Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Miestai ir regionai palankiai vertina pažangą, pasiektą tvirtinant 2021–2027 m. sanglaudos politikos taisykles, ir ragina nedelsiant priimti ES biudžetą  

Europos regionų komitetas (RK) palankiai vertina preliminarų susitarimą dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo taisyklių, pagal kurias siekiant sumažinti skirtumus ir skatinti tvarų augimą kiekviename Sąjungos regione bus investuota daugiau kaip 240 mlrd. EUR. Buvo atsižvelgta į svarbiausius, jau seniai vietos ir regionų valdžios institucijų teikiamus prašymus, be kita ko, stiprinti teritorinį aspektą, akcentuoti darnų vystymąsi ir atsižvelgti į ypatingą atokiausių regionų padėtį.

Gruodžio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos derybų grupės pasiekė susitarimą dėl naujų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo (SF) taisyklių. Abu šie fondai yra galingiausios ES biudžeto investicinės priemonės, pagal kurias per ateinančius septynerius metus ES regioniniam finansavimui bus skirta 242,9 mlrd. EUR. Lėšos bus skiriamos nuo 2021 m. sausio 1 d., jei bus pasiektas galutinis susitarimas dėl ES bendros daugiametės finansinės programos (DFP), dėl kurios vis dar deramasi. Jeigu valstybėms narėms iki metų pabaigos nepavyktų pasiekti galutinio susitarimo, ERPF, SF ir kitų sanglaudos politikos priemonių remiamos investicijų programos būtų sustabdytos, o tai pristabdytų didžiules piliečiams ir įmonėms numatytas investicijas.

„Susitarimas dėl Europos plėtros fondo ir Sanglaudos fondo yra ryžtingas žingsnis miestams ir regionams. COVID-19 pandemija visų pirma smogė pažeidžiamiausiems mūsų visuomenės nariams. Nuo 2021 m. sausio 1 d. ES parama bus teikiama socialinio būsto, kovos su nelygybe ar tvarios infrastruktūros projektams, kuriais siekiama iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. Lygybė, socialinis teisingumas ir tvarumas turėtų būti pagrindiniai ES pertvarkos proceso principai. Šie fondai yra būtinos priemonės šiems tikslams pasiekti mūsų regionuose“, – sakė Europos regionų komiteto Teritorinės sanglaudos politikos ir ES biudžeto (COTER) komisijos pirmininkė ir Naujosios Akvitanijos regiono pirmininko pavaduotoja Isabelle Boudineau (FR / PES).

RK palankiai vertina kompromisus dėl pagrindinių prašymų, kuriuos pateikė miestai ir regionai, kad būtų galima sanglaudą įtvirtinti kaip pagrindinę vertybę. Tai susiję su teritorinio aspekto stiprinimu, didesnėmis investicijomis į tvarią miestų plėtrą, demografinio nuosmukio retai apgyvendintose vietovėse problemos sprendimu ir konkrečiais iššūkiais, su kuriais susiduria atokiausi regionai. Naujieji ERPF ir SF skirs daugiau lėšų pažangiam augimui, užtikrins, kad bent 30 proc. išteklių būtų investuojama į žaliąją ekonomiką, atsižvelgiant į tai, kad svarbu vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, taip pat skatins kurti socialiai atsakingesnę ir įtraukesnę Europą.

„RK džiaugiasi pasiektu puikiu susitarimu, kuriame teisės aktų leidėjai atsižvelgė į beveik visas mūsų rekomendacijas. Didžiausias Europos viešasis fondas suteikia galimybę visiems regionams investuoti į naujus įgūdžius, darbo vietas ir perėjimą prie anglies dioksido neišskiriančių technologijų ekonomikos, todėl šis Europos fondas tampa žaliausiu fondu ir tuo pačiu tikro solidarumo su visų tipų regionais pavyzdžiu“, – sakė Michiel Rijsberman (NL / Renew Europe), RK nuomonės dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pranešėjas ir Flevolando provincijos regioninis ministras.

Reglamento klausimu dar reikia atlikti tam tikrą techninį darbą, kuris bus baigtas sausio mėn., tada bus galima oficialiai jį priimti Taryboje ir Europos Parlamento plenariniame posėdyje.

Bendroji informacija

Europos regioninės plėtros fondo tikslas – stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje, koreguojant jos regionų nelygybę. Fondas daugiausia investuoja į keturias prioritetines sritis: mokslinius tyrimus ir inovacijas, skaitmeninę darbotvarkę, paramą mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką. Sanglaudos fondas (SF) skirtas šalims, kurių bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui nesiekia 90 proc. ES vidurkio. Reglamente dėl ERPF ir SF (anksčiau buvo du atskiri reglamentai) nurodyti konkretūs abiejų fondų tikslai ir paramos taikymo sritis.

Kontaktinis asmuo

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023