Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Miestai, kaimai ir regionai stiprina bendradarbiavimą su Europos Komisija siekdami panaikinti skaitmeninę atskirtį Europoje  

2021 m. Plačiajuosčio ryšio platformos įvadiniame posėdyje pabrėžta, kad skaitmeninimas ir skaitmeninis junglumas turi būti vienas iš svarbiausių vietos bendruomenių prioritetų joms atsigaunant po pandemijos

Europos regionų komitetas (RK) ir Europos Komisija toliau deda bendras pastangas, kad skaitmeninė transformacija ir didelės spartos plačiajuostis ryšis pasiektų visas Europos teritorijas, įskaitant kaimo ir retai apgyvendintas vietoves.

Plačiajuosčio ryšio platformos – Europos Komisijos ir RK politinio dialogo iniciatyvos – nariai posėdžiauja du kartus per metus ir sprendžia problemas, trukdančias nepakankamai aptarnaujamų vietovių junglumui. Šiandien visiškai virtualiai vykęs 2021 m. įvadinis posėdis suteikė progą 13 RK ir Europos Komisijos narių įvertinti didelius COVID-19 pandemijos sukeltus pokyčius ir nustatyti šių metų darbo programą.

Ekonominės politikos komisijos ir Plačiajuosčio ryšio platformos pirmininkas Michael Murphy (IE / EPP) pradėdamas posėdį pabrėžė: „Labai sunku įsivaizduoti dar aktualesnes tokio susitikimo aplinkybes nei tai, ką mes šiuo metu patiriame. Nuo COVID-19 pandemijos pradžios vis daugiau mūsų kasdienio gyvenimo aspektų sparčiai persikelia į skaitmeninę aplinką. Skaitmeninės technologijos tapo būtinos siekiant užtikrinti mūsų darbo ir asmeninio gyvenimo tęstinumą, ar tai būtų nuotolinis darbas, mokymasis namuose, e. prekyba, e. sveikata, e. vyriausybė, skaitmeninė demokratija ar skaitmeninės pramogos. Todėl vietos ir regionų valdžios institucijoms tenka didelė užduotis užtikrinti, kad junglumas ir skaitmeninė transformacija tarnautų piliečiams. Mums labai rūpi, kad būtų pašalintos ryšio spragos ten, kur jų dar yra, ir kad būtų išnaudotos skaitmeninių technologijų teikiamos galimybės kaimo vietovėse.“

RK narys ir Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius (LT / PES) sakė: „COVID-19 krizė aiškiai parodė, kad daugiau nei prieš dešimtmetį į plačiajuosčio ryšio plėtrą nukreiptos investicijos Lietuvoje buvo savalaikės ir strateginės. Džiugu, kad 2015 m. Lietuvos plačiajuostis ryšys buvo pripažintas geriausiu socialinio ir ekonominio poveikio projektu Europos Sąjungoje. Planuojama, kad iki 2021 m. plačiajuostis ryšys taps prieinamu 96 proc. Lietuvos teritorijos. Manau, kad skaitmeninimas yra kaip niekada svarbus procesas, ir spartus plačiajuostis ryšys turi pasiekti visus Europos regionus, įskaitant pačias atokiausias vietoves. Turime pasinaudoti skaitmeninės ekonomikos galimybėmis bei privalumais jei norime sukurti konkurencingą, įtraukią ir tvarią Europą. Ekonomikos skaitmeninė transformacija yra neatsiejama nuo Europos ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos.“

Prie dalyvių diskusijos, kurioje buvo aptarta ES politikos strategija ir prieiga prie junglumo politikai bei skaitmeninei transformacijai skiriamo finansavimo, prisijungė ES Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos patarėjas skaitmeninių technologijų ir telekomunikacijų klausimais Ricardo Castanheira, Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen patarėjas skaitmeninės politikos klausimais Anthony Whelan ir Europos Komisijos direktoriai. Investicijos į skaitmeninę transformaciją bus vienas iš pagrindinių Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės  – 672,5 mlrd. EUR vertės priemonės, skirtos padėti ES šalims vykdyti reformas ir investuoti į bendrus ES prioritetus, dar vadinamos Ekonomikos gaivinimo fondu – ramsčių.

Kaip nurodyta spalio mėn. paskelbtame ES metiniame regionų ir vietos barometre , svarbus skaitmeninių technologijų vaidmuo atsparumo per COVID-19 pandemiją ir reagavimo į ją srityje išryškino skaitmeninės infrastruktūros ir skaitmeninio raštingumo trūkumus, o skaitmeninė miestų ir regionų atskirtis tapo dar didesnė.

Bendroji informacija

2017 m. Europos regionų komitetas ir Europos Komisija kartu sukūrė Plačiajuosčio ryšio platformą , kurios tikslas – padėti įdiegti plačiajuostį ryšį visuose Europos regionuose, įskaitant kaimo ir retai apgyvendintas vietoves, kuriose nepakanka rinkos skatinamos plėtros. Nuo to laiko ši platforma yra labai svarbi priemonė, padedanti išsakyti vietos ir regionų valdžios institucijų nuomonę, svariai prisidedant RK ir jo nariams, ir prisidėti prie Europos Komisijos politikos formavimo proceso.

Spalio mėn. RK priėmė Heseno žemės Europos reikalų valstybės sekretoriaus Marko Weinmeisterio (DE / EPP) parengtą nuomonę Europos skaitmeninės ateities formavimo strategija ir Europos duomenų strategija , kurioje pripažįstamas pagrindinis skaitmeninės transformacijos vaidmuo ES reaguojant į COVID-19. Pranešimą spaudai skaitykite čia .

Europos regionų komitetas šiuo metu bendradarbiauja su Europos Komisija ir ESPON dėl miestų skaitmeninės transformacijos vertinimo sistemos, kuri yra iniciatyvos „Join Boost Sustain“ dalis. Susidomėję miestai daugiau informacijos gali rasti čia .

Kontaktinis asmuo

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM2021.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM2021.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM2021.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM2021.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023