Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos Komisija ir miestai bei regionai įsipareigoja glaudžiau bendradarbiauti, kad paskatintų laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimą  

Už prekybą atsakingas Komisijos narys Phil Hogan kovo 2 d. kartu su Europos regionų komiteto (RK) Ekonominės politikos komisijos (ECON) nariais aptarė ES laisvosios prekybos susitarimų (LPS) įgyvendinimo vietos ir regionų lygmeniu galimybes ir kliūtis. Be to, ECON komisijos nariai priėmė savo rekomendacijas dėl LPS įgyvendinimo, konvergencijai ir konkurencingumui skirtos biudžeto priemonės ir paslaugų dokumentų rinkinio.

ES prekybos susitarimai su trečiosiomis šalimis apima daugiau nei 70 rinkų ir apie 41 proc. ES prekybos prekėmis visame pasaulyje. Šiuo metu apie 36 mln. darbo vietų ES priklauso nuo eksporto į kitas pasaulio šalis. Nepaisant vis dar didelio prekybos potencialo užtikrinti augimą, užimtumą, darbo vietų kūrimą ir investicijas ES, reikia nuveikti daugiau, kad laisvosios prekybos susitarimai būtų plačiau įgyvendinami vietoje.

Mūsų regionų balsas bus labai svarbus, jei norime formuoti veiksmingą ir priimtiną ES politiką. Būtent šioje srityje Regionų komitetas sukuria didžiulę pridėtinę vertę. Jūsų nariai išklauso žemiausią lygmenį visoje Europoje ir taip suteikia jums galimybę didinti ES politikos demokratinį teisėtumą “, – savo įžanginėje kalboje sakė už prekybą atsakingas Komisijos narys Phil Hogan .

Neseniai (2019 m.) RK kartu su „Eurochambres“ atliktas tyrimas rodo, kad norint veiksmingai vykdyti prekybą reikia užpildyti žinių spragas, susijusias su ES laisvosios prekybos susitarimais, suteikiant praktinės informacijos apie tai, kaip MVĮ gali jais pasinaudoti praktiškai.

Labai palankiai vertiname LPS įgyvendinimo ataskaitas kaip labai svarbų žingsnį siekiant didesnio skaidrumo ir kaip veiksmingą priemonę, skirtą informuoti apie prekybos susitarimų teikiamas augimo galimybes . Kadangi prekybos susitarimais naudojamasi mažai, esame tvirtai įsitikinę, kad jie turėtų būti pritaikyti MVĮ, o MVĮ turėtų prisitaikyti prie LPS. Vietos ir regionų valdžios institucijos gali atlikti labai svarbų vaidmenį šioje srityje, nes turėdamos žinių apie MVĮ ir būdamos arti jų jos turi daug galimybių skleisti informaciją apie LPS naudą. Be to, turime stengtis atkreipti dėmesį į teritorijas, kurios nėra pasirengusios tarptautinei konkurencijai, nes mūsų vaidmuo – užtikrinti, kad nė vienas regionas nebūtų paliktas nuošalyje. Teritorinio poveikio vertinimai šiuo požiūriu gali būti veiksminga priemonė, padedanti anksti nustatyti ir įvertinti galimą poveikį ir taip suteikianti miestams ir regionams galimybę laiku parengti tinkamą politiką “, – sakė ECON komisijos pirmininkas ir RK nuomonės Laisvosios prekybos susitarimų (LPS) įgyvendinimas iš regionų ir vietos perspektyvos , kuri buvo priimta posėdžio metu, pranešėjas Michael Murphy (IE / EPP) .

„Palankiai vertinu pirmąjį Komiteto nuomonės projektą dėl mūsų laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimo. Regionai atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinimo procese. Kaip teigiama nuomonės projekte, regionai ir jų vietos įmonės bei piliečiai yra pagrindiniai LPS naudos gavėjai. Tikiuosi, kad šiuo nuomonės projektu bus pradėtas sistemingesnis Komisijos ir Regionų komiteto bendradarbiavimas įgyvendinant mūsų prekybos susitarimus “, – pridūrė Komisijos narys P. Hogan .

Kalbėdamas apie glaudesnį bendradarbiavimą pranešėjas pasiūlė išlaikyti ekspertų grupę prekybos susitarimų klausimais, kurioje RK yra pasirengęs atlikti aktyvesnį vaidmenį. Jis taip pat palankiai įvertino tai, kad paskirtas už prekybos taisyklių laikymosi užtikrinimą atsakingas vyriausiasis pareigūnas, kuriam bus pavesta stebėti ES prekybos susitarimuose įtvirtintų klimato, aplinkos ir darbo apsaugos priemonių įgyvendinimą, ir pakartojo miestų ir regionų pasiūlymą dėl glaudaus bendradarbiavimo.

Po diskusijos su Komisijos nariu P. Hoganu ECON komisijos nariai priėmė pranešėjo Christophe’o Rouillon o (FR / PES) parengtą nuomonę Konvergencijai ir konkurencingumui skirta biudžeto priemonė ir Jeano-Luco Vanraes o (BE / RE) parengtą nuomonę Paslaugų dokumentų rinkinys. Atnaujintas Europos vietos ir regionų valdžios institucijų požiūris , taip pat aptarė 2020 m. veiksmų planą dėl bendradarbiavimo su Europos investicijų banku.

Daugiau informacijos

Europos Komisijos informacijos suvestinė: 2019 m. ES laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimo metinė ataskaita

Laisvosios prekybos susitarimų tyrimas: Ataskaita

Asmuo ryšiams

Carmen Schmidle

Tel. +32 22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Pasidalyti :