Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Miestai ir regionai Niujorke ragina imtis veiksmų klimato srityje  
Europos regionų komiteto nariai JT klimato politikos veiksmų aukščiausiojo lygio susitikime ragina siekti poveikio klimatui neutralumo ir teikia pasiūlymų, kaip paspartinti veiksmus siekiant darnaus vystymosi tikslų.

Šimtams tūkstančių žmonių protestuojant dėl klimato, vadovai iš viso pasaulio atvyko į Niujorke surengtą Jungtinių Tautų klimato politikos veiksmų aukščiausiojo lygio susitikimą , vykstantį kartu su aukščiausiojo lygio susitikimu darnaus vystymosi tikslų (DVT) klausimais . Nors ir nebuvo žengta pakankamai toli Paryžiaus susitarimo tikslams įgyvendinti, JT generaliniam sekretoriui António Guterres’ui pavyko susitarti dėl veiksmų klimato srityje su 100 miestų ir 77 šalimis, įsipareigojusiomis iki 2050 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iki nulio ( JTO ). Europos Sąjunga patvirtino, kad 25 proc. kito ES biudžeto lėšų bus skirta su klimatu susijusiems veiksmams. ES miestų ir regionų asamblėjai atstovavo pirmasis RK pirmininko pavaduotojas Markku Markkula, taip pat dalyvavo keletas RK narių, kurie pasidalijo informacija apie savo regionų laimėjimus ir prisiimtus įsipareigojimus klimato ir darnaus vystymosi tikslams įgyvendinti.

Europos regionų komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas Markku Markkula pasakė: „Atėjo metas čia, Niujorke, o vėliau ir COP 25 Čilėje parodyti, kad vietos ir regionų valdžios institucijos Europoje yra rimtai įsipareigojusios kovoti su klimato kaita. Parodyti, kad esame vieningi ir pasirengę veikti kartu, kiekvienoje valstybėje narėje ir joms dirbant drauge, visais valdžios lygmenimis, įtraukdami piliečius, kad pasiektume neutralų poveikį klimatui.“

Pirmininko pavaduotojas Markku Markkula priminė, kad be miestų ir regionų nepavyks neutralizuoti poveikio klimatui ir visuotinis atšilimas nebus sustabdytas. Jis pabrėžė, kad būtina įtvirtinti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį Paryžiaus susitarime taikant daugiapakopę sistemą, pagal kurią būtų integruotas vietos ir regionų indėlis į nacionalinius kovos su klimato kaita planus .

Sevilijos meras Juanas Espadas (ES / PES) pasakė: „ Tai labai svarbi savaitė kovai su klimato kaita pasaulio lygmeniu. Šią savaitę ne tik skamba politiniai pareiškimai, bet ir kalbama apie veiksmų planus, priemones ir finansinius išteklius pokyčiams įgyvendinti. Būdamas Ispanijos tinklo „Miestai už klimatą“ pirmininku, pabrėžiu, kad mūsų dalyvavimas Niujorke rodo mūsų įsipareigojimą ir indėlį siekiant sustabdyti visuotinį atšilimą įgyvendinant klimato ir energetikos veiksmų planus vietos lygmeniu.“

Lisabonos meras Fernando Medina (PT / PES) pažymėjo: Su klimato kaitos iššūkiais susiduriame kasdien. Vienas iš mūsų prioritetų yra 13-asis DVT – skubus raginimas imtis veiksmų klimato kaitos srityje. Lisabonoje, 2020 m. Europos žaliojoje sostinėje, imamės rimtų veiksmų judumo srityje gerindami viešojo transporto sistemą, ieškodami gamta paremtų sprendimų, tokių kaip žalioji infrastruktūra, energijos vartojimo efektyvumas naudojant LED šviesoforus ir saulės baterijų plokštes savivaldybių pastatuose. Turime veikti dabar ir kartu.“

Manheimo meras Peteris Kurzas (DE / ESP) pabrėžė, kad „aukščiausiojo lygio susitikimas darnaus vystymosi tikslų klausimais yra puiki galimybė dar labiau paskatinti mūsų tvarų vystymąsi. Mes, europiečiai, šioje srityje turime daryti didelę pažangą, jei norime išsaugoti savo gerovę ir gamtos išteklius. Visapusiška tvarumo politika, kuria būtų atsižvelgiama į socialinę sanglaudą, ekonominį vystymąsi ir kovą su skurdu, yra labai svarbi.“

Budapešto 12-ojo rajono savivaldybės narė Kata Tűttö (HU / PES) pasakė: „Šią savaitę visame pasaulyje šimtai tūkstančių mūsų vaikų išėjo į gatves protestuoti dėl klimato kaitos, o tai rodo, kad mes nesirūpiname jų ateitimi. Jie prašo, kad imtumėmės veiksmų dabar. Miestai gali keisti padėtį ir paspartinti perėjimą, todėl kviečiu visus vietos politikus prisijungti prie kovos!“

Odo departamento tarybos pirmininkas André Viola (FR / PES) pareiškė: „Darnaus vystymosi tikslai neapsiriboja aplinkos ir klimato dimensija. Tai pasaulinė darbotvarkė, kuria siekiama, kad „nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje“. Kadangi turime bendrų uždavinių, turime ieškoti ir bendrų sprendimų. Pripažįstant būtinybę darnaus vystymosi tikslus perkelti į vietos lygmenį pripažįstama ir tai, kad vietos ir regionų valdžios institucijos gali atlikti svarbų vaidmenį šioje srityje. Odo departamento taryboje visą savo viešąją politiką nukreipėme į darnaus vystymosi tikslus, nes tai pirmas žingsnis siekiant juos pritaikyti vietos lygmeniui.“

Karlstado savivaldybės tarybos narys ir Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso pirmininkas Andersas Knape (SE / EPP) pasakė: Siekiant Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų būtina kurti lyčių lygybę užtikrinančią visuomenę. Svarbu, kad lyčių lygybė (5 tikslas) būtų integruota įgyvendinant kitus 16 darnaus vystymosi tikslų“. Jis tai pabrėžė susitikime su „JT Moterys“ direktoriaus pavaduotoja Niujorke Åsa Regner.

Paskutiniame ENVE komisijos posėdyje ENVE komisijos pirmininkas ir Schidamo meras Coras Lamersas (NL / PES) pasakė: „Klimatas turėtų būti mūsų politikos visose srityse pagrindu. Turime dirbti išvien visais lygmenimis pertvarkant įvairias sritis – energetikos, judumo, maisto ir kt. Ir įgyvendindami šiuos pokyčius turime pasikviesti piliečius.“

Konferencijoje Niujorke taip pat dalyvavo Lombardijos regiono vyriausybės narys Raffaele’is Cattaneo (IT / EPP) ir Sen Omero meras François Decosteris (FR / RE) .

Veiksmus, kuriais spartinamas darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas, nariai pristatė ir vietos ir regionų valdžios institucijų forume darnaus vystymosi tikslų klausimais .

Praėjusių metų birželio mėn. RK priėmė Apulijos regiono pirmininko Michele’io Emiliano (IT / PES) nuomonę , kurioje pateikiamos rekomendacijos Europai, kad iki 2050 m. būtų neutralizuotas poveikis klimatui.

Bendroji informacija

JT klimato politikos veiksmų aukščiausiojo lygio susitikimo 5 pagrindines išvadas miestams ir regionams , kurias parengė asociacija „Vietos valdžios institucijos už tvarų vystymąsi“ (ICLEI), galite perskaityti čia .

Pirmininko Karlo-Heinzo Lambertzo vedamąjį straipsnį dėl klimato (paskelbtą 2019 m. rugsėjo 23 d.) galite perskaityti čia .

Be miestų ir regionų Europai nepavyks iki 2050 m. neutralizuoti poveikio klimatui

Šių metų Europos regionų ir miestų savaitės (spalio 7–10 d.) programoje numatyta daugiau nei penkiasdešimt renginių, susijusių su energetikos pertvarka, kova su klimato kaita, biologine įvairove ir žiedine ekonomika. Su programa galite susipažinti čia .

Europos regionų komiteto kitos plenarinės sesijos (spalio 8–9 d.) darbotvarkę rasite čia .

Paskutines ENVE komisijos naujienas rasite čia .

Asmuo pasiteirauti: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :