Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Mėlynoji ekonomika Europos regionuose – vartai į tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą  
Kartu su Europos regionų komiteto nariais Goce (Malta) posėdžiavo Maltos Respublikos prezidentė Marie-Louise Coleiro Preca ir ES Komisijos narys Karmenu Vella

Europos Regionų komiteto Gamtos išteklių komisijos (NAT) nariai Goce surengė posėdį, kurio svarbiausias darbotvarkės klausimas buvo mėlynoji ekonomika. ES mėlynosios ekonomikos apyvarta siekia 566 mlrd. EUR, ji sukuria 1,3 proc. viso ES BVP ir šiame sektoriuje dirba 3,5 mln. žmonių ( EK, 2018 m. duomenys ). Kiti esminiai Goce aptarti klausimai buvo tarpvalstybinis bendradarbiavimas nelaimių rizikos mažinimo srityje ir nauja Europos jūrų pramonės plėtros darbotvarkė. NAT komisijos konferenciją ir posėdį, kuriuose dalyvavo virš 100 atstovų, organizavo Goco regiono pirmininkas ir jo sostinės Viktorijos meras Samuel Azzopardi (MT / EPP).

Paskelbdamas konferencijos „Tvarus mėlynosios ekonomikos vystymasis“ pradžią, NAT komisijos pirmininkas Ossi Martikainen (FI / ALDE) pasakė: „Mėlynoji ekonomika yra viena iš Europos regionų komiteto Gamtos išteklių komisijos prioritetinių sričių. Ji turi didelį potencialą daryti socialinį ir ekonominį poveikį ne tik pakrančių ir pajūrio regionams, bet ir visai Europos Sąjungai. Kalbant tiek apie tradicinius sektorius, kaip antai jūrų transportas, tiek apie novatoriškesnes sritis, pavyzdžiui, mėlynųjų biotechnologijų ir vandenynų energijos – manome, kad bendra Europos darbotvarkė turi esminės reikšmės siekiant išnaudoti visą mėlynosios ekonomikos potencialą ir ją paversti ekonominiu, socialiniu ir aplinkos apsaugos požiūriu tvariu ekonomikos augimu ir darbo vietų kūrimu.“

Renginio šeimininkas Goco regiono pirmininkas ir Viktorijos meras Samuel Azzopardi (MT / EPP) nurodė: „Mėlynoji ekonomika – tai būdas suderinti jūrų išteklių naudojimą su ekonomikos augimu ir darbo vietų kūrimu mūsų bendruomenėse. Pritariame RK vizijai, kad mėlynoji ekonomika turi tapti neatsiejama ES ekonominės politikos dalimi, o ne likti jos nuošalyje. Tvarus augimas yra Goco politinių prioritetų pagrindas. Mūsų sala į Maltos tinklą jau pateikia daugiau švarios energijos nei jos suvartoja ir turime puikių galimybių iki 2020 m. tapti ekologine sala . 2009 m. buvo paskelbta Goco ekologinė strategija .  

Maltos Respublikos prezidentė Marie-Louise Coleiro Preca pasakė: „Tvarios ilgalaikės investicijos turi skatinti mus įgyvendinti tokią įvairių sričių politiką, kuri apsaugotų didelę Viduržemio jūros biologinę įvairovę ir suteiktų piliečiams naujų pajamų galimybių. Vidutiniškai mėlynoji ekonomika visose ES valstybėse narėse augo daugiau nei nacionalinė ekonomika. Pastaraisiais metais ji auga nuolat ir aš esu įsitikinusi, kad iki 2030 m. jos apimtis gali padvigubėti .“

Malta yra viena iš penkių pirmaujančių ES valstybių narių, kuriose mėlynoji ekonomika įneša didžiausią indėlį į šalies BVP (4,7 proc.). Maltos mėlynosios ekonomikos sektoriuje dirba apie 10 400 žmonių ir sukuriama 406 mln. EUR bendrosios pridėtinės vertės (BPV).

„Vis dar matomas didelis investicijų trūkumas, kurį galima pašalinti tik specialiai mėlynajai ekonomikai skirtu finansavimu, – kalbėjo už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella . – Todėl daug dirbame, kad pritrauktume investuotojų. Rengiame Mėlynosios ekonomikos investicijų platformą, kurioje jau surinkta 600 finansiškai perspektyvių ikiprekybinių projektų. Be to, per gegužės mėn. Lisabonoje vyksiančią Europos jūrų dieną mes paskelbsime, kad mėlynosios ekonomikos sektoriuose veikiantiems startuoliams ir MVĮ pradedamos teikti pasirengimo investuoti paramos paslaugos .

Mėlynoji ekonomika apima visą su vandenynais, jūromis ir pakrančių teritorijomis susijusią ekonominę veiklą ir jai priklauso įvairūs sektoriai, kaip antai žuvininkystė, laivų statyba ir pakrančių turizmas, taip pat mėlynosios biotechnologijos ir atsinaujinančiosios energijos gamyba jūroje. Tvarios mėlynosios ekonomikos plėtojimas itin svarbus norint pasiekti 14-tą JT darnaus vystymosi tikslą .

Per 23-iąjį NAT komisijos posėdį nariai priėmė pranešėjo Roberto Ciambetti (IT / ECR) nuomonės projektą „Tarpvalstybiniai nelaimių rizikos mažinimo aspektai“ . Veneto regiono tarybos pirmininkas nurodė: „Turime užtikrinti didesnį atsparumą gaivalinėms nelaimėms, kad parodytume atsakomybę už mūsų piliečius. Turime kartografiškai atvaizduoti įvairias rizikos rūšis ir jas įvertinti, taip pat investuoti į ekspertų grupes, universitetų kursus ir vietos administratorių mokymą.“ Nuomonė bus priimta 2019 m. birželio 26–27 d. RK plenarinėje sesijoje.

Nariai priėmė nuomonės projektą „Nauja Europos darbotvarkė jūrų pramonės plėtrai paspartinti“ . „Mėlynoji ekonomika turi būti vienas svarbiausių kitos Europos Komisijos prioritetų, – kalbėjo nuomonės pranešėjas, Luaros krašto regiono tarybos narys Christophe Clergeau (FR / PES). –

Jei Europos politikoje bus suderinti jūrų srities užmojai, pramonės politika ir įsipareigojimas vykdyti ekologinę pertvarką, jūrų pramonės sektoriuose bus galima sukurti daug tvarių darbo vietų. Norint sulaukti sėkmės, būtina pasikliauti pagrindinių Europos jūrų regionų ekosistemomis, finansuoti inovacijas ir naujų produktų kūrimą, remti tradicinę žvejybos ir laivų statybos veiklą, taip pat naujas technologijas, pavyzdžiui, atsinaujinančiųjų išteklių jūrų energiją ar mėlynosios ekonomikos bioverslo įmones.“ Nuomonė bus priimta 2019 m. birželio 26–27 d. RK plenarinėje sesijoje.

Nariai taip pat priėmė nuomonės projektą „Visapusiškos ES politikos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų kūrimas“ , kurį parengė pranešėjas Uno Silberg (EE / EA). Kosės savivaldybės tarybos narys nurodė: „Endokrininę sistemą ardančios medžiagos daro neigiamą ilgalaikį poveikį ne tik žmonių sveikatai, bet ir faunai bei florai. Nors šios medžiagos plačiai paplitusios, visuomenė labai mažai žino apie jų keliamą pavojų. Visais lygmenimis reikalingi visuomenės informavimo veiksmai ir suderintos priemonės, kad būtų teikiama pirmenybė piliečių sveikatai, kartu atsižvelgiant į vartotojų ir pramonės interesus.“ Nuomonė bus priimta 2019 m. birželio 26–27 d. RK plenarinėje sesijoje.

Nariai aptarė ir šias nuomones:

ES miškų strategijos įgyvendinimo pažanga“, pranešėjas NAT komisijos pirmininkas ir Lapinlahti savivaldybės tarybos narys Ossi Martikainen (FI / ALDE);

„Vyresnių žmonių aktyvumas ir sveikata“ , pranešėja Dalarnos grafystės tarybos narė Birgitta Sacrédeus (SE / EPP);

„Ganyklinis ūkininkavimas“ , pranešėjas La Canourgue meras Jacques Blanc (FR / EPP).

23-iojo NAT komisijos posėdžio ir konferencijos nuotraukos pateikiamos čia .

Bendroji informacija . 2018 m. metinė ekonominė ataskaita dėl ES mėlynosios ekonomikos pateikiama čia .

Asmuo ryšiams David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023