Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Vietos ir regionų vadovų pareiga – įtvirtinti principą „iš apačios į viršų“ Konferencijoje dėl Europos ateities  

Europos Parlamento ir akademinės bendruomenės atstovai pritaria, kad RK turėtų atlikti svarbų vaidmenį nuolat stengiantis sužinoti piliečių nuomonę, nes vietos ir regionų valdžios institucijos yra artimiausias ir patikimiausias valdymo lygmuo.

RK Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisijos (CIVEX) nariai diskutavo, kaip būtų galima stiprinti RK vaidmenį ES valdymo sistemoje, visų pirma Konferencijoje dėl Europos ateities. Diskusijoje dalyvavo Europos Parlamento narys Domènec Ruiz Devesa (ES / S&D) ir Kremso Dunojaus universiteto mokslinių tyrimų darbuotoja Sarah Meyer. Europos Sąjungos demokratiniai pagrindai yra vieni pagrindinių konferencijoje nagrinėsimų klausimų, o vietos ir regionų valdžios institucijos yra nuolatinės šių ES demokratinių pagrindų sergėtojos ir tai yra lygmuo, kuriama dažniausiai taikoma dalyvaujamoji demokratija. Diskusijos metu paaiškėjo, kad ši konferencija suteikia galimybę pademonstruoti ir skatinti RK, kaip miestų ir regionų institucinio atstovo, vaidmenį ES sprendimų priėmimo procese pagal galiojančias Sutartis. Žvelgiant iš platesnės perspektyvos, būtų galima apsvarstyti Sutarties pakeitimus siekiant RK suteikti daugiau teisėkūros galių, kad būtų sustiprintas ES demokratinis aspektas.

Konferencija dėl Europos ateities – tai atvirų, įtraukių ir skaidrių diskusijų procesas, subursiantis piliečius, nacionalines, regionų ir vietos valdžios institucijas, taip pat Europos institucijas, siekiant suteikti naują postūmį Europos projektui ir sustiprinti Europos demokratiją. Tikimasi, kad konferencija prasidės gegužės 9 d. – 2021 m. Europos dieną, dėl COVID-19 pandemijos vienais metais vėliau nei planuota.

Diskusijų metu buvo iškelti klausimai, ar dabartinė ES teisinė sistema leidžia RK visapusiškai atlikti savo pareigas kaip ES miestų ir regionų atstovas ir koks konkretus RK ir vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo galėtų būti numatytas Konferencijoje dėl Europos ateities, vykstant procesui, kuriam pirmininkaus trys ES institucijos – Europos Komisija, Europos Parlamentas ir ES Taryba.

CIVEX komisijos pirmininkas ir Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinių, Europos ir tarptautinių reikalų valstybės sekretorius Mark Speich (DE / EPP) pasakė: „Mes, kaip regionų ir vietos lygmens politikai, turime suformuluoti konkrečias idėjas apie rytojaus Europos Sąjungą Mums reikia aiškios regionų Europos ateities vizijos. Kuo aiškesnė bus ši vizija, tuo veiksmingiau galėsime imtis būtinų veiksmų jai įgyvendinti ir pasinaudoti Konferencija dėl Europos ateities kaip galimybe šiame procese. Mes nuolat raginame vietos ir regionų valdžios institucijas labiau atsižvelgti į Europos sprendimų priėmimo procesą ir teisės aktus. Dabar labai svarbu parengti aiškius pasiūlymus, kad šis reikalavimas taip pat būtų akivaizdžiai įtvirtintas instituciniu ir procedūriniu požiūriu.“

S&D frakcijos koordinatorius Europos Parlamento AFCO komitete, Europos Parlamento narys Domènec Ruiz Devesa (ES / S&D) pristatė EP projektą „Europos kūrimas su vietos subjektais“ ir paaiškino kaip RK galėtų prisidėti jį įgyvendinant : „Siekdami priartinti Europą prie savo piliečių, pasitelkdami Konferenciją dėl Europos ateities turėtume stiprinti europinį aspektą bendradarbiaudami su vietos ir regionų politiniais sprendimų priėmėjais, kartu su pilietinės visuomenės organizacijomis, socialiniais partneriais ir piliečiais kurdami labiau struktūruotą ir nuolatinį dalyvavimo metodą. Šiuo tikslu bus įgyvendintas bandomasis projektas „Europos kūrimas su vietos subjektais“ (BELE), siekiant sustiprinti tiesioginį piliečių informavimą apie Sąjungos vykdomas politines iniciatyvas, teikiant reguliarius pareiškimus žiniasklaidai ir vietos valdžios institucijoms rengiant diskusijas. Mes esame atsakingi už tai, kad pasinaudojant iniciatyvomis Konferencijoje dėl Europos ateities būtų įgyvendintas principas "iš apačios į viršų“, kad užmegztume prasmingą dialogą.“

Kremso Dunojaus universiteto mokslinių tyrimų darbuotoja Sarah Meyer pristatė projektą REGIOPARL , kurio tikslas – išsiaiškinti, kaip regioninis ir vietos lygmenys gali tapti svarbiais demokratinio dalyvavimo dalyviais. „Kadangi Taryba aiškiai pritaria požiūriui „visų pirma politika“ Konferencijoje dėl Europos ateities, RK galėtų siekti nuosekliai ir sistemingai integruoti regioninę ir vietos perspektyvą į visą konferencijos veiklą ir rezultatus, atsižvelgiant į temas, – teigė ji. – Kalbant apie tiesioginį piliečių dalyvavimą, lūkesčių valdymas bus labai svarbus, nes dalyvavimas be sprendimų priėmimo galios ar darbotvarkės nustatymo galios vargu ar gali sustiprinti demokratinį ES politikos formavimo teisėtumą.“

Kontaktinis asmuo

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mob. tel. +32 473 52 41 15

Pasidalyti :