Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Miestai ir regionai pageidauja didesnės paramos dėl pandemijos kenčiantiems regioniniams oro uostams  

Regioniniai oro uostai yra gyvybiškai svarbūs teritorinei sanglaudai ir daugelio šalių vietos ekonomikai

Daugeliui regioninių oro uostų sunku atsigauti po pandemijos sukeltų ekonominių problemų, todėl liepos 1 d. Europos regionų komiteto nariai priėmė nuomonę, kurioje Europos Komisija raginama parengti lankstesnes ir veiksmingesnes viešosios pagalbos taisykles, kad valstybės narės galėtų suteikti finansinę paramą regioniniams oro uostams. Nuomonėje , kurią parengė Władysław Ortyl (PL / ECR), RK taip pat pabrėžė, kad finansinė parama turi būti investuojama į oro uostų tvarumo didinimą, kad būtų lengviau pasiekti Europos žaliajame kurse nustatytus tikslus.

Dėl pandemijos regioniniai oro uostai patyrė didelių ekonominių sunkumų. 2020 m., palyginti su 2019 m., Europos vidaus oro eismas sumažėjo 54 proc. , ir net jeigu šią vasarą kelionių apribojimų yra mažiau, eismas vis dar toli gražu nesiekia ikipandeminio lygio . 2020 m. spalio mėn. beveik 200 oro uostų Europoje buvo nemokūs . Jų bankrotas turėtų didžiulių neigiamų pasekmių regionų, kuriuose jie yra, užimtumui ir ekonomikai, be to, tai būtų didelis smūgis daugelio vietovių, ypač atokiausių ar mažiau išsivysčiusių regionų, kuriuose nėra alternatyvių transporto priemonių, susisiekimui.

Nuomonės pranešėjas ir Pakarpatės vaivadijos maršalka Władysław Ortyl (PL / ECR) pasakė: „Regioniniai oro uostai atlieka labai svarbų vaidmenį įgyvendinant ES teritorinę ir ekonominę sanglaudą – jie užtikrina susisiekimą su regionais, kuriems jie teikia paslaugas, ir yra gyvybiškai svarbūs ekonomikos augimui. Jei jų nebūtų, daugelis bendrovių neinvestuotų į ne sostinės regionus. Turizmo sektorius taip pat labai priklauso nuo jų. Mums reikia lankstesnės valstybės pagalbos sistemos, kad būtų remiamas regioninių oro uostų atsigavimas pandemijos metu ir po jos. Savo parengtoje nuomonėje taip pat pabrėžiu, kad daugumai Europos regioninių oro uostų reikia pagalbos, kad jie galėtų išgyventi dabartinės krizės sąlygomis.“

Šioje nuomonėje RK ragina Europos Komisiją padėti sumažinti finansinius sunkumus, su kuriais susiduria regioniniai oro uostai, ir parengti lankstesnes ir veiksmingesnes valstybės pagalbos taisykles, kad valstybės narės galėtų teikti finansinę paramą regioniniams oro uostams, esantiems mažiau išsivysčiusiuose ir atokiausiuose regionuose, kuriuose nėra veiksmingesnių ir tvaresnių alternatyvų. Finansinė parama turėtų atitikti Europos regioninės plėtros fondo ir ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone nustatytas sąlygas. Todėl valstybės narės kartu su Europos Komisija turėtų nuodugniai išnagrinėti galimybes remti regioninius oro uostus pagal nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus.

Kartu RK pripažįsta, kad reikia didinti oro uostų ir aviacijos tvarumą, todėl ragina Europos Komisiją skirti pakankamai Europos lėšų oro uostų skaitmeninimui ir novatoriškų technologijų kūrimui. RK taip pat primygtinai ragina užtikrinti, kad viešosios investicijos į regioninius oro uostus atitiktų Europos žaliojo kurso tikslus ir principą „nekenkti aplinkai“.

Bendra informacija

Tiesioginių skrydžių maršrutų, ypač keleivinių skrydžių, srityje didžiausių nuostolių dėl pandemijos patyrė smulkesni regioniniai oro uostai. Kaip teigiama Oro uostų junglumo ataskaitoje , pavyzdžiui, iš Trevizo (Italija) skrydžiai buvo nevykdomi 95 proc. maršrutų, iš Vasos (Suomija) – 91 proc., Kempero (Prancūzija) – 87 proc. ir Burgaso (Bulgarija) – 82 proc., tačiau didžiuosiuose Europos krovininiuose oro uostuose, pavyzdžiui, Lježo (Belgija) krovininių skrydžių apimtis padidėjo 10,7proc.

Birželio 30 d. RK nariai priėmė nuomonę dėl Darnaus ir išmanaus judumo strategijos. Praėjusių metų pabaigoje Europos Komisija pristatė judumo strategiją , kuria siekiama pertvarkyti Europos transporto sektorių ir iki 2050 m. 90 proc. sumažinti jo išmetamą teršalų kiekį. RK pranešimą spaudai dėl šios nuomonės rasite čia .

Kontaktinis asmuo

Tobias Kolonko

Tel.: +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023