Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Komisijos narė Kadri Simson įspėja, kad žaliojo ekonomikos gaivinimo planai bus sėkmingi tik visapusiškai dalyvaujant miestams ir regionams.  

Už energetiką atsakinga ES Komisijos narė dalyvavo diskusijoje su vietos vadovais dėl tolesnių energetikos pertvarkos ir žaliojo kurso veiksmų, per kurią ragino valstybes nares visapusiškai dalyvauti įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus.

Diskusijoje su už energetiką atsakinga ES Komisijos nare Kadri Simson daugiausia dėmesio skirta miestų ir regionų vaidmeniui gaivinant ekonomiką po COVID-19 krizės ir būtinybei užtikrinti, kad šis vaidmuo taptų pagrindine varomąja jėga siekiant paspartinti perėjimą prie žaliosios ekonomikos. Europos regionų komiteto Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisijos nariai pakartojo, kad nustatant ir įgyvendinant prioritetines investicijas, įskaitant priemonės „Next Generation EU“ fondą ir ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, reikia įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas. Į darbotvarkę taip pat buvo įtraukti pastatų renovacijos bangos, biologinės įvairovės, žiedinės ekonomikos ir prisitaikymo prie klimato kaitos klausimai.

Pirmasis ENVE komisijos posėdis po vasaros atostogų buvo skirtas aptarti prioritetinius dokumentus ir du esminius tikslus. Pirma, reikia užtikrinti, kad miestai ir regionai būtų ES ekonomikos gaivinimo strategijos pagrindas. Antra, būtina, kad ekonomikos gaivinimo po COVID-19 krizės planai kiekvienoje teritorijoje virstų ekologiškais ir tvariais projektais.

Už energetiką atsakinga Europos Komisijos narė Kadri Simson dalyvavo diskusijoje dėl ES ekonomikos gaivinimo energetikos aspektų, įskaitant atsinaujinančiųjų energijos išteklių, energijos vartojimo efektyvumo ir švaraus transporto vaidmenį siekiant paspartinti žaliąjį ekonomikos atsigavimą.

Sevilijos meras ir ENVE komisijos pirmininkas Juan Espadas (ES / PES) pradėdamas diskusiją pabrėžė: „ Aktyvus vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo rengiant energetikos pertvarkos strategiją yra itin svarbus Europos Sąjungai. Mes esame politiniai veikėjai, geriausiai žinantys savo teritorijų realijas ir piliečių poreikius. Būtent mes galime praktiškai prisidėti atrenkant tuos investicinius projektus, kurie gali geriau atspindėti Europos Komisijos nustatytos strategijos realumą.“

Už energetiką atsakinga Europos Komisijos narė Kadri Simson pareiškė: „ Glaudžiai bendradarbiaujame su Regionų komitetu, kad Europos žaliojo kurso vizija taptų realybe vietos lygmeniu. Regionai yra labai svarbūs partneriai įgyvendinant mūsų klimato ir energetikos politiką ir ieškant konkrečių praktinių sprendimų. Pavyzdžiui, būsima iniciatyva „Renovacijos banga“ būtų neįmanoma, jei joje nedalyvautų mūsų miestai ir regionai, kurie yra daugybės viešųjų ir gyvenamųjų pastatų savininkai.“ Komisijos narė K. Simson nurodė, kad daugiapakopiai dialogai klimato ir energetikos klausimais yra „ geras tolesnio regionų ir Komisijos bendradarbiavimo pavyzdys “, ir pasiūlė įgyvendinant šią RK iniciatyvą surengti „ diskusiją dėl renovacijos bangos, kuri galėtų būti naudingas žingsnis į priekį “.

Diskusijoje Toskanos regiono pirmininkas ir RK nuomonės dėl renovacijos bangos pranešėjas Enrico Rossi (IT / PES) teigė: „COVID-19 krizė parodė, kad valdžios institucijos turi daugiau investuoti į socialinį būstą, ligonines, globos namus, mokyklas ir dienos priežiūros centrus, taip pat į miestų atnaujinimą, taip užtikrindamos didesnį saugumą ir aukštesnį gyvenimo lygį mūsų miestuose. „Renovacijos banga“ – tai galimybė padaryti mūsų miestus ir regionus ekologiškesnius ir tvaresnius, sukurti 4 mln. darbo vietų ir iki 2050 m. Europos Sąjungoje neutralizuoti poveikį klimatui“. „Renovacijos banga“ – tai šį rudenį planuojama priimti Europos Komisijos iniciatyva, skirta naujam pastatų sektoriaus renovacijos etapui paremti. Pastatų sektoriuje išmetama 40 proc. viso ES CO 2 kiekio.

ENVE komisijos nariai priėmė du nuomonių projektus:

  • Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas . Šios nuomonės pranešėjas Tjisse Stelpstra (NL / ECR) , Drentės provincijos tarybos narys, nurodė: „ Nebegalime toliau ieškoti pasiteisinimų. Atėjo laikas paspartinti žiedinės ekonomikos kūrimą ir nustatyti konkrečius tikslus. COVID-19 skaudžiai parodė, kokie pažeidžiami ir priklausomi nuo žaliavų mes esame. Nenorime daugiau kalbėti apie atliekas – pakartotinis naudojimas turi tapti norma! Tam labai reikalinga Europos žaliavų politika. Ji padėtų ne tik gauti informacijos apie medžiagų srautus, bet ir užtikrinti, kad visi regionai turėtų vienodas galimybes gauti būtinų žaliavų, nepaisant to, kad jų ištekliai riboti.“ Nuomonę planuojama priimti 2020 m. spalio mėn. plenarinėje sesijoje. Čia galite perskaityti mūsų naujausią interviu su Tjisse Stelpstra.

Nariai diskutavo apie ES Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos prioritetus su Federalinės aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerijos atstove Nina Alsen.

Nariai aptarė ir šias nuomones:

ENVE komisija paskyrė Liepojos mero pavaduotoją Gunārs Ansiņš (LV / RE ) būsimos nuomonės dėl ES energetikos sistemos integracijos strategijos pranešėju.

Papildoma informacija

Rugsėjo 8 d., antradienį, RK ir Europos Komisija surengė 16-ąjį Techninės bendradarbiavimo aplinkos srityje platformos posėdį pavadinimu „Kaip vietos ir regionų valdžios institucijos gali pasinaudoti žiedine ekonomika kaip tvaraus ekonomikos atsigavimo veiksniu?“ . RK nariai, ES pareigūnai ir pagrindiniai suinteresuotieji subjektai pasidalijo įžvalgomis apie esamas žiedinės ekonomikos skatinimo vietos ir regionų lygmeniu priemones ir spragas. Ši 2012 m. įsteigta techninė platforma yra Europos regionų komiteto (RK) Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisijos ir Aplinkos generalinio direktorato įsteigtas forumas, kurio tikslas – skatinti dialogą dėl vietos ir regionų problemų ir sprendimų taikant ES aplinkos teisę. Kitas Techninės platformos posėdis vyks 2020 m. spalio 22 d. per Europos regionų ir miestų savaitę, pradedant Žaliojo miesto susitarimo iniciatyvą .

RK iniciatyva „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“: kvietimas teikti geriausios patirties pavyzdžius. Savo pavyzdžius pateikti galima iki rugsėjo 21 d.

Jei norite užsiregistruoti į 2020 m. Europos regionų ir miestų savaitę, spustelėkite čia .

Kontaktinis asmuo

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Pasidalyti :