Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Sanglauda, konkurencingumas, konvergencija: Portugalijos Ministras Pirmininkas ragina Europai skirti daugiau išteklių investicijoms į regionus  

Portugalijos Ministras Pirmininkas António Costa, kartu su šimtais vietos ir regionų vadovų, dalyvavo diskusijoje apie Europos ateitį. Kartu su Europos regionų komitetu (RK) surengtoje diskusijoje Ministras Pirmininkas teigė, kad Europa turi skubiai pakeisti kursą, kad galėtų atremti pasaulinę konkurenciją sumažindama regionų atotrūkį, didindama valstybių narių įnašus į ES biudžetą, stiprindama regionines investicijas ir įtraukdama visus valdymo lygmenis.

Ministras Pirmininkas sakė, kad ES pirmenybę turi teikti regionų ir miestų socialinei sanglaudai ir konvergencijai. Ministras Pirmininkas A. Costa, buvęs RK narys, ragino padidinti ES biudžetą, nurodydamas, kad 1 proc. BVP nepakanka: ƒ„Globalizuotame pasaulyje Europai reikalinga didesnė sanglauda ir konkurencingesnė ekonomika. Norėdami reaguoti į naujus iššūkius, negalime silpninti mūsų Sąjungos pamatų – bendros žemės ūkio politikos arba sanglaudos politikos. Mes turime ambicijų, bet turime ir politinių priemonių. Jei norime stipresnės Sąjungos, kuri būtų atsparesnė krizėms ir geriau pasirengusi atremti naujus iššūkius, mums reikalinga daugiau išteklių turinti Sąjunga.“

Diskusijų RK plenarinėje sesijoje metu, RK pirmininkas Karl-Heinz Lambertz jam pritarė, teigdamas: „Visi esame atsakingi už Europos sugrąžinimą į subalansuoto ekonominio augimo kelią. Socialinė, ekonominė ir teritorinė sanglauda yra Sąjungos DNR, tačiau mums reikia daugiau investicijų į regionus ir kaimo vietoves. Būsimas ES biudžetas nulems, kur link eis Europa, todėl valstybės narės turi didinti, o ne mažinti miestų ir regionų finansinius išteklius darbo vietoms kurti ir Europos integracijai stiprinti“.

Europos regionų komitetas, kartu su teritorinėmis asociacijomis, pasitelkdami ES masto #CohesionAlliance, siekia, kad į būsimą ES biudžetą būtų įtrauktos ES regioninės investicijos. Ministras Pirmininkas António Costa taip pat pasisakė už stiprią sanglaudos politiką. „Europos sanglaudos politikos poveikis jaučiamas kiekviename kaime, kiekviename mieste ir kiekvienoje Europos gatvėje“, – sakė jis. „Dėl šios priežasties sanglauda negali ir neturi būti koreguojamu kintamuoju kitoje daugiametėje finansinėje programoje.“

Diskusijų metu Europos regionų komiteto – ES vietos ir regionų vadovų asamblėjos – nariai išreiškė paramą Ministro Pirmininko vizijai. Jie teigė pripažįstantys būtinybę atnaujinti Europos ekonomiką stiprinant teritorinę sanglaudą, infrastruktūrą ir aplinkos tvarumą. Tam, jų nuomone, ES turi skirti daugiau dėmesio vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmeniui ir jų poveikiui, nes jos yra atsakingos ne tik už regionų ekonomikos vystymąsi, bet ir už rinkėjų susirūpinimą keliančių klausimų kėlimą bei bendruomenių telkimą ES politikai įgyvendinti.

Portugalijos Ministras Pirmininkas atkreipė dėmesį ir į poreikį kuo greičiau baigti kurti ekonominę ir pinigų sąjungą: „Struktūriniai euro zonos trūkumai iki šiol nepanaikinti. Nebaigus kurti ekonominės ir pinigų sąjungos išlieka naujų krizių pavojus. Dėl šios priežasties pritariu nuosavais ištekliais grindžiamo euro zonos biudžeto kūrimui.“

***

Pastaba redaktoriams

Diskusija papildo Komiteto iniciatyvą Svarstymai apie Europą, kurios metu Komiteto nariai rengia šimtus piliečių diskusijų visoje Europoje. Jų turinys bus surinktas ataskaitoje, kuri turi būti pateikta Europos Vadovų Tarybai iki šių metų pabaigos.

Siekdamas stiprios sanglaudos politikos visiems regionams ir miestams po 2020 m., Komitetas kartu su didelėmis ES regionų asociacijomis paskelbė #CohesionAlliance iniciatyvą – tai vietos lygmens judėjimas, kuriame gali dalyvauti visi, kas tiki, kad ES sanglaudos politika turi išlikti ES ateities ramsčiu. Praėjusių metų spalį sukurtas aljansas kasdien sulaukia vis naujų narių – vietos ir regionų valdžios institucijų, Europos Parlamento narių, verslo asociacijų, akademinės bendruomenės atstovų, profesinių sąjungų ir analitikų centrų.

Diskusiją galima stebėti per EbS. Nuotraukas galima parsisiųsti nemokamai.

Kontaktinis asmuo:
Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Pasidalyti :