Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Klimato kaita. Paryžiaus susitarimui įgyvendinti reikia platesnio užmojo ir naujo valdymo  
Miestai ir regionai ragina ES didinti užmojį, skatinti vietines investicijas klimato srityje kartu siūlydami keisti valdymą oficialiai įtraukiant vietos valdžios institucijas

Likus penkiems mėnesiams iki Katovicuose (Lenkija) vyksiančių COP 24 derybų klimato klausimais Europos regionų komitetas (RK) surengė aukšto lygio diskusijas dėl klimato politikos veiksmų. ES vietos ir regionų vadovai priėmė nuomonę Klimato valdymas po 2020 m. , kurioje apibrėžiama, kaip praktiškai įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, vadinamąjį Paryžiaus taisyklių sąvadą. Be oficialaus vietos ir regionų valdžios institucijų įtraukimo ir toliau liks atotrūkis tarp pažadų ir pastangų, kurios yra būtinos, kad temperatūra kiltų gerokai mažiau nei iki 2°C. RK remia pranešėjo Andrew Cooper (UK / EA) pasiūlymą Vietos lygmeniu nustatytais įpareigojančiais veiksmais panaikinti atotrūkį išmetamųjų teršalų srityje.

Pradėdamas Briuselyje surengtas diskusijas ir remdamasis neseniai priimta nuomone 2030 m. energetikos ir kovos su klimato kaita tikslai , RK pirmininkas Karl-Heinz Lambertz pažymėjo: „ES išlieka kovos su klimato kaita lydere, tačiau neužsibrėžę aukštesnių tikslų, neužtikrinsime daugiau vietos investicijų ir iš esmės nepakeisime klimato valdymo bei negalėsime išpildyti Paryžiuje prisiimtų pažadų. Tiek JT, tiek ES lygmeniu mums kuo skubiau reikia naujo klimato valdymo su nuolatinėmis struktūromis, padedančiomis atsižvelgti į miestų ir regionų požiūrį, sprendimus ir veiksmus.“

Už klimato politiką ir energetiką atsakingo Europos komisijos nario Miguel Arias Cañete nuomone, „daugiapakopis dialogas klimato ir energetikos klausimais, kurį valstybės narės turi surengti siekdamos sukurti nacionalinius energetikos ir veiksmų planus, suteikia galimybę regionų ir vietos valdžios institucijoms daryti įtaką energetikos sąjungos kūrimui. Nauji ES tikslai reiškia, kad galime padidinti savo užmojį iki 2030 m. sumažinti CO2 kiekį nuo esamo 40 proc. iki šiek tiek daugiau kaip 45 proc. Tai ES suteikia tvirtą poziciją kitoje JT klimato kaitos konferencijoje, kuri vyks Katovicuose. Paryžiaus susitarimui įgyvendinti reikia tvirtos ir skaidrios valdymo sistemos ir labai svarbus yra miestų ir regionų dialogas ir dalyvavimas.“

Finansų klausimu M. Arias Cañete pabrėžė, kad 2021–2030 m. laikotarpiu kasmet reikės 379 mln. EUR investicijų ir priminė, kad 25 proc. ES išlaidų tuo pačiu laikotarpiu numatyta tikslams klimato srityje. Komisijos narys iš Ispanijos apžvelgė pagrindines ES finansavimo programas, skirtas kovos su klimato kaita veiksmams, pavyzdžiui, Europos regioninės plėtros fondą ir Sanglaudos fondą, Europos infrastruktūros tinklų priemonę, programą „InvestEU“, programą „Europos horizontas“, pagal kurią 15 mlrd. EUR skiriama klimatui, energetikai ir judumui, ir naująją LIFE programos paprogramę „Perėjimas prie švarios energijos“, kuriai skirtas 1 mlrd. EUR biudžetas. Pažeidžiamiausiems regionams paremti ES sukūrė konkrečias programas, pavyzdžiui, Pereinamojo laikotarpio akmens anglies regionai ir Švari ES salų energija .

Specialusis įgaliotinis dėl klimato kaitos ir Lenkijos aplinkos ministerijos aukšto lygio klimato kaitos politikos pareigūnas Tomasz Chruszczow pažymėjo: „Miestai ir regionai iš tikrųjų gali pakeisti žaidimą. Paryžiaus susitarimas bus sėkmingas tik tuo atveju, jei jo laikysis visi – visos šalys, visi miestai ir regionai, įmonės, bendruomenės ir pavieniai asmenys. Lenkijos pirmininkavimo COP 24 šūkis – „Keiskime kartu“. Tikimės, kad bendromis pastangomis mes galime ir paskatinsime būtinus pokyčius.“

2015 m. Paryžiuje susitarus dėl klimato tikslų, tikimasi, kad Katovicuose bus pateiktos gairės ir sąlygos, kaip pasiekti, kad temperatūra pasaulyje kiltų gerokai mažiau nei iki 2°C. Svarbiausias aspektas yra skaidri sistema, apimanti šalių vykdomo stebėjimo ir ataskaitų teikimo apie išmetamųjų teršalų mažinimo pažangą būdus, kurie yra itin svarbūs skatinant tarptautinės bendruomenės pasitikėjimą.

Andrew Cooper, JK Kirklees tarybos narys ir nuomonės Klimato valdymas po 2020 m. pranešėjas pareiškė: „Nuo to laiko, kai buvo priimtas Paryžiaus susitarimas, vietos ir regionų valdžios institucijų statusas derybose dėl klimato nuolat stiprėjo. Atėjo laikas pripažinti daugiapakopį valdymą ir oficialiai nustatyti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį pasaulinio klimato valdymo srityje. Nacionaliniu lygmeniu nustatytų įpareigojančių veiksmų nepakanka norint pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslus užtikrinti, kad temperatūra kiltų gerokai mažiau nei iki 2°C, jau nekalbant apie 1,5°C. Siūlome, kad Vietos ir regionų lygmeniu nustatytų įpareigojančių veiksmų papildytų nacionalinius įsipareigojimus. Ne tik miestai ir regionai gali panaikinti atotrūkį išmetamųjų teršalų srityje, mes taip pat galime parodyti, kad platesnio užmojo tikslai yra įmanomi.“

Bonos meras ir ICLEI pirmininkas Ashok-Alexander Sridharan pažymėjo: „Miestai ir regionai yra klimato veiksmų priešakyje. Praėjusiais metais Bonoje vykęs Vietos ir regionų vadovų susitikimas klimato klausimais tarptautinei bendruomenei aiškiai parodė, kad remiame papildomus ir greitesnius veiksmus Paryžiaus susitarimui įgyvendinti. Į Paryžiaus taisyklių sąvadą reikia įtraukti sistemą, pagal kurią miestų ir regionų išmetamųjų teršalų mažinimas patektų į nacionalines stebėjimo sistemas. Turime užtikrinti, kad Vietos lygmeniu nustatyti įpareigojantys veiksmai būtų matomi Paryžiaus taisyklių sąvade.“

Katovicų mero pavaduotojas Mariusz Skiba pažymėjo: „Vykstant COP 24 Katovicai siekia parodyti, kad per trumpą laikotarpį miestas gali įgyvendinti nuodugnų restruktūrizavimo procesą. Žvelgiant per istorijos prizmę, Katovicai visada buvo siejami su angliakasyba ir sunkiąja pramone, kaip ir visas Silezijos regionas. Po atgaivinimo ir reindustrializacijos procesų Katovicai tapo mielu ir iš tikrųjų žaliu miestu, kuris dabar specializuojasi intensyvaus vystymo technologijų, verslo paslaugų, bankų sektoriaus, mokslo ir turizmo srityse. Norime visiems parodyti šiuos pokyčius“.

Šiuo metu egzistuoja keletas iniciatyvų, skirtų stebėti vietos ir regionų valdžios institucijų daromą pažangą klimato srityje. Du geri pavyzdžiai būtų Merų paktas ir Carbonn Climate Registry . Paryžiaus susitarime vis dar nėra numatyto oficialaus būdo stebėti išmetamuosius teršalus ir teikti ataskaitas apie miestų ir regionų teršalų mažinimą – nei remiantis Nacionaliniu lygmeniu nustatytais įpareigojančiais tikslais, nei taikant tiesioginę JT sistemą.

Plenarinės sesijos ir spaudos atstovų kelionės, skirtos klimato veiksmams, nuotraukas rasite čia .

Papildoma informacija

Su Paryžiaus klimato susitarimu susijusios RK nuomonės:

Pasaulinio susitarimo dėl klimato kaitos Paryžiuje link , pranešėja Annabelle Jaeger (FR / PES), Provanso-Alpių-Žydrojo Kranto regiono tarybos narė (2015 m. spalio mėn.).

Paryžiaus susitarimo dėl klimato įgyvendinimas. Teritorinis požiūris į COP 22 Marakeše , pranešėjas Francesco Pigliaru (IT / PES), Sardinijos regiono pirmininkas ir buvęs RK ENVE komisijos pirmininkas (2016 m. spalio mėn.).

Kovos su klimato kaita finansavimas – svarbiausia Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo priemonė , pranešėjas Marco Dus (IT / PES), Vittorio Veneto (Trevizo provincija) savivaldybės tarybos narys (2017 m. spalio mėn.).

Asmuo ryšiams: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023