Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos regionų komitetas ir Europos jaunimo forumas vienija jėgas, kad paskatintų jaunimo dalyvavimą  

Naujai paskelbtoje Jaunimo ir demokratijos chartijoje, parengtoje su jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovais, pateikiamos 49 rekomendacijos Europos, nacionaliniam ir subnacionaliniam lygmenims.

Skatinti pilietiškumo ugdymą, sumažinti turinčiųjų teisę balsuoti amžių ir padėti jaunuoliams kelti savo kandidatūras rinkimuose, steigti nuolatinius konsultavimosi su jaunimu mechanizmus, naujiems teisės aktams taikyti „jaunimo testą“, stiprinti ES jaunimo programas – tai keletas Jaunimo ir demokratijos chartijoje pateiktų rekomendacijų. Chartija, kurią rėmė Europos regionų komitetas (RK) ir Europos jaunimo forumas, buvo parengta pagal principą „iš apačios į viršų“ bendradarbiaujant su jaunimo organizacijų atstovais ir jaunaisiais išrinktais vietos ir regionų politikais iš visos ES. Ji pasirašyta gruodžio 1 d., RK plenarinės sesijos diskusijų dėl jaunimo ir Europos ateities metu.

Chartijoje pateikiamos 49 rekomendacijos, kuriomis siekiama palengvinti ir sustiprinti demokratinį jaunimo dalyvavimą vietos, regionų, nacionaliniu ir Europos lygmenimis. Tikslas – sukurti ir įtvirtinti jaunimui palankią demokratinę erdvę siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų oficialiai, nuolat ir visada atstovaujama jaunimui. Chartija buvo pasirašyta per diskusijas dėl besibaigiančių 2022 m. Europos jaunimo metų. Diskusijose dalyvavo už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Margaritis Schinas, Europos politinių partijų jaunimo skyrių atstovai ir RK jaunųjų išrinktų politikų programos nariai. Taip pat buvo pristatytos 2023 ir 2024 m. Europos jaunimo sostinių – Liublino (Lenkija) ir Gento (Belgija) sėkmės istorijos ir pasidžiaugta, kad 2025 m. Europos jaunimo sostine paskelbtas Lvivas (Ukraina).

Europos regionų komiteto pirmininkas ir Azorų regiono parlamento narys Vasco Alves Cordeiro pasakė: „Jaunimo ir demokratijos chartija, kurią šiandien oficialiai patvirtino Europos regionų komitetas, yra bendro kūrimo proceso, kuriame dalyvauja jaunimas, jaunimo asociacijos, jaunieji vietos politikai ir vietos bei regionų atstovai, rezultatas.Ši chartija yra gairės ne tik mums, bet ir visoms vietos, regionų, nacionalinio ir Europos lygmens valdžios institucijoms, kad jos galėtų toliau bendradarbiauti su jaunimu, kad jaunuoliai aktyviau dalyvautų, įgytų daugiau galių ir, svarbiausia, būtų užtikrintos jų politinės, socialinės ir ekonominės teisės, kad mūsų visuomenė ir teritorijos būtų geriau pasirengę ateičiai.“

Europos jaunimo forumo pirmininkė Silja Markkula pažymėjo: „Jaunimo ir demokratijos chartija stiprina vietos ir regionų valdžios institucijų ir jaunimo, kuriam jos atstovauja, bendradarbiavimą.Mums reikia daugiau ir geresnių demokratinių erdvių, kuriose jaunimas galėtų saugiai dalyvauti bendruomenės kūrimo ir demokratijos veikloje tiek internete, tiek realiame gyvenime. Didžiuojuosi šiandien pasirašyta chartija, prie kurios prisidėjo įvairios jaunimo organizacijos. Tai ne tik prasmingo jaunimo dalyvavimo vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis veiksmų planas. Tai taip pat pavyzdys, kaip jaunimas ir Europos institucijos gali bendradarbiauti, kad padaugėtų jaunimo atstovų ir jų indėlis būtų didesnis.“

Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Margaritis Schinas pasakė: „2022 m. Europos jaunimo metais pasiekta svarbių laimėjimų.Informavimo veikla, kurią sudarė dalyvavimo skatinimo ir informuotumo didinimo kampanijos, iki šiol įtraukė daugiau kaip 150 mln. europiečių, o Europos jaunimo portale užregistruota daugiau kaip 7 700 veiksmų. Artėjant Europos įgūdžių metams, bus galima remtis 2022-ųjų – Europos jaunimo metų, kuriais buvo siekiama įgalinti, pagerbti, paremti ir paskatinti dalyvauti jaunimą, įskaitant mažiau galimybių turinčius jaunuolius, sėkme.“

Diskusijų metu RK nariai priėmė rekomendacijas dėl jaunimo politikos ateities ES, išdėstytas nuomonėje, kurioje raginama iš naujo ir visapusiškai apsvarstyti jaunimo politiką, integruoti jaunimo perspektyvą į visas politikos sritis ir skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti kuriant Europos ateitį.Nuomonės pranešėjas Škofja Lokos meras Tine Radinja (SI / Žalieji) pabrėžė: „Nuomonė dėl jaunimo politikos ateities ES yra RK indėlis į politinį Europos jaunimo metų paveldą.Nuomonėje pasisakome už kompleksinį ir visapusišką požiūrį į jaunimo reikalus ir atkreipiame dėmesį į daugelį jaunimui svarbių politikos sričių: švietimą ir užimtumą, būstą ir socialinę apsaugą, taip pat žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.Norėdami įtvirtinti Europos jaunimo metų paveldą, raginame jaunimo perspektyvas įtraukti į visas politikos sritis.“

Jaunimo ir demokratijos chartijos bendro kūrimo procesą 2022 m. kovo mėn. Marselyje vykusiame 9-ajame regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikime pradėjo ankstesnis RK pirmininkas, dabartinis pirmasis pirmininko pavaduotojas Apostolos Tzitzikostas. Jis pasakė: „Tam, kad jaunuoliai galėtų spręsti dabartines ar būsimas krizes, jie turi kuo greičiau pradėti dalyvauti globalizuoto pasaulio valdyme. Jaunimo dalyvavimas turi būti užtikrinamas konkrečiais veiksmais: teise balsuoti nuo 16 metų Europos Parlamento rinkimuose, piliečių iniciatyvų teikimu ir referendumų organizavimu.“

Rengiant chartiją taip pat aktyviai dalyvavo RK SEDEC komisija, kuriai pirmininkavo Tanya Hristova (BG / EPP), ir CIVEX komisija, vadovaujama Enzo Bianco (IT / PES).

Daugiau informacijos:

Jaunimo ir demokratijos chartijoje pateikiamos rekomendacijos vietos, regionų, nacionaliniam ir Europos lygmenims, daugiausia dėmesio skiriant švietimui, bendradarbiavimui ir informavimui, jaunimo įgalinimui, lyderystei ir demokratiniam dalyvavimui, naujų technologijų ir skaitmeninimo vaidmeniui ir jaunimo įtraukimui į politiką ir politinį atstovavimą. Pasiūlymai buvo surinkti dalyvaujamajame procese, organizuotame pagal principą „iš apačios į viršų“, įskaitant fizinį dalyvavimą ir konsultacijas internetu, tikslinę socialinės žiniasklaidos veiklą ir vietos renginius.

Diskusijų įrašą bus galima rasti EBS ir RK interneto svetainėje. Čia taip pat pateikiamos RK plenarinės sesijos didelės skiriamosios gebos nuotraukos.

Kontaktinis asmuo

Monica Tiberi

Pirmininko V. A. Cordeiro atstovė spaudai

Tel. +32 479 51 74 43

Monica.Tiberi@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen

RK atstovas spaudai

Tel. +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Rafael Shilhav

Europos jaunimo forumo Komunikacijos ir išorės santykių skyriaus vadovas

Tel. +32 490 11 36 76

rafael.shilhav@youthforum.org

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023