Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Miestai ir regionai buriasi į aljansą už Ukrainos atstatymą  

Aljansas daugiausiai dėmesio skirs Ukrainos miestų ir regionų atstatymo poreikiams teikiant ilgalaikę ES ir tarptautinės bendruomenės paramą Ukrainai.

Birželio 30 d. Europos regionų komitetas ir Europos miestus ir regionus atstovaujančios asociacijos pradėjo Europos miestų ir regionų aljanso už Ukrainos atstatymą veiklą, kuria siekiama padėti Ukrainos vietos ir regionų valdžios institucijoms atstatyti nuo vasario 24 d. Rusijos pajėgų sugriautus gyvenamuosius namus, mokyklas, infrastruktūrą ir atkurti paslaugų teikimą. Aljansą, kurio veikla pradėta praėjus vos septynioms dienoms po to, kai ES valstybės narės sutiko suteikti Ukrainai šalies kandidatės statusą, Ukrainos bendruomenių ir regioninės plėtros ministras teigiamai įvertino kaip galimą „mūsų šalies integracijos į Europą pagrindą“.

Aljansas įsteigtas atsižvelgiant į balandžio mėn. išreikštą Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio raginimą ir pritariant Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Charlesui Micheliui ir Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen. Jis bus Ukrainos atstatymo platformos, kurią šiuo metu kuria Komisija ir Ukrainos vyriausybė ir kuri bus skirta ES paramai koordinuoti, dalis. Planai įgaus konkretų pavidalą liepos 4–5 d., kai Ukrainos ministras pirmininkas pristatys savo Vyriausybės parengtą atstatymo strategiją Lugane (Šveicarija) vyksiančioje Konferencijoje dėl Ukrainos atsigavimo.

Europos regionų komiteto pirmininkas Vasco Alves Cordeiro (PT / PES), Azorų regioninio parlamento narys, sakė: „Regionų komitetas petys į petį stoja su savo draugais ukrainiečiais. Šiandien, kartu su miestų ir regionų asociacijomis pradedame Europos miestų ir regionų aljanso už Ukrainos atstatymą veiklą, siekdami skubiai reaguoti į susidariusią padėtį ir kurti ateitį. Raginame visus ES miestus ir regionus prisijungti prie šio aljanso ir parodyti europietišką solidarumą konkrečiais veiksmais.“

Ukrainos bendruomenių ir regioninės plėtros ministras Oleksijus Černyšovas inauguraciniame renginyje, kuris vyko per RK plenarinę sesiją ir kuriame dalyvavo Europos teritorinių asociacijų vadovai, papasakojo, kad Ukrainos patirta žala šiuo metu vertinama 195 mlrd. JAV dolerių (186 mlrd. EUR). Sugriauta arba apgadinta apie 120 000 privačių namų, raketų taikiniais tapo 20 000 daugiaaukščių namų, iš kurių trečdalis buvo visiškai sunaikinta. Jis teigiamai atsiliepė apie aljanso įsteigimą – „tokios partnerystės gali tapti mūsų šalies integracijos į Europą pagrindu“ – ir sakė, kad dės „visas įmanomas pastangas paversti Ukrainą Europos šalimi“.

Kyjivo meras, Ukrainos miestų asociacijos vadovas ir RK garbės narys Vitalijus Kličko pareiškė, kad „Ukraina gina savo teisę tapti modernia Europos šalimi“ ir kad „privalome sukurti Europos šalį, kurioje būtų vadovaujamasi Europos standartais, todėl dėkoju visiems, kurie stengiasi padėti Ukrainai“.

Į inauguracinį renginį atvyko Oleksandras Markušinas, Irpinės – vieno iš labiausiai per pirmąsias karo savaites nukentėjusių miestų – meras. Jis parodė vaizdo siužetą, kuriame matyti žalos pobūdis ir mastas (buvo sunaikinta daugiau kaip 50 proc. miesto), ir pasiūlė aljansui galimybę bandomąjį atstatymo darbų projektą pradėti Irpinėje. Portugalijos miestas Kaskaisas jau įsipareigojo padėti atstatyti vaikų darželį.

Eurocities pirmininkas ir Florencijos meras Dario Nardella sakė: „Miestų lygmeniu turime seniai išplėtotus santykius ir tinklus, kurių daugelis pastaraisiais mėnesiais sustiprėjo, nes priėmėme pabėgėlius ir siuntėme pagalbą. Esame pasirengę greitai reaguoti į žmonių poreikius ir planuoti ateitį. Bendradarbiaudami su daugeliu šio aljanso veikloje dalyvausiančių savivaldybių ir regionų padėsime Ukrainos žmonėms vėl atsistoti ant kojų.“

Europos periferinių jūrų regionų konferencijos (CPMR) pirmininko pavaduotoja ir Mursijos regiono vyriausybės narė María del Valle Miguélez Santiago sakė: „Juodosios ir Azovo jūrų uostų griovimas ir blokada yra pasaulinio masto nelaimė. Europos uostai deda visas pastangas, kad grūdai iš Ukrainos pasiektų pasaulio šalis, tačiau padėtis sudėtinga. Gresiant maisto krizei turėtume bendradarbiauti, kad padėtume Ukrainos pakrančių regionams ir jų didiesiems uostamiesčiams, pvz., Chersonui, Mariupoliui, Mykolajivui ir Odesai, vėl užimti svarbią vietą pasaulio ekonomikoje.“

Europos regioninių teisėkūros asamblėjų konferencijos (CALRE) pirmininkas Jean-Claude Marcourt sakė: „Ukrainai siekiant prisijungti prie Europos projekto, Ukrainos regionai ir miestai galės tikėtis visapusiškos CALRE paramos, nes ši organizacija, vadovaudamasi savo steigiamąja deklaracija, stengsis dirbti, kad būtų apginti Europos regioninės demokratijos principai ir vertybės.“

Europos regionų asamblėjos (AER) pirmininkas Magnus Berntsson sakė: „Įspūdinga Ukrainos regionų lyderystė karo akivaizdoje yra įkvėpimo šaltinis visai Europai – toks bus ir jų atsigavimas. AER remia savo regioninius partnerius, kad padėtų Ukrainai žengti į šviesesnę ateitį.“

Europos pasienio regionų asociacijos (AEBR) pirmininkas Karl-Heinz Lambertz sakė: „Valstybių ribas peržengiančių pasienio regionų bendradarbiavimas visada buvo labai svarbus kuriant Europos visuomenę. Pasienio regionai – „ES integracijos laboratorijos“ – padės paspartinti Ukrainos vystymąsi ir integraciją į Sąjungą.“

Europos savivaldybių ir regionų taryba (CEMR) taip pat yra aljanso narė.

Europos asociacijos kartu su RK ir Merų paktu yra pagrindiniai aljanso nariai, atstovaujantys ES. Pagrindinės Ukrainai atstovaujančios narės yra Ukrainos miestų asociacija, Ukrainos apygardų ir regioninių tarybų asociacija, Ukrainos kaimo ir kaimų tarybų asociacija ir visos Ukrainos sujungtų bendruomenių asociacijos. Aljanso nariai steigėjai tikisi, kad prie jų prisijungs nacionalinės vietos valdžios asociacijos ir atskiri regionai ir miestai, taip pat viešosios ir privačios institucijos.

Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Čekija planuoja spalio mėn. surengti svarbią konferenciją, kurioje daugiausia dėmesio būtų skiriama Ukrainos atstatymo poreikiams, prieš pradedant veikti Ukrainos rekonstrukcijos platformai, kurios veiklą numatoma pradėti 2022 m. pabaigoje. Čekijos ministro pirmininko pavaduotojas, atsakingas už skaitmeninimo klausimus, ir regioninės plėtros ministras Ivan Bartoš, kalbėdamas RK plenarinėje sesijoje birželio 29 d., pasakė, kad Ukrainos atstatymas bus vienas iš pirmininkaujančios Čekijos prioritetų, ir pridūrė: „Ukrainos stabilumas yra labai svarbus ateičiai.“

Inauguracinį renginį galima peržiūrėti svetainėje „Europe by Satellite“. Jei norėtumėte gauti pokalbių su Irpinės meru O. Markušinu, Bučos tarybos nare Irina Jarmalenko ir renginyje dalyvavusiais RK nariais bei šių pokalbių ištraukų vaizdo įrašus, prašome susisiekti su audiovisualcor@cor.europa.eu.

Ryšių su žiniasklaida pareigūnas. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Andrew Gardner andrew.gardner@cor.europa.eu, tel. +32 473 843 981.

Bendroji informacija

  • Aljanso nariai ragina, kad Ukrainos atstatymas būtų grindžiamas šiais principais: parama Ukrainos teritoriniam vientisumui ir suverenitetui; parama Ukrainos integracijai į Europą; vietos savivaldos įgalėjimu; atstatymo strategija, pagrįsta integruotu planavimu savivaldybių ir regionų lygmenimis; Europos vietos savivaldos chartijos principais; kaimo plėtra ir modernizavimu; gero valdymo tobulinimu; regionine verslo plėtra ir inovacijomis. ES nustatė trejopą uždavinį – skatinti atsparumą, atsigavimą ir reformas institucijų, ekonomikos, visuomenės ir žaliosios bei skaitmeninės pertvarkų srityse.
  • Daugiau informacijos apie Europos miestų ir regionų aljansą už Ukrainos atstatymą galima rasti RK interneto svetainėje kartu su informacija apie kitus RK paramos Ukrainai aspektus. Nuo karo pradžios Ukrainos merai kalbėjo visose RK plenarinėse sesijose ir RK darbo grupės išplėstiniuose ir skubiuose posėdžiuose kovo 30 d. ir gegužės 23 d. Birželio 27 d. RK surengė ekspertų konsultacijas dėl ES miestų ir regionų vaidmens atkuriant Ukrainą.
  • Spalio 12–13 d. Europos regionų komitetas planuoja priimti rekomendacijų, kaip padėti atstatyti Ukrainą, rinkinį. Pagrindiniu pranešėju birželio 23 d. paskirtas Florencijos meras ir EUROCITIES pirmininkas Dario Nardella (IT / PES). Europos pasienio regionų asociacijos pirmininkas Karl-Heinz Lambertz (BE / PES) yra RK narys ir 2017–2020 m. buvo Komiteto pirmininkas. Europos periferinių jūrų regionų konferencijos pirmininkas Cees Loggen (NL / Renew Europe) yra buvęs RK narys.
  • Europos asociacijų ir Europos regionų komiteto atstovaujami regionai ir miestai teikia humanitarinę pagalbą Ukrainos pabėgėliams nuo pat Rusijos įsiveržimo į Ukrainą pradžios. Jungtinių Tautų skaičiavimais šiuo metu 5,2 mln. ukrainiečių yra užregistruoti kaip pabėgėliai. Birželio 29 d. Europos Komisija paskelbė, kad, siekiant palengvinti ir paspartinti lėšų skirstymą Ukrainos pabėgėlius priimantiems ES regionams ir miestams, ji dar labiau padidins kovo mėn. sukurtos skubios paramos priemonės „Sanglaudos veiksmai dėl pabėgėlių Europoje“ (CARE) lankstumą.
  • Informacijos apie plataus masto ir įvairialypę Europos teritorinių asociacijų teikiamą paramą galima rasti CALRE, CEMR, CPMR, EUROCITIES, AER ir AEBR interneto svetainėse. Visos jos bendradarbiavo su Ukrainos vietos ir regionų valdžios institucijomis prieš karą.
  • RK su Ukrainos miestais ir regionais dirba nuo 2010 m., o 2015 m. įsteigė darbo grupę Ukrainos decentralizacijos reformoms remti. Dažnai nurodoma, kad būtent dėl šių reformų Ukrainai pavyksta sėkmingai atremti Rusijos invaziją.
  • Per plenarinę sesiją surengtoje fotografijų parodoje RK akcentavo 13 Ukrainos vietos administracijų atliekamą darbą karo metu. Dėl nuotraukų kreipkitės SupportUkraine@cor.europa.eu.
Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/WESTERN-BALKANS-EU'S-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-AND-FLAG-UP-PERSISTING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023