Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES masto koalicija ragina nacionalines vyriausybes įtraukti regionus ir miestus rengiant atkūrimo planus po COVID pandemijos ir išvengti skiepijimo skirtumų Europoje  

Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvakarėse Sanglaudos aljansas #Cohesion Alliance 12 000 pasirašiusių subjektų visoje ES, pasisakančių už sanglaudos politikos stiprinimą po 2020 m. – ragina valstybes nares bendradarbiauti su vietos ir regionų valdžios institucijomis rengiant, įgyvendinant ir valdant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. Sanglaudos aljansas taip pat ragina nacionalinius parlamentus kuo greičiau ratifikuoti sprendimą dėl nuosavų išteklių, kad Europos Komisija galėtų kapitalo rinkose pasiskolinti iki 750 mlrd. EUR neigiamiems COVID-19 krizės padariniams šalinti. Be to, aljansas įspėja ES vadovus, kad varžybos dėl vakcinų gali padidinti nelygybę tarp Europos regionų, miestų ir kaimų.

Vietos ir regionų valdžios institucijos nuo pat pradžių buvo sveikatos krizės priešakyje ir atliks svarbų vaidmenį užtikrinant sąžiningą, tvarų ir atsparų ekonomikos atsigavimą visoje Europoje. Tačiau valstybėms narėms rengiant nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus tapo aišku, kad daugelyje šalių mūsų regionai, miestai ir savivaldybės, taip pat mūsų socialiniai ir ekonominiai partneriai nėra prasmingai įtraukti į planavimo procesą .

Europos ekonomikos atsigavimas bus atsparus tik tada, kai jis toks bus visuose jos regionuose, kaimuose, miesteliuose ir miestuose. Jų poreikiai yra įvairūs ir veiksmingas ekonomikos atsigavimas įmanomas tik pripažįstant ir sprendžiant daugybę iššūkių ir atotrūkių, kuriuos patiria visos Europos teritorijos – nuo kaimo ir labiausiai izoliuotų vietovių iki labiausiai urbanizuotų vietovių, nuo salų iki kalnų, retai apgyvendintų ir pasienio regionų. Investicijos turi atitikti teritorinius poreikius. Jei vietos ir regionų valdžios institucijos neturės realios įtakos rengiant, įgyvendinant ir valdant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, kyla rimtas pavojus, kad daugelis regionų bus palikti nuošalyje. Vietos ir regionų valdžios institucijos yra atsakingos už trečdalį viešųjų išlaidų ir pusę viešųjų investicijų ES. Jiems nedalyvaujant ekonomikos atsigavimas tiesiog neįvyks.

Europos solidarumas reiškia, kad veiksmais įrodoma, jog sanglauda yra pagrindinė ES vertybė. Todėl raginame visas valstybes nares bendradarbiauti su vietos ir regionų valdžios institucijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais ir pilietine visuomene rengiant, įgyvendinant ir valdant nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus , kurie turi būti pateikti Europos Komisijai iki balandžio mėn. pabaigos. Pabrėžiame, kad šiame procese reikia visapusiškai laikytis partnerystės ir daugiapakopio valdymo principų ir teritorinio požiūrio.

Sanglaudos aljansas palankiai įvertino tai, kad sukurta 750 mlrd. EUR vertės ekonomikos gaivinimo priemonė „Next Generation EU“, dar vadinama Europos ekonomikos gaivinimo planu  – tai istorinis momentas Europos Sąjungai. Dabar atėjo laikas paversti galingiausią kada nors ES įgyvendintą investicijų planą veiksmais. Tačiau dar labai daug šalių neratifikavo sprendimo dėl nuosavų išteklių – remdamasi šiuo teisės aktu Europos Komisija galėtų kapitalo rinkoje pasiskolinti iki 750 mlrd. EUR COVID-19 krizės padariniams šalinti. Greitas jo ratifikavimas visose ES šalyse yra labai svarbus siekiant paskatinti ekonomikos atsigavimą Europoje naujomis lėšomis. Todėl nacionaliniai parlamentai turi kuo greičiau ratifikuoti šį sprendimą.

Galiausiai, Europos solidarumas reiškia, kad reikia dirbti kartu, kad būtų vykdoma tikra europinė skiepijimo kampanija. Nenuoseklus skiepijimas nebus naudingas niekam ir dėl didėjančios nelygybės tarp Europos regionų kiltų pavojus ekonomikos atsigavimui. Todėl prieš Europos aukščiausiojo lygio susitikimą Sanglaudos aljansas įspėja ES vadovus dėl vietoje vykstančių varžybų dėl vakcinų rizikos. Raginame ES, regionų ir nacionalines vyriausybes glaudžiai koordinuoti veiksmus, kad būtų patenkinti visų mūsų piliečių poreikiai ir lūkesčiai.

Turime dėti visas pastangas, kad būtų išvengta skiepijimo skirtumų, dėl kurių padidėtų nelygybė tarp mūsų regionų, miestų ir kaimų.

Sekretoriato kontaktinis adresas:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023