Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Naujas ES darbo metodas: ‎ regionų parlamentai imasi iniciatyvos stiprinti savo vaidmenį ES teisėkūros procese  
Europos regionų komitetas koordinuos regionų debatus dėl ES teisėkūros proceso

Europos regionų komitetas ( RK ) ir Europos regioninių teisėkūros asamblėjų konferencija ( CALRE ) šiandien pradėjo įgyvendinti bandomąjį projektą, kurio tikslas – didinti teisėkūros kompetenciją turinčių regionų parlamentų dalyvavimą ES teisėkūros procese.

Šiandien Italijos Respublikos Senate Romoje surengtoje 9-ojoje subsidiarumo konferencijoje pradėta įgyvendinti iniciatyva „Regionų parlamentų politinių debatų indėlis“. Visoje Europoje vykstančių debatų temos bus panaudotos ES teisėkūros procese ankstyvuoju metinės Europos Komisijos darbo programos rengimo etapu. Regionų komitetas – ES vietos ir regionų valdžios institucijų asamblėja – prižiūrės projektą ir kaups indėlį, taip užtikrindamas subsidiarumo principo įgyvendinimą ir sprendimų priėmimą kuo arčiau piliečių, kad ES imtųsi veiksmų tik tada, kai manoma, jog tai veiksmingiau nei nacionaliniu, regionų ar vietos lygmenimis.

Regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz , kuris yra ir Belgijos vokiškai kalbančios bendruomenės parlamento pirmininkas, pasakė: „Ši iniciatyva duoda startą regionų parlamentų dalyvavimui Konferencijoje dėl Europos ateities. Šis projektas įgyvendinamas labai tinkamu laiku, prieš pat ES pradedant savo konferenciją dėl Europos ateities siekiant iš naujo užmegzti ryšį su piliečiais. Turime kuo labiau padidinti kiekvieno ES teisės akto poveikį kasdieniam gyvenimui į politikos formavimo procesą įtraukdami tinkamą valdžios lygmenį, įskaitant arčiausiai piliečių esančius lygmenis – miestus ir regionus. Šių regionų parlamentų debatų rezultatai bus perduoti Europos Komisijai ir bus panaudoti formuojant būsimą politiką. Kalbama ne apie „mažiau Europos“, bet apie „veiksmingą Europą“, kuri duoda rezultatų ir kuriai svarbiausia misija yra jos piliečiai.“

Pradėdama konferenciją Italijos Respublikos Senato pirmininkė Maria Elisabetta Casellati pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės turi nedelsiant pateikti tinkamus atsakymus į piliečių prašymus suteikti jiems daugiau galių priimant ES lygmens sprendimus.

Iniciatyvai pritarė Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto (AFCO) pirmininkas Antonio Tajani : „Bandomasis projektas yra žingsnis teisinga kryptimi ir juo siekiama labiau įtraukti regionų parlamentus į ES sprendimų priėmimo procesą. Regionų vaidmuo yra gyvybiškai svarbus įgyvendinant ES politiką žemės ūkio, turizmo, transporto, sveikatos apsaugos ir kt. srityse. Regionų tarybų nariai turėtų dalyvauti būsimoje konferencijoje dėl Europos ateities, kurią kitais metais sušauks pirmininkė Ursula von der Leyen. Tik įtraukdami demokratiškai išrinktus atstovus galime priartinti ES institucijas prie piliečių“, – teigė jis.

Šiam prioritetui visiškai pritaria Italijos regionų tarybų pirmininkų asociacijos koordinatorė Rosa D'Amelio : „Italijos ir Europos regionų teisėkūros asamblėjos yra pasirengusios savo patirtimi prisidėti prie konferencijos dėl Europos ateities, kuri, jei bus tinkamai organizuojama, galės būti Europos viešąja erdve, forumu, naujo starto vieta“.

Europos regionų komiteto CIVEX komisijos pirmininkė ir Hamburgo miesto parlamento narė Barbara Duden pasakė: „Svarbiausias vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo formuojant aktyvų subsidiarumą, kuris pabrėžia pridėtinę bendrų veiksmų ES lygmeniu vertę, tampa vis labiau akivaizdus. Tai pripažįsta ir mūsų instituciniai partneriai. Todėl turime užtikrinti, kad konstruktyvūs politiniai debatai apie tai, kuris lygmuo geriausiai reguliuotų kuriuos klausimus, nebūtų pakeisti griežtomis taisyklėmis (pavyzdžiui, taikant principą „vienas priimamas, kito atsisakoma“), neatspindinčiomis problemos/klausimo sudėtingumo.“

Veneto regiono asamblėjos pirmininkas ir Italijos regioninių parlamentų pirmininkų konferencijos koordinatorės pavaduotojas Roberto Ciambetti pasakė: „Norime perduoti žinią, kad joks sprendimas negali būti priimamas neįtraukiant Europos regionų ir regioninių parlamentų. Mums tenka įgyvendinti 70 proc. Europos teisės aktų, bet negalime prisidėti prie jų rengimo: jeigu Europos Sąjunga taip nori spręsti demokratijos deficito klausimą, ji vėl eina ne tuo keliu. Regionų komitetas“, – pabrėžė jis – „yra būtina Sąjungos teritorijas ir institucijas siejanti jungtis, bet faktinį jo dalyvavimą ES sprendimų priėmimo procese reikia tinkamai užtikrinti“.

Įgyvendinant šį projektą sukauptas regionų parlamentų indėlis bus įtrauktas į ankstyvąjį ES sprendimų priėmimo etapą. Projekte dalyvauti raginami visi teisėkūros kompetenciją turintys ES regionų parlamentai. Prašome iki 2020 m. sausio 24 d. kreiptis į CALRE sekretoriatą ( calre2020@parcan.es ). Programoje dalyvausiantys parlamentai bus atrinkti pasibaigus pareiškimų pateikimo terminui, o debatus planuojama surengti 2020 m. kovo 1 d. – gegužės 15 d.

Šis projektas papildo kitą 2019 m. Regionų komiteto inicijuotą Regioninių centrų (RegHubs) projektą: įgyvendinant jį 36 regionai vertina tam tikrų ES politikos sričių, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų ir oro kokybės, įgyvendinimo veiksmingumą.

Pastabos redaktoriams

Europos regionų komitetas kas dvejus metus rengia Subsidiarumo konferenciją, siekd amas paspartinti tarpinstitucinį subsidiarumo stebėsenos darbą ir sudaryti sąlygas visų subsidiarumo stebėsenos procese dalyvaujančių partnerių dialogui. Romoje organizuojamas renginys yra devintoji tokia konferencija, kaskart rengiama vis kitoje ES valstybėje narėje.

Subsidiarumas užtikrina, kad ES gali imtis veiksmų tik tada, kai spręsdama tam tikrus klausimus ji pasieks daugiau nei nacionalinis, regionų ar vietos lygmuo. Juo siekiama užtikrinti, kad visais ES veiksmais būtų suteikiama pakankamai pridėtinės vertės.

Aktyvaus subsidiarumo koncepcija yra naujas darbo būdas, kurio laikantis tradiciniu požiūriu į subsidiarumo principą žengiama žingsniu toliau. Jis skatina visus institucinius, nacionalinius ir subnacionalinius subjektus konstruktyviai prisidėti prie ES teisės aktų pridėtinės vertės didinimo per visą politikos formavimo ciklą. Aktyvaus subsidiarumo koncepciją RK pasiūlė per Subsidiarumo, proporcingumo ir veikimo mažiau, bet efektyviau darbo grupės posėdį. Šią grupę 2017 m. lapkričio mėn. įsteigė dabartinis Europos Komisijos Pirmininkas Jean-Claude Juncker, o jai pirmininkavo Komisijos pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans. Aktyvaus subsidiarumo koncepcija buvo įtraukta į 2018 m. spalio mėn. Europos Komisijos komunikatą dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų .

Asmuo kontaktams

Pierluigi Boda

Tel. +32 473 851 743

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 2 282 2566

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023