošdamiesi konferencijai dėl Europos ateities, surengė diskusiją dėl Europos vertybių, pilietiškumo ir demokratijos. Europos Sąjungos demokratinis pagrindas yra viena iš septynių politinių konferencijos temų. Vietos ir regionų valdžios institucijos yra nuolatinės ES demokratijos pagrindų sergėtojos ir joms kyla sunkumų užtikrinant jų laikymąsi. Trys išorės pranešėjai pabrėžė, kad Europos vertybės yra Europos projekto pagrindas, tačiau kyla klausimas, ar visi vienodai šias vertybes supranta ir pripažįsta. RK nariai taip pat pasikeitė nuomonėmis dėl M. Borrell Portos (ES / EA) parengto darbo dokumento dėl nuolatinio vietos ir regionų valdžios institucijų dialogo su piliečiais, kuris bus labai svarbus RK indėlis į konferenciją. Galutinės rekomendacijos bus pateiktos gegužės mėn. vyksiančioje RK plenarinėje sesijoje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai dvejus metus truksiantis atvirų, įtraukių ir skaidrių diskusijų procesas, subursiantis piliečius, nacionalines, regionų ir vietos valdžios institucijas, taip pat Europos institucijas, siekiant suteikti naują postūmį Europos projektui ir sustiprinti Europos demokratiją. Konferencija prasidės gegužės 9 d. – 2020 m. Europos dieną. CIVEX komisija koordinuoja su RK indėliu į konferenciją susijusią veiklą. Per visą konferencijos procesą RK savo komisijose rengs temines diskusijas konferencijai dėl Europos ateities aktualiomis temomis. Vasario 26 d. vykusioje diskusijoje aptarti Europos vertybių, pilietybės ir demokratijos klausimai.

Pristatydamas teminę diskusiją dėl Europos vertybių, pilietybės ir demokratijos, naujai išrinktas CIVEX komisijos pirmininkas Mark Speich (DE / EPP), kuris yra Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinių, Europos ir tarptautinių reikalų valstybės sekretorius, pažymėjo, jog siekiant užtikrinti, kad konferencija dėl Europos ateities taptų galimybe piliečius iš naujo priartinti prie Europos integracijos proceso, ji turi būti suvokiama kaip tikras dialogas su piliečiais dėl Sąjungos pamatinių vertybių ir principų. „Šiuo požiūriu svarbų vaidmenį atlieka vietos ir regionų valdžios institucijos, nes nuo jų sprendimų ir politikos priklauso vertybių ir principų poveikis kasdieniam piliečių gyvenimui, – nurodė jis. – Konferencija negali būti tik grįžtamosios informacijos procesas, ji taip pat turi daryti politinį poveikį. RK ketina aktyviai dalyvauti šiame procese.“

Diskusijoje kalbėjęs vyresnysis patarėjas ir Europos ombudsmeno kabineto narys Graham Smith pažymėjo, kad Europos ombudsmenas, nagrinėjantis netinkamo administravimo atvejus ES lygmeniu, dažniausiai susiduria su „skaidrumo, kuris yra itin svarbus demokratiniam procesui, klausimu“. Jis įspėjo, kad skaidrumo stoka sudaro palankias sąlygas „klestėti Briuselio kaltinimo kultūrai“. Jo išvada – didelių pokyčių ES nereikia. „Turime geriau naudotis tuo, ką turime“ kartu su institucijomis, kurios būtų labiau pritaikytos tarnauti piliečiams.

EP narys ir frakcijos „Renew Europe“ koordinatorius Europos Parlamento AFCO komitete Pascal Durand (FR  / „ Renew Europe“) kalbėjo, kad tai ne pats tinkamiausias metas pradėti konferenciją, nes ES institucijos nesutaria, ar reikia gerinti komunikaciją, šiek tiek patobulinti esamus darbo metodus, ar ieškoti naujų būdų atstovaujamajai demokratijai papildyti. Jis nurodė, kad ES institucijoms reikia atsisakyti tarpvyriausybinės logikos, ir pridūrė, kad tam reikės „NVO, pilietinės visuomenės ir tokių tarpinių organizacijų, kaip profesinės sąjungos, išorės spaudimo“.

Galiausiai Aukštosios verslo mokyklos (HEC) „Jean Monnet“ profesūros narys, ES teisės profesorius ir The Good Lobby  – pilietinio ne pelno startuolio, siekiančio vienodų galimybių naudotis valdžia užtikrinant labiau pliuralistinę, įtraukesnę ir demokratiškesnę visuomenę, įkūrėjas Alberto Alemanno pažymėjo, kad ES savo piliečiams suteikia daugiau galimybių formuoti politiką nei bet kuri kita jurisdikcija pasaulyje, tačiau „galimybių spektras mažai žinomas ir jomis labai menkai naudojamasi“. Jis nurodė, kad konferencijai dėl Europos ateities tenka iššūkis visa tai tarpusavyje susieti, ir pažymėjo, kad „labai svarbu turėti nuolatinį mechanizmą, leidžiantį piliečiams prisidėti“ per jau esamus, pavyzdžiui, vietos lygmens, tinklus. A. Alemanno išreiškė susirūpinimą, kad Europos Sąjunga, siekdama užtikrinti piliečių dalyvavimą, gali į šalį nustumti organizuotą pilietinę visuomenę, ir atkreipė dėmesį, kad „net Europos Parlamentas asamblėjose nenumato NVO vaidmens“.

Kitas labai svarbus šiandienos CIVEX komisijos posėdžio momentas – RK narės, Katalonijos vyriausybės užsienio ir Europos Sąjungos reikalų sekretorės Mireios Borrell Portos (ES / EA) pristatytas darbo dokumentas „Nuolatinis vietos ir regionų valdžios institucijų dialogas su piliečiais“ , kuriuo RK svariai prisidės prie konferencijos dėl Europos ateities.

Kalbėdama apie rengiamą nuomonę M. Borrell Porta pažymėjo: „Nuomonėje bus pasiūlytas struktūruotas piliečių dalyvavimo formuojant politiką nuo vietos iki ES lygmens būdas ir argumentuojama, kad struktūruotas piliečių dalyvavimas gali būti naudingas su konferencija dėl Europos ateities susijusiame darbe – tiek pačiam procesui, tiek darant išvadas.“

Rezoliucijoje , kuri buvo priimta po vasario mėn. plenarinėje sesijoje įvykusios diskusijos su Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Dubravka Šuica, RK paragino užtikrinti iš tikrųjų atviras, įtraukias ir demokratines konsultacijas, apimančias visų regionų ir miestų piliečius.

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Michalovo miestas ir jo gyventojai pelnė mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimą už pagalbą pabėgėliams pasienyje su Baltarusija
Michalovo miestas ir jo gyventojai pelnė mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimą už pagalbą pabėgėliams pasienyje su Baltarusija
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023