Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Konferencijos dėl Europos ateities plenarinėje sesijoje RK delegacija yra pasirengusi atstovauti vienam milijonui išrinktų regionų ir vietos politikų  

Konferencijos steigiamajame plenariniame posėdyje dalyvaus 18 regionų ir vietos lygmeniu išrinktų politikų – devynios moterys ir devyni vyrai. Jie sieks sustiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį demokratiniame ES veikimo procese bei pabrėžti ES politikos teritorinį aspektą.

Šiandien susirinkusi Europos regionų komiteto (RK) delegacija, vyksianti į Konferenciją dėl Europos ateities, suderino detales, kaip ji prisidės prie birželio 19 d. Strasbūre vyksiančio Konferencijos dėl Europos ateities steigiamojo plenarinio posėdžio . Delegacijos nariai siekia pasinaudoti Konferencijos suteikiama galimybe stiprinti Europos Sąjungos demokratinį matmenį ir atkurti piliečių pasitikėjimą Europos projektu. RK, kaip arčiausiai piliečių esančiam valdymo lygmeniui atstovaujantis ES organas, yra pasiryžęs Konferencijoje pareikšti vietos ir regionų valdžios institucijų nuomonę.

Delegacijai vadovaujantis Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pareiškė: „Europos regionų komitetas (RK) – tai ES politinė asamblėja, atstovaujanti vienam milijonui vietos ir regionų lygmens išrinktų politikų iš visos Europos. Mūsų prioritetas – užtikrinti, kad būtų išgirstas regionuose, miestuose ir kaimuose gyvenančių žmonių balsas. Užtikrinsime, kad galutinėje ataskaitoje būtų atsižvelgta į piliečių pasiūlymus, pateiktus per vietos dialogus, ir į politinį indėlį, surinktą per mūsų plenarines sesijas, narių veiklą ir pagrindinius renginius.“

Pirmasis RK pirmininko pavaduotojas Vasco Alves Cordeiro , kuris taip pat yra RK delegacijos narys, pridūrė: „Mes, vietos ir regionų lygmens politikai, priimame iššūkį padėti kurti geresnę Europą. Vien išklausyti piliečių nepakaks. Kadangi žmonės kviečiami pareikšti nuomonę apie savo ateitį, ES vadovai visais lygmenimis turės pasiekti atitinkamų rezultatų. Mes visi iš Konferencijos tikimės konkrečių pokyčių, kad ES taptų artimesnė savo žmonėms. RK sutelks kuo daugiau vietos ir regionų lygmens politikų, kad Konferencijoje tikrai būtų išgirstas ES teritorijų gyventojų balsas. Taip pat pateiksime konkrečių pasiūlymų dėl Sąjungos veikimo būdų ir dėl politikos priemonių teisingai Europai kurti.“

Dalyvaudama Konferencijos plenarinėje sesijoje visais formatais, RK delegacija:

- teiks rašytinius pranešimus, padedant Aukšto lygio grupei Europos demokratijos klausimais – nepriklausomam patariamajam septynių išmintingų vyrų ir moterų organui, kuriam pirmininkauja buvęs Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Herman van Rompuy. Jam pavesta misija – remti RK politinį ir institucinį vaidmenį atliekant strateginę politinę analizę, daugiausia dėmesio skiriant vietos ir regionų aspektams;

- organizuos dialogus ir debatus savo teritoriniuose vienetuose ir teiks ataskaitas apie šiuos dialogus;

- kurs aljansus su Konferencijoje dalyvaujančiais panašių pažiūrų atstovais, kad būtų bendromis jėgomis propaguojamos visos ES regionams, miestams ir kaimams svarbios rekomendacijos;

- sutelks savo tinklus, pavyzdžiui, visos ES vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijas, buvusių RK narių tinklą ir naujai sukurtą už ES reikalus atsakingų vietos tarybų narių tinklą , siekdamas paskatinti vietos ir regionų politikus organizuoti piliečių diskusijas. Šių konsultacijų rezultatai bus pristatyti Konferencijos plenarinėje sesijoje.

RK pristatys savo galutinį pranešimą, skirtą Konferencijai, per 9-ąjį Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimą , kuris vyks 2022 m. kovo 3–4 d., Prancūzijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu.

RK delegacijos į Konferenciją dėl Europos ateities narių sąrašas

Apostolos Tzitzikostas , Europos regionų komiteto pirmininkas (Centrinės Makedonijos regiono (Graikija) gubernatorius, Graikijos regionų asociacijos pirmininkas)

RK EPP frakcija

Olgierd Geblewicz , PPE frakcijos pirmininkas (Vakarų Pamario regiono (Lenkija) pirmininkas, Lenkijos regionų asociacijos pirmininkas)

Jelena Drenjanin , PPE frakcijos pirmininko pirmoji pavaduotoja (Hudingės (Švedija) mero pavaduotoja, Europos Tarybos Vietos ir regionų savivaldos kongreso Valdymo komiteto pirmininkė)

Mark Speich , Regionų komiteto Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisijos pirmininkas (Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės (Vokietija) valstybės sekretorius)

Isabel Díaz Ayuso , Madrido regiono (Ispanija) pirmininkė

Ilse Aigner , Bavarijos žemės (Vokietija) parlamento pirmininkė ir RK delegacijos narė, atstovaujanti regioniniams parlamentams

RK PES frakcija

Vasco Alves Cordeiro , Europos regionų komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas (Azorų salų (Portugalija) regioninės vyriausybės pirmininkas)

Yoomi Renström, PES frakcijos pirmoji pirmininko pavaduotoja (Ovanåker (Švedija) savivaldybės tarybos narė)

Concepción Andreu Rodríguez , PES frakcijos pirmininko pavaduotoja (La Riochos regiono (Ispanija) vyriausybės pirmininkė)

Kata Tüttő , PES frakcijos pirmininko pavaduotoja (Budapešto (Vengrija) mero pavaduotoja)

Karl-Heinz Lambertz , Europos regionų komiteto Subsidiarumo iniciatyvinės grupės pirmininkas (Vokietakalbės bendruomenės (Belgija) parlamento pirmininkas)

RK frakcija „Renew Europe“

Paula Fernández , Kantabrijos regiono (Ispanija) vidaus reikalų, teisingumo ir ES reikalų ministrė

Mirja Vehkapera , Oulu miesto (Suomija) merė

François Decoster , frakcijos „Renew Europe“ pirmininkas (Sent Omero (Prancūzija) meras)

RK ECR frakcija

Władysław Ortyl , ECR frakcijos pirmininkas (Pakarpatės regiono (Lenkija) maršalka)

Roberto Ciambetti , Veneto regiono (Italija) parlamento pirmininkas

RK EA frakcija

Kieran McCarthy , EA frakcijos pirmininkas (Korko miesto (Airija) tarybos narys

RK Žaliųjų frakcija

Muhterem Aras , Badeno-Viurtembergo žemės (Vokietija) parlamento pirmininkė

Į Konferenciją vyksiančios 18 RK delegacijos narių atrankos kriterijai buvo politinių pažiūrų reprezentatyvumas, geografinė pusiausvyra, įvairių lygmenų subnacionalinių valdžios institucijų reprezentatyvumas ir lyčių pusiausvyra.

Bendroji informacija

Konferencijos plenarinėje sesijoje dalyvaus 433 nariai: 108 Europos Parlamento atstovai, 54 atstovai iš Tarybos, 3 Europos Komisijos atstovai, 108 nacionalinių parlamentų atstovai, 80 Europos piliečių forumų atstovų (trečdalis jų – jaunesni nei 25 metų), Europos jaunimo forumo pirmininkas, 27 nacionalinių piliečių forumų atstovai, po 18 RK ir EESRK atstovų, po 8 socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės atstovus.

EESRK piliečių apklausa dėl Konferencijos dėl Europos ateities

RK delegacijos indėlis į Konferenciją dėl Europos ateities

Konferencijos dėl Europos ateities daugiakalbė skaitmeninė platforma

Kontaktinis asmuo

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023