Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Kad būtų lengviau įveikti Europai kylančius iššūkius, regionai ir miestai „skatina puoselėti solidarumą, pažangą ir viltį“  

Europos regionų komiteto pirmininkas Vasco Alves Cordeiro atkreipia dėmesį į tai, kad socialinės nelygybės, energijos nepritekliaus ir klimato krizės problemos gali būti sprendžiamos tik sutelkus regionų ir vietos subjektus

Kadangi Europa susiduria su daugybe iššūkių – nuo karo prieš Ukrainą padarinių iki klimato ir energetikos krizės – Europos regionų komiteto pirmininkas Vasco Alves Cordeiro pabrėžė didžiulį darbą, atliktą regionų ir vietos lygmeniu, siekiant išsaugoti Europos sanglaudą pasitelkiant solidarumą ir demokratiją.

Pirmininkas V. A. Cordeiro skaitė savo metinį pranešimą apie regionų ir miestų padėtį Europos Sąjungoje, kuris sutampa su Europos regionų komiteto paskelbta 2022 m. ES metine regionų ir miestų padėties ataskaita. Ataskaitoje apžvelgiamas metinis regionų ir vietos barometras – Europos masto vietos ir regionų atstovų 27 ES valstybėse narėse apklausa apie tai, kaip jie vertina Europos ateitį ir kaip sprendžia šiandienines krizes. 

Dėl karo prieš Ukrainą, ilgalaikių COVID-19 pandemijos padarinių ir egzistencinės klimato krizės grėsmės Europos Sąjunga patyrė precedento neturintį spaudimą. 2022 m. ES metinėje regionų ir miestų padėties ataskaitoje pabrėžiama, kad regionai ir miestai ir toliau pirmieji reaguoja į šiuos pasaulinius iššūkius.

Pirmininkas V. A. Cordeiro pasakė: „Regionų ir miestų būklė gali būti tik žmonių, su visa jų įvairove, gyvenimo padėties visoje Europoje atspindys, lygiai taip pat Europos Sąjungos būklė negali būti visapusiškai ir iki galo įvertinta, jei pamirštame jos regionų ir miestų būklę. Pasakojimai iš visos Europos yra stiprūs regionų ir miestų, skatinančių puoselėti solidarumą, pažangą ir viltį, taip pat ginančių Europos vertybes ir principus, liudijimai.“

Ataskaitoje ES teisės aktų leidėjams taip pat pateikiama keletas politinių rekomendacijų svarbiausiais klausimais, pavyzdžiui, dėl Ukrainos atstatymo, priemonių namų ūkiams, įmonėms ir viešojo administravimo įstaigoms paremti energetikos krizės metu arba vykstant diskusijoms dėl sanglaudos politikos ateities.

Ukrainos atstatymo klausimu pirmininkas V. A. Cordeiro pabrėžė: „Turi būti numatyta speciali biudžeto eilutė, skirta bendradarbiavimui regionų ir vietos lygmeniu vykdant atstatymo darbus.Tai mano konkretus pasiūlymas rengiantis Berlyne vyksiančiai atstatymo konferencijai.“

Kalbėdamas apie energetikos krizes, jis pažymėjo, kad „turi būti remiamos vietos ir regionų valdžios institucijų pastangos taupyti energiją, ir mes prisidėsime kiek galėsime“.

Dėl sanglaudos politikos ateities pirmininkas V. A. Cordeiro paskelbė, jog „Europos regionų komitetas sieks užtikrinti, kad į visas ES politikos sritis būtų įtrauktas principas „nepakenkti sanglaudai“, kurį šiais metais nustatė Komisijos narė Elisa Ferreira“.

2022 m. ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita buvo įtraukta į politinę rezoliuciją, dėl kurios spalio 12 d. balsuos Europos regionų komiteto nariai ir kuri bus pristatyta ES institucijų pirmininkams.

BENDROJI INFORMACIJA

Nuorodos:

RK pirmininko Vasco Alves Cordeiro kalba

Diskusijų vaizdo įrašas

Diskusijų nuotraukos

2022 m. ES metinės regionų ir miestų padėties ataskaitos rezultatai:

2022 m. ES metinės regionų ir miestų padėties ataskaitos suvestinė. Pagrindinės išvados

2022 m. ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita. Visa ataskaita

Regionų ir vietos barometras. Nuomonės apklausa (taip pat pateikiami rezultatai pagal konkrečias šalis)

Regionų ir vietos barometras:

Regionų ir vietos barometrą – 27 ES valstybių narių vietos ir regionų politikų apklausą, kuri papildo 2022 m. ES metinę regionų ir miestų padėties ataskaitą, užsakė Europos regionų komitetas ir atliko IPSOS. Apklausoje vietos ir regionų politikų prašoma pateikti nuomonę apie paramą Ukrainai, subnacionalinių valdžios institucijų dalyvavimą rengiant nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus, karo poveikį ES politikos tikslams ir vietos bei regionų lygmens vaidmenį formuojant ES ateitį.

Kontaktiniai duomenys:

Monica Tiberi, pirmininko atstovė spaudai

Tel. +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain, atstovė spaudai

Tel. +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023