Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Kanclerė A. Merkel ir Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen su regionais ir miestais aptars ekonomikos gaivinimo dėl koronaviruso darbotvarkę  

Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen spalio 12–13 d. Europos regionų komitete aptars Europos Sąjungos atsaką į koronaviruso pandemiją. ES vietos ir regionų politikų asamblėja taip pat surengs diskusijas su Europos investicijų banko pirmininku Werneriu Hoyeriu ir pirmininko pavaduotoja Lilyana Pavlova . Diskusijos taip pat vyks su keturiais Europos Komisijos nariais – už Europos žaliąjį kursą atsakingu Europos Komisijos vykdomuoju pirmininko pavaduotoju Fransu Timmermansu , už sanglaudą ir reformas atsakinga Komisijos nare Elisa Ferreira, už ekonomiką atsakingu Komisijos nariu Paolo Gentiloni ir už darbo vietas ir socialines teises atsakingu Komisijos nariu Nicolasu Schmitu .

Plenarinė sesija suteiks Europos regionų komiteto (RK) nariams galimybę įvertinti galimą ES indėlį į vietos ir regionų ekonomikos atgaivinimo pastangas ir aptarti ES ekonomikos atgaivinimo dokumentų rinkinį bei ilgalaikį biudžetą.

Diskusijose bus remiamasi plataus masto RK apklausa dėl pandemijos poveikio sveikatai, ekonomikai ir bendruomenėms ES regionuose ir miestuose. Apklausa – pirmasis metinis regionų ir vietos barometras – grindžiama grįžtamąja informacija, surinkta taikant RK valdomus mechanizmus, kartu su EBPO atlikta apklausa dėl subnacionalinių finansų ir ES agentūrų tyrimais. Į ją taip pat įtraukta pirmoji nuo pandemijos pradžios atlikta viešosios nuomonės apklausa dėl visuomenės pasitikėjo vietos, regionų ir nacionalinėmis valdžios institucijomis visoje ES, taip pat dėl pasitikėjimo ES. Įmonės „Kantar“ apklaustų 26 000 žmonių be kita ko buvo klausiama, ar, jų nuomone, miestai ir regionai turi pakankamai įtakos ES lygmeniu priimamiems sprendimams ir, jei ne, kokiose gyvenimo srityse, jų manymu, vietos ir regionų valdžios institucijos turėtų daryti daugiau įtakos.

Europos regionų komiteto pirmininkas ir Makedonijos gubernatorius Apostolos Tzitzikostas (EL / EPP) pasakė: „Pirmasis metinis regionų ir vietos barometras rodo, kad yra keletas sričių, kuriose ES turėtų savo paramą sutelkti į regionus, miestus ir kaimus. Jis atskleidžia, kaip pandemija didina regionų socialinę ir ekonominę atskirtį ir daro didžiulį spaudimą vietos ir regionų valdžios institucijų finansams. Mūsų specialiai užsakyta viešosios nuomonės apklausa rodo, kad piliečiams geriausias būdas priartinti ES prie jos žmonių ir stiprinti pasitikėjimą Europos politikais yra geriau bendradarbiauti visais valdymo lygmenimis – vietos, regionų, nacionaliniu ir Europos.“

Metinis regionų ir vietos barometras (#EURegionalBarometer) suplanuotas taip, kad jo rezultatai būtų paskelbti per Europos regionų ir miestų savaitę (#EURegionsWeek), kurią kartu organizuoja RK ir Europos Komisija. Spalio 12 d. Komisijos narė Elisa Ferreira ir RK pirmininkas Apostolos Tzitzikostas oficialiai paskelbs 18-osios Europos regionų ir miestų savaitės atidarymą. Komisijos narė E. Ferreira taip pat dalyvaus spalio 13 d. piliečių dialoge.

Šiemet #EURegionsWeek vyks tris savaites, daugiausia internetu . Tai vienintelis didžiausias ES organizuojamas renginys, kuriame dalyvauja 800 partnerių ir daugiau kaip 9 000 užsiregistravusių dalyvių. Spalio 14 d. „RegioStars“ ceremonijoje bus apdovanoti ES finansuojami projektai, kurie rodo ypatingą kompetenciją ir naują požiūrį į regionų vystymąsi. Iš 25 į galutinį sąrašą patekusių dalyvių bus atrinkti penki nugalėtojai.

Tris RK plenarinės sesijos dienas (spalio 12–14 d.) RK nariai taip pat diskutuos ir priims rekomendacijas dėl 26 atskirų ES teisės aktų punktų, kurie kiekvienas gali prisidėti prie ES ekonomikos gaivinimo.

SVARBIAUSIOS DISKUSIJOS

 • Spalio 12 d. 11.00 val. : diskusija dėl metinio vietos ir regionų barometro dalyvaujant Europos Komisijos Pirmininkei Ursulai von der Leyen ir pavaduotojui Marošui Šefčovičiui .
 • Spalio 12 d. 14.30 val .: diskusija dėl sanglaudos ir oficialus 18-osios Europos regionų ir miestų savaitės (Eu#EURegionsWeek) atidarymas dalyvaujant už sanglaudą ir reformas atsakingai Komisijos narei Elisai Ferreirai .
 • Spalio 13 d. 9.00 val.: diskusija dėl Europos žaliojo kurso dalyvaujant už Europos žaliąjį kursą atsakingam Europos Komisijos vykdomajam pirmininko pavaduotojui Fransui Timmermansui .
 • Spalio 13 d. 14.30 val. : diskusija dėl Vokietijos pirmininkavimo dalyvaujant Vokietijos Federacinės Respublikos kanclerei Angelai Merkel .
 • Spalio 14 d. 10.00 val. : diskusija dėl fondų ir ekonomikos atgaivinimo dalyvaujant Europos investicijų banko pirmininkui Werneriui Hoyeriui ir pirmininko pavaduotojai Lilyanai Pavlovai .
 • Spalio 14 d. 11.30 val. : ES reikalai, aktualūs vietos ir regionų valdžios institucijoms.
 • Spalio 14 d. 14.30 val. : diskusija dėl atsparumo ir ekonomikos gaivinimo dalyvaujant už ekonomiką atsakingam Komisijos nariui Paolo Gentiloni .
 • Spalio 14 d. 15.30 val. : diskusija dėl socialinių reikalų dalyvaujant už užimtumą ir socialines teises atsakingam Komisijos nariui Nicolasui Schmitui .

NUMATOMOS PRIIMTI NUOMONĖS

 • REACT-EU dokumentų rinkinys. Pranešėjas Mieczysław Struk (PL / EPP), Pomeranijos vadovas
 • Europos ekonomikos gaivinimo planas. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė ir techninės paramos priemonė. Pranešėjas Christophe Rouillon (FR / PES), Kuleno meras
 • Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra. Pranešėjas Karsten Uno Petersen (DK / PES), Pietų Danijos regiono taryba
 • Europos ekstremalių sveikatai situacijų mechanizmas. Pranešėja Birgitta Sacrédeus (SE / EPP), Dalarnos leno tarybos narė
 • Programa „EU4Health“. Pranešėja Nathalie Sarrabezolles (FR / PES), Finistero departamento tarybos pirmininkė
 • ES sanglaudos politikos vaidmuo vykstant pažangiems ir inovatyviems ekonominiams pokyčiams regionuose atsižvelgiant į koronaviruso krizę. Pranešėjas Michiel Rijsberman (NL / Renew Europe), Flevolando provincijos taryba
 • Sustiprintas Sąjungos civilinės saugos mechanizmas. Pranešėjas Alberto Cirio (IT / EPP), Pjemonto regiono pirmininkas
 • Tvirta socialinė Europa teisingai pertvarkai užtikrinti. Pranešėja Anne Karjalainen (FI / PES), Keravos miesto taryba
 • Lygiavertės gyvenimo sąlygos – bendras uždavinys visoms Europos valdžios pakopoms. Pranešėjas Bernd Lange (DE / EPP), Gerlico apskrities viršininkas
 • Nuolatinis vietos ir regionų valdžios institucijų dialogas su piliečiais. Pranešėjas Declan McDonnell (IE / EA), Golvėjaus miesto tarybos narys
 • Nauja Europos pramonės strategija. Pranešėja Jeannette Baljeu (NL / Renew Europe), Pietų Olandijos provincijos taryba
 • ES MVĮ strategija. Pranešėjas Eddy van Hijum (NL / EPP), Overeiselio provincijos taryba
 • Bendrosios rinkos kliūčių ataskaita ir Bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo veiksmų planas. Pranešėjas Tadeusz Truskolaski (PL / EA), Balstogės meras
 • Regioninė inovacijų veiklos rezultatų suvestinė ir jos poveikis regionų teritorinei politikai . Pranešėjas: Mikel Irujo Amezaga (ES / EA), Navaros vyriausybės generalinis direktorius, atsakingas už išorės veiksmus
 • Lygybės sąjunga. 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija. Pranešėja Concepción Andreu Rodríguez (ES / PES), La Riochos autonominio regiono pirmininkė
 • Vietos demokratijos iššūkiai Vakarų Balkanuose. Pranešėjas Nikola Dobroslavić (HR / EPP), Dubrovniko ir Neretvos apskrities prefektas
 • Europos klimato paktas. Pranešėjas Rafał Trzaskowski (PL / EPP), Varšuvos meras
 • Leipcigo tvariųjų Europos miestų chartijos atnaujinimas. Pranešėjas Juan Espadas Cejas (ES / PES), Sevilijos meras
 • Biologinės įvairovės užtikrinimas miestuose ir regionuose po 2020 m. per JT BĮK COP 15 ir 2030 m. biologinės įvairovės strategijoje. Pranešėjas Roby Biwer (LU / PES), Betemburgo savivaldybės tarybos narys
 • Siekiant tausaus gamtos išteklių naudojimo Viduržemio jūros salose. Pranešėja Francina Armengol i Socías (ES / PES) Balearų salų pirmininkė
 • Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas. Pranešėjas Tjisse Stelpstra (NL / ECR), Drentės provincijos tarybos narys
 • Europos skaitmeninės ateities formavimo strategija ir Europos duomenų strategija. Pranešėjas Mark Weinmeister (DE / EPP), Europos reikalų valstybės sekretorius, Heseno žemė
 • Dirbtinis intelektas. Europos požiūris į kompetenciją ir pasitikėjimą. Pranešėjas Guido Rink (NL / PES), Emeno savivaldybė
 • Europos geležinkelių metai. Pranešėjas Jarosƚaw Piotr Stawiarski (PL / ECR), Liublino vaivadijos maršalka
 • Demografiniai pokyčiai – pasiūlymai dėl neigiamo jų poveikio ES regionams įvertinimo ir šalinimo. Pranešėjas János Ádám Karácsony (HU / EPP), Tahitótfalu vietos asamblėja

Praktinė informacija

Kontaktinis asmuo

PresseCdr@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023