Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Komisijos pranešime minima iniciatyva REGHUB ir nurodomas ketinimas stiprinti bendradarbiavimą su Regionų komitetu Komisijos politikos formavimo procese  

Balandžio 15 d. paskelbtoje naujausioje pažangos vertinimo ataskaitoje dėl geresnio reglamentavimo Europos Komisija apžvelgė Europos regionų komiteto veiklą, kurios jis neseniai ėmėsi siekdamas įgyvendinti subsidiarumo darbo grupės praėjusiais metais pateiktas rekomendacijas.

Ataskaitoje teigiama „Darbo grupė taip pat pabrėžė, kad nelengva sužinoti Sąjungos vietos ir regionų valdžios institucijų nuomonę. Pastaruoju metu Regionų komitetas vykdo bandomąjį projektą – įsteigė Regioninių centrų tinklą ES politikos įgyvendinimui įvertinti (RegHub), kurio užduotis – įvertinti, kaip praktiškai įgyvendinami ES teisės aktai (20).

Kad plačioji visuomenė būtų geriau informuota apie galimybes prisidėti prie Komisijos vykdomo politikos formavimo proceso, Komisija aktyviau bendradarbiaus su Regionų komitetu, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, Komisijos atstovybėmis valstybėse narėse, nacionalinėmis valdžios institucijomis ir kitomis atstovaujamosiomis asociacijomis.“​

Pasidalyti :
 
Susijusi informacija
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022