Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Įgyvendinant sanglaudos politiką turi būti dedama daugiau pastangų lyčių lygybei Europoje skatinti  

Sanglaudos politika turi padėti spręsti lyčių lygybės ir moterų dalyvavimo darbo rinkoje klausimus, kurie yra labai svarbūs siekiant užtikrinti didesnę ekonominę ir socialinę sanglaudą Europoje. Šis raginimas įtrauktas į Umbrijos regiono (Italija) tarybos narės Donatellos Porzi parengtą nuomonę, kuri buvo priimta gruodžio 2 d. Europos regionų komiteto (RK) plenarinėje sesijoje. Vietos ir regionų vadovai mano, jog itin svarbu, kad lyčių aspektas būtų įtrauktas ir į nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus.

Plenarinėje sesijoje vykusioje diskusijoje dėl nuomonės 2021–2027 m. struktūrinių ir sanglaudos fondų lyčių aspektas RK nariai pabrėžė lyčių lygybės svarbą siekiant ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos Europoje. Todėl lyčių lygybė turėtų būti horizontaliuoju sanglaudos politikos programų rengimo kriterijumi, programomis siekiamu tikslu ir galinga tvaraus ir subalansuoto sanglaudos politikos vystymosi varomąja jėga.

Nuomonės pranešėja Umbrijos regiono tarybos narė Donatella Porzi (IT / PES) pasakė: „Sanglaudos politika turėtų sumažinti regionų ekonominius ir socialinius skirtumus, tačiau kas daroma, kad sumažėtų lyčių nelygybė? ES atsigaunant po pandemijos labai svarbu rasti konkrečių priemonių lyčių lygybei skatinti, siekiant padėti visai mūsų visuomenei. Sanglaudos fondai gali turėti konkretų poveikį gerinant vaikų priežiūros politiką, remiant moterų verslumą arba skatinant moterų dalyvavimą darbo rinkoje kaimo vietovėse, ir tai tik keletas pavyzdžių. Teisinga pertvarka turi prasidėti būtent nuo to.“

Plenarinio posėdžio diskusijoje dalyvavo Europos Parlamento narė ir pranešėja sanglaudos politikos lyčių aspekto klausimais Monika Vana (AT / Žalieji).

RK nariai pabrėžė, kad sanglaudos politika ir taikomi veiklos programų rengimo būdai gali labai padėti iš tiesų padidinti vyrų ir moterų lygybę, atsižvelgiant į finansavimo apimtį, jo pobūdį ir tikslingumą. Todėl jie paragino indėlį į lyčių lygybę laikyti ne vien Europos socialinio fondo prerogatyva, o visiems fondams tenkančia užduotimi. Turimi omenyje ir Regioninės plėtros fondas ( ERPF ), ir Žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ( EŽŪFKP ), kuriuose lyčių lygybės ir moterų dalyvavimo darbo rinkoje klausimai dažnai būna akivaizdesni.

Vietos ir regionų vadovai rekomenduoja Europos programas valdančioms valdžios institucijoms 2021–2027 m. parengti projektus ir priemones, kuriais būtų siekiama skatinti lyčių lygybę, pavyzdžiui, remti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir skatinti dėl COVID-19 pandemijos darbo netekusių moterų reintegraciją. Ši krizė iš tiesų ypač stipriai paveikė sektorius, kuriuose dirba daug moterų, pavyzdžiui, sveikatos ir vaikų priežiūros sektorius, todėl padidėjo lyčių nelygybė.

Galiausiai RK nariai pabrėžė, kad itin svarbu lyčių aspektą taip pat įtraukti į su priemone Next Generation EU susijusius nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus, numatant svarbiausiems projektams taikyti lyčių aspekto vertinimo principus ir priemones.

Europos Komisija planuoja kitais metais pateikti naują metodiką, pagal kurią būtų vertinamas keleto ES finansuojamų programų, kurias tiesiogiai valdo pati Komisija, poveikis lyčių lygybei. Šiuo metu iniciatyva netaikoma sanglaudos politikos programoms, bet vėliau galėtų būti išplėsta ir apimti visas pasidalijamojo valdymo programas.

Bendroji informacija

Lapkričio 24 d. RK Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisija (ENVE) priėmė nuomonės projektą Lyčių lygybė ir klimato kaita: lyčių aspekto integravimas į Europos žaliąjį kursą (pranešėja Kata Tüttő, HU / PES). Dėl dokumento bus balsuojama 2022 m. sausio mėn. plenarinėje sesijoje.

 

Nuomonėje 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija (pranešėja Concepción Andreu Rodríguez, ES / PES) , RK „ragina Europos institucijas, įskaitant Regionų komitetą, priimti elgesio kodeksus, kuriais būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė narystės ir vadovaujamų pareigų srityje, o galutinis tikslas būtų užtikrinti RK narių lyčių lygybę“.

RK, kaip ES organas, 2018 m. priėmė lyčių lygybės strategiją, kuri nuolat atnaujinama. 2018 m. kovo mėn. RK biuras patvirtino Komiteto rengiamų, jo patalpose vykstančių ir kartu su kitais subjektais organizuojamų renginių ir konferencijų politiką, pagal kurią užtikrinama, kad dalyvautų ne tik vyrai.

Visą informaciją apie RK veiklą skatinant lyčių pusiausvyrą vietos ir regionų lygmeniu galima rasti čia .

Kontaktinis asmuo:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023