Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Miestai ir regionai ragina remti anglių pramonės regionus pereinamuoju laikotarpiu  

Europos anglių pramonės regionų poreikiai vykdant ES energetikos pertvarką buvo vienas svarbiausių Europos regionų komiteto (RK) Ekonominės politikos komisijos (ECON) darbotvarkės liepos 9 d. Briuselyje klausimų. Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinių, Europos ir tarptautinių reikalų valstybės sekretoriaus Marko Speicho nuomonėje ECON komisijos nariai paragino pakoreguoti valstybės pagalbos taisykles ir skirti papildomą finansavimą paveiktiems regionams pagal 2021–2027 m. sanglaudos politiką .

2018 m. Europos Komisija paskelbė savo ilgalaikę strateginę viziją, kaip iki 2050 m. sukurti klestinčią, modernią ir konkurencingą neutralizuoto poveikio klimatui ekonomiką. Šiam tikslui pasiekti ES turi beveik visiškai atsisakyti iškastinio kuro, o elektros energijos gamyba iš anglies turi būti gerokai sumažinta. Anglis vis dar kasama 41 NUTS 2 lygio regione* 12 valstybių narių, kur ji vis dar yra labai svarbi vietos ekonomikai.

Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinių, Europos ir tarptautinių reikalų valstybės sekretorius ir RK nuomonės „ Europos anglių pramonės regionų socialinė ir ekonominė pertvarka “ pranešėjas Mark Speich (DE/EPP) sakė: „ Europos anglių kasyklose vis dar dirba 185 000 žmonių, dar 52 000 dirba anglimis kūrenamose elektrinėse. Be to, anglių pramonė yra netiesiogiai susijusi su įvairiais ekonomikos sektoriais, pavyzdžiui, su žaliavų, įrangos, paslaugų ir vartojimo prekių gamyba, kur įsteigta dar 215 000 darbo vietų. Ekonomikos pertvarka ir naujų pramonės įmonių kūrimas užtruks. Todėl turime užtikrinti, kad permainų patiriantiems darbuotojams ir bendruomenėms būtų teikiama parama, mokymai ir finansinė pagalba vietos ekonomikai atkurti. Turime suteikti jiems naują perspektyvą, kad jie žinotų, jog niekuomet neliks nuošalyje“.

Atsižvelgdami į tai, ECON komisijos nariai palankiai vertina Europos Parlamento raginimą kitame ES ilgalaikiame biudžete (daugiametėje finansinėje programoje) sukurti Teisingos energetikos pertvarkos fondą. Tačiau jie pabrėžė, kad papildomas finansavimas pagal 2021–2027 m. sanglaudos politiką bus naudingesnis anglių gavybos regionams ir specialiai pritaikyta parama yra reikalingesnė nei centrinis fondas. Tai ypač svarbu, nes šie regionai labai skiriasi geografine padėtimi, ekonominio išsivystymo lygiu ir demografinėmis perspektyvomis.

Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pirmininkas Jerzy Buzek (PL/EPP) sakė: „ Džiaugiuosi, kad RK yra dar viena ES institucija, remianti EP Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete (ITRE) mano pasiūlytą anglių pramonės regionams skirto Teisingos energetikos pertvarkos fondo įsteigimą, kuriam pritarė didžioji dauguma Europos Parlamento narių. Net ir tuomet, kai sąveika su sanglaudos fondais bus svarbi, Europos Parlamentas tikisi papildomo finansavimo ir atskiros fondui skirtos biudžeto eilutės naujoje DFP. Tai bus ne tik stiprus signalas anglių pramonės regionų piliečiams, kurie neturi būti palikti nuošalyje, bet ir svarbi žinia, kad rimtai žiūrime į Paryžiaus susitarimą, mūsų energetikos pertvarką ir plataus užmojo klimato politikos tikslus“ .

ECON komisijos nariai taip pat pabrėžė Europos pridėtinę vertę remiant anglių pramonės regionus šiuo pereinamuoju etapu ir rekomendavo leisti anglių pramonės regionams pakankamai lanksčiai taikyti ES valstybės pagalbos taisykles, kad jie galėtų socialiniu ir ekonominiu požiūriu perspektyviai laipsniškai atsisakyti anglių.

Per posėdį RK nariai taip pat svarstė ir priėmė šias nuomones:

Viešųjų pirkimų direktyvų įgyvendinimo ataskaita “, pranešėjas Thomas Habermann (DE/EPP)

Regionų ir miestų indėlis siekiant naujos MVĮ skirtos ES politikos programos “, pranešėjas Tadeuz Truskolaski (PL/EA)

Pastaba redaktoriams

* NUTS klasifikatorius (Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) yra hierarchinė sistema, skirta ES ekonominei teritorijai padalyti renkant, plėtojant ir derinant Europos regioninius statistinius duomenis, užtikrinant socialinę ir ekonominę regionų analizę ir formuojant ES regioninę politiką. Kiekvienai ES valstybei narei Eurostatas, suderinęs su kiekviena valstybe nare, nustato trijų NUTS lygių hierarchiją; kai kuriuose lygiuose vienetai nebūtinai sutampa su šalies administraciniais vienetais.

Asmuo ryšiams

Carmen Schmidle

Tel. +32 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023