Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
„Brexit“ – ES vyriausiasis derybininkas Michel Barnier su vietos vadovais aptars Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES poveikį regionams ir miestams  
2017 m. kovo 22–23 d. Regionų komiteto plenarinės sesijos darbotvarkėje taip pat numatyta diskusija dėl Europos ateities su Europos Parlamento nariais Guy Verhofstadt, Elmar Brok ir Jo Leinen, ES maisto politikos ir nelaimių rizikos mažinimo aptarimas su Europos Komisijos nariais Vyteniu Andriukaičiu ir Christos Stylianides.

Kovo 22 d., laukiant, kol Jungtinė Karalystė pradės derybas dėl išstojimo iš ES, vyriausiasis ES „Brexit“ derybininkas Michel Barnier su Europos regionų komiteto nariais aptars šio Jungtinės Karalystės sprendimo poveikį miestams ir regionams. Kitą dieną po šios diskusijos vietos ir regionų valdžios institucijos savo poziciją pareikš balsuodamos dėl „Brexit“ skirtos rezoliucijos .

Diskusija dėl Europos ateities

Pirmąją plenarinės sesijos dieną ES vietos ir regionų politikų asamblėja su trimis Europos Parlamento nariais diskutuos dėl Europos Komisijos baltosios knygos dėl Europos ateities. Diskusija apie Europos ateitį susijusi su platesne Regionų komiteto kampanija – politiniais svarstymais dėl krypties, kurią reikėtų pasirinkti Europos Sąjungai – tai procesas, kurio metu visoje ES šiais metais rengiama dešimtys piliečių dialogų. Diskusijos metu bus naudinga išklausyti Guy Verhofstadt (BE/ALDE) ir Elmar Brok (DE/EPP), du Europos Parlamento narius, kurie parengė pranešimus apie ES reformą, o taip pat europarlamentarą, Tarptautinio Europos judėjimo, didžiausio proeuropietiškų organizacijų tinklo Europoje, pirmininką Jo Leinen (DE / S&D). G. Verhofstadt taip pat yra Europos Parlamento atstovas ES derybose su Jungtine Karalyste.

Plenarinė sesija bus transliuojama internetu RK svetainėje| Plenarinės sesijos programa žiniasklaidai

Kiti plenarinės sesijos darbotvarkės klausimai

Sendajaus programa: stichinių nelaimių vietos poveikio valdymas

2016 m. spalio 13 d. Europos regionų komitetas ir Jungtinių Tautų Nelaimių rizikos mažinimo biuras pasirašė penkerių metų veiksmų planą, skirtą remti ES miestus ir regionus imantis labiau suderintų veiksmų, kuriais siekiama sumažinti stichinių nelaimių poveikį. Veiksmų planu, kuris buvo pasirašytas Tarptautinę nelaimių mažinimo dieną, siekiama Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programą 2015–2030 m. laikotarpiui paversti konkrečiomis idėjomis vietos ir regionų valdžios institucijoms. Šiam veiksmų planui skirtos nuomonės, kurioje raginama remti nelaimių rizikos mažinimo vietos platformų kūrimą ir skatinimą, pranešėjas yra Kujavijos Pamario vaivadijos asamblėjos pirmininko pavaduotojas Adam Banaszak (PL / ECR). Prieš balsavimą nariai pasikeis nuomonėmis su Europos Komisijos nariu, atsakingu už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą, Christos Stylianides.

Sveikatos sistemų bendradarbiavimas

Nuomonėje dėl Sveikatos sistemų integravimo, bendradarbiavimo ir veiklos rezultatų, kurią parengė Birgitta Sacrédeus (SE / EPP), Dalarnos leno tarybos narė, svarstoma, kaip ES turėtų padėti valstybėms narėms ir jų vietos ir regionų valdžios institucijoms gerinti visuomenės sveikatą ir plėtoti sveikatos priežiūrą, ir kaip pasienio bendradarbiavimas galėtų padėti plėtoti Europos sveikatos sistemas. Pakankamas ir tvarus sveikatos priežiūros finansavimas turi lemiamos reikšmės užtikrinant plataus masto, prieinamą ir aukštos kokybės sveikatos priežiūrą. Pranešėja ypatingą dėmesį skiria psichikos sveikatos problemoms ir lėtinėms ligoms, kurioms sveikatos priežiūros ir kitos socialinės paramos sistemos išleidžia daugiausia lėšų.

Darni maisto politika

Bolzano autonominės provincijos pirmininkas ir Regioninės tarybos narys Arno Kompatscher (IT / EPP) parengė nuomonę, kurioje norima propaguoti tausesnius maisto gamybos ir vartojimo modelius, tačiau taip pat raginama susieti maisto ir kitų sričių politiką. ES darni maisto politika turi turėti demokratinį pagrindą, kuris kuriamas turint bendrą ilgalaikę viziją ir remiasi naujausiomis mokslinėmis įžvalgomis ir daugiapakopio valdymo principu. Šioje nuomonėje, atsižvelgiant į vietos ir regionų lygmens perspektyvą, siūlomos ES maisto politikos rėmimui skirtos iniciatyvos ir priemonės. Nariai nuomonėmis apsikeis su Vyteniu Andriukaičiu, už sveikatą ir maisto saugą atsakingu Europos Komisijos nariu.

Pažangioji specializacija

Kad būtų sukurtos tokios pažangiosios specializacijos strategijos, kurios veiksmingai panaudoja savo regionų turtą ir išteklius, vietos ir regionų valdžios institucijos turi drauge kurti vertės grandines – taip savo nuomonėje teigia Mikel Irujo (ES / EA), Navaros delegacijos Briuselyje vadovas. Kad tai būtų pasiekta, reikia reformuoti dabartinę reguliavimo sistemą, atsižvelgiant į finansinių priemonių ir regioninės politikos sinergijos plėtojimą, o taip pat siekiant stiprinti pastangas suderinti strategijų kūrimą, rengimą, įgyvendinimą, stebėseną ir tolesnę veiklą. Diskusijoje dalyvaus Europos Parlamento pranešėjas Ramón Luís Valcárcel Siso (ES / EPP), kuris yra ir už komunikaciją atsakingas pirmininko pavaduotojas.

Tą pačią dieną Regionų komitetas taip pat rengia konferenciją „Miesto teritorijų vaidmuo būsimoje sanglaudos politikoje“.

Konferencijoje norima akcentuoti didžiųjų miestų ir miesto teritorijų vaidmenį ES sanglaudos politikoje ir valdant struktūrinius fondus. Diskusijos metu tikimasi įvertinti, kaip didieji miestai prisideda prie dabartinės ES politikos įgyvendinimo ir fondų panaudojimo ir nustatyti, kaip būtų galima pakeisti jų vaidmenį būsimoje sanglaudos politikoje po 2020 m. Daugiau informacijos rasite čia.

Kitos priimti planuojamos nuomonės:

Pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl Pastangų pasidalijimo reglamento ir dėl LULUCF reglamento

Rezoliucija „Europos regionų komiteto prioritetai pagal 2018 m. Europos Komisijos darbo programą“

Rezoliucija „Teisinės valstybės principas Europos Sąjungoje iš vietos ir regionų perspektyvos“

Praktinė informacija

Vieta: Europos Parlamento didžioji salė (Hemicycle), Paul Henri Spaak rūmai, 60 rue Wiertz, Briuselis

Laikas: kovo 22 d. 14.45–20.45 val., kovo 23 d. 9.00–13.00 val.

• Žr. plenarinės sesijos darbotvarkę ir dokumentus.

• Plenarinė sesija bus transliuojama internetu RK svetainėje.

• Plenarinės sesijos programa žiniasklaidai

Sekite mus Twitter : @EU_CoR, #CoRplenary

Kontaktiniai asmenys:

Pierluigi Boda (IT, EN)

Tel. +32 2 282 2461

Mob. tel. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David Crous Duran (ES, FR)

Tel. +32 2 282 2409

Mob. tel.: +32 476 87 99 29

david.crous@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen (FI, SV, EN, ES, FR)

Tel. +32 2 282 2063

Mob. tel. +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Carmen Schmidle (DE, EN)

Tel. +32 2 282 2366

Mob. tel. +32 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle (FR, EN)

Tel. +32 2 282 2289

Mob. tel. +32 473 860 530

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka (PL, FR)

Tel. +32 2 282 2289

Mob. tel. +32 475 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Foto paslaugos

Tel. +32 2 282 2045

Photocor@cor.europa.eu

Audiovizualinės paslaugos

Tel. +32 2 282 2532
Mob. tel. +32 473 52 29 88

stephanie.paillet@cor.europa.eu

Pasidalyti :