Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES regionų ir vietos barometro įspėjimas: ‎ dėl COVID susidariusio 180 mlrd. EUR trūkumo labiausiai nukentės viešosios tarnybos  

Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas įspėja apie 180 mlrd. EUR lėšų trūkumą vietos biudžetuose ir kritikuoja tai, kad nacionalinės vyriausybės nesikonsultuoja su vietos valdžios institucijomis rengdamos investicijų planus

Šiandien paskelbtame Europos regionų komiteto parengtame regionų ir vietos barometre įspėjama, kad ES atsigavimą stabdo nacionalinių sostinių nesikonsultavimas su miestais ir regionais dėl ES finansuojamų pagalbos atsigavimui planų. Perspektyva, kad ES lėšos nebus nukreipiamos ten, kur miestai ir regionai mano, kad jų labiausiai reikia, taip pat gali paaštrinti problemas, kylančias dėl 180 mlrd. EUR finansavimo trūkumo tarp išlaidų ir pajamų, atsiradusio dėl COVID-19 pandemijos.

Antrą kartą skelbiamame tokiame metiniame pranešime dėl vienos didžiausių kada nors atliktų ES masto vietos ir regionų valdžios institucijų nuomonių apklausų , taip pat atkreipiamas dėmesys į didėjančią socialinę ir ekonominę nelygybę tarp tos pačios šalies ir visos ES regionų ir į skaitmeninę kaimo ir miesto atskirtį, kuri kenkia ES užmojams pereiti prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos.

Pristatydamas pranešimą, Europos regionų komiteto pirmininkas, Graikijos Centrinės Makedonijos regiono gubernatorius Apostolos Tzitzikostas (EL / ELP) pasakė: „Regionų ir vietos barometras rodo pandemijos poveikį mūsų regionams, miestams ir kaimams, kad visi valdymo lygmenys – ES, nacionalinis, regionų ir vietos – galėtų imtis konkrečių veiksmų mūsų žmonių problemoms spręsti. Pernelyg dažnai Europa yra asocijuojama tik su 27 valstybėmis narėmis. Tačiau Europa yra kur kas daugiau: tai daugiau nei 300 regionų, 90 000 savivaldybių ir 1,1 mln. vietos ir regionų lygmeniu išrinktų politikų, atstovaujančių daugiau kaip 400 mln. žmonių. Mūsų barometras pateikia naują požiūrį į ES padėtį, geriau atsižvelgiant į jos įvairovę, sudėtingumą ir turtingumą.“

Toliau pateikiama keletas pagrindinių vietos ir regionų barometro išvadų:

  • Kyla pavojus regionų ir vietos finansams. Regionų ir vietos valdžios institucijos turi ir toliau teikti kokybiškas viešąsias ir sveikatos priežiūros paslaugas savo gyventojams, tuo tarpu vietos finansų padėtis yra labai prasta. Dėl visoje ES didėjančių išlaidų ir mažėjančių pajamų 2020 m. susidarė maždaug 180 mlrd. EUR trūkumas: nuostoliai regioniniu ir tarpiniu lygmenimis sudaro 130 mlrd. EUR, o savivaldybių lygmeniu – 50 mlrd. EUR. ES ir valstybės narės privalo skubiai padėti vietos valdžios institucijoms sušvelninti finansinį šoką, be kita ko, įgyvendinant nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus.

  • Teritorinio sveikatos priežiūros aspekto nepaisymas kelia pavojų žmonių gyvybėms. Geriausias būdas ES ir nacionalinėms valdžios institucijoms paspartinti atsigavimą – užtikrinti, kad dedant pastangas būtų visapusiškai atsižvelgiama į regionų ir vietos ypatumus: teritorinio sveikatos priežiūros aspekto nepaisymas kelia pavojų žmonių gyvybėms. Norėdami geriau apsaugoti gyventojus, turime iš naujo įvertinti įvairių valdžios lygmenų kompetenciją sveikatos srityje. ES turėtų daugiau investuoti į regioninių sistemų atsparumą ir koordinuoti gebėjimų testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų šių sistemų pasirengimą krizėms.

  • Nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo planuose regionai ignoruojami – kyla pavojus ES ekonomikos atsigavimui ir žaliesiems tikslams. Kyla pavojus, kad nebus pasiekti ekonomikos gaivinimo tikslai, nes strategijose neatsižvelgiama į realius mūsų bendruomenių poreikius, įvairovę ir skirtumus. Nacionalinės vyriausybės turi įgyvendinti planus kartu su savo regionais ir miestais. Atsižvelgiant į mūsų atsakomybę tokiose srityse kaip viešieji pirkimai, transportas, kova su klimato kaita, sveikata ir švietimas, turime būti pagrindiniai planų valdymo subjektai.

  • Dėl miesto ir kaimo skaitmeninės atskirties gali kilti pavojus atsigavimui: skubiai reikalinga parama „skaitmeninei sanglaudai“ . ES namų ūkių, turinčių itin didelio pralaidumo skaitmeninius tinklus, bendra aprėptis miestuose siekia 44 proc., palyginti su 20 proc. kaimo vietovėse. ES ir jos valstybės narės turi skubiai investuoti, nes skaitmeninė sanglauda yra nepaprastai svarbi siekiant tvirto ir įtraukaus atsigavimo.

  • Skurdas dėl COVID tampa realybe – didėja pavojus, kad turėsime prarastąją COVID kartą . Labiausiai nukentėjo jaunimas ir žemos kvalifikacijos darbuotojai. Blogomis sąlygomis gyvenančių žmonių, neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus žmonių padėtis dar labiau pablogėjo. Kad ekonomikos gaivinimas būtų teisingesnis visiems, ES turi veikti konkrečiai ir solidariai.

  • Regionų ir vietos politikai mano, kad ES nepakankamai atsižvelgia į juos, ir nori daryti didesnę įtaką tokiose srityse kaip ekonomika, socialinis teisingumas, klimato kaita ir aplinka. Šio raginimo nepaisymas būtų nedovanotina klaida ir padidintų atotrūkį tarp ES ir jos bendruomenių. Mums reikia naujo postūmio Europos demokratijai, kad sustiprintume savo europines vertybes. Konferencija dėl Europos ateities turi būti ta vieta, kurioje prasidėtų realūs svarstymai apie ES demokratinį modelį.

BENDROJI INFORMACIJA

Barometre pateikiama glausta socialinės, ekonominės ir sveikatos krizės poveikio ES regionams ir miestams apžvalga. Surinkti faktai ir išvados papildyti 27 ES valstybių narių vietos ir regionų politikų viešosios nuomonės apklausa. Apklausoje, kurią Europos regionų komiteto užsakymu atliko IPSOS, tiriamas šių politikų požiūris į subnacionalinių valdžios institucijų, nacionalinių vyriausybių ir Europos Sąjungos santykių kokybę, demokratijos būklę ES ir darbotvarkę siekiant pažangos.

Metinį regionų ir vietos barometrą (#EURegionalBarometer) papildo Europos regionų komiteto – ES vietos ir regionų valdžios institucijų politinės asamblėjos – 329 narių politinė rezoliucija .

Metinio regionų ir vietos barometro išvados: [nuorodos bus atnaujintos]

Kontaktai

Michele Cercone

Pirmininko atstovas spaudai

Tel. +32 (0) 498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NO-ONE-IS-UNEMPLOYABLE-SAYS-COR-RAPPORTEUR-YONNEC-POLET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
26.01.2023