Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Plačiajuosčio ryšio platforma: Miestai ir regionai vienija jėgas su Komisija siekdami sumažinti skaitmeninę atskirtį  

Šiandien Europos Komisija ir Europos regionų komitetas (RK) paskelbė apie darbą pradėjusią bendrą platformą, kurios tikslas yra padėti plačiajuosčiam ryšiui pasiekti visus Europos regionus, įskaitant kaimo ir retai apgyvendintas vietoves, kuriose trūksta rinkos skatinamos plėtros. Pirmasis Plačiajuosčio ryšio platformos posėdis įvyko Briuselyje, jame dalyvavo už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel, RK pirmininkas Karl-Heinz Lambertz ir vietos ir regionų politikai iš ES valstybių narių.

Naujosios platformos paskirtis – prisidėti prie spartesnio, geresnio ir tvaraus sparčiojo plačiajuosčio ryšio diegimo visuose Europos regionuose, taip stengiantis sumažinti dėl geografinės padėties ir (arba) rinkos nepakankamumo susidariusią skaitmeninę atskirtį. Posėdžio metu buvo diskutuojama valdymo, politikos ir technologijų pasirinkimo galimybių, reguliavimo sistemos ir finansinių galimybių klausimais. Steigiamajame posėdyje ypatingas dėmesys buvo skirtas WiFi4EU iniciatyvai, kurios tikslas – teikti nemokamą belaidį ryšį viešose vietose visoje Europoje.

RK pirmininkas Karl-Heiz Lambertz teigė: „Spartusis plačiajuostis ryšys yra ES bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas ir būtina sąlyga užtikrinant konkurencingumą pasauliniu lygmeniu, pavyzdžiui, e. prekybos srityje. Ši platforma turėtų pagerinti bendradarbiavimą tarp Europos Komisijos, vietos ir regionų valdžios institucijų, ekspertų ir įvairių suinteresuotųjų subjektų padėdama nustatyti kliūtis investicijoms į plačiajuosčio ryšio diegimą ir kurti finansavimo galimybes pasitelkiant ES programas ir naujoviškas viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystes.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel nurodė: „Plačiajuosčio ryšio aprėptį galima užtikrinti tik visapusiškai dalyvaujant vietos bendruomenėms. Turime bendradarbiauti su regionais, kad galėtume suprasti, kokie yra jų tikrieji investiciniai poreikiai. Mums reikia žinoti apie jiems kylančias kliūtis ir kaip mes, Komisija, gali padėti jas įveikti. Bendra su Europos regionų komitetu Plačiajuosčio ryšio platforma bus instrumentu, suteikiančiu politikos formuotojams vertingos ir kompetentingos informacijos apie realią padėtį. Šis pagal principą „iš apačios į viršų“ įgyvendinamas politikos procesas leis Europos regionams prisiimti atsakomybę už junglumo savo teritorijose plėtrą“.

Plačiajuosčio ryšio platforma sukuriamas nuolatinis politinis Europos Komisijos ir Europos regionų komiteto dialogas. Jos dalyviai, tarp kurių yra 12 RK narių, posėdžiaus du kartus per metus ir aptars įvairius su plačiajuosčio ryšio diegimu susijusius klausimus: politikos priemones ir valdymą, technologijų pasirinkimą, finansavimo šaltinius ir reglamentavimo sistemą.

Pirmajame posėdyje dalyvavęs Korko miesto tarybos narys Kieran McCarthy (IE / EA) teigė: „Vietos ir regionų valdžios institucijos skatina inovacijas ir konkurencingumą duomenų ekonomikoje, įgyvendindamos pritaikytus paklausos ir pasiūlos valdymo sprendimus, įskaitant plačiajuosčio ryšio diegimą, skaitmeninę ekonomiką, e. įtrauktį ir e. valdžią. Tačiau nepalankioje padėtyje esančiuose regionuose trūksta pagrindinės infrastruktūros, taip pat specialių žinių, kurios padėtų plėtoti ekonomiką, grindžiamą skaitmeniniais duomenimis. Per šią platformą dalijamės geriausia praktika ir ieškome sprendimų, kaip palengvinti prieigą visiems prie Europos bendrosios skaitmeninės rinkos.“

Kieran McCarthy buvo RK nuomonės Europos duomenų ekonomikos kūrimas pranešėjas. Šioje trečiadienį priimtoje nuomonėje Komisija raginama remti vietos ir regionų valdžios institucijas ir prioritetine tvarka skirti ESI fondų lėšas skaitmeninei infrastruktūrai visuose Europos regionuose. K. McCarthy nuomonėje taip pat pabrėžiamas vietos ir regionų valdžios institucijoms atsiveriantis didžiulis duomenų lyginimo potencialas įvairiose srityse – nuo sveikatos, aplinkos, aprūpinimo maistu, klimato ir efektyvaus išteklių naudojimo iki energetikos, intelektinių transporto sistemų ir pažangiųjų miestų ir regionų;

Kontaktinis asmuo
Lauri Ouvinen
Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023