Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Kad jūsų nuomonė būtų išgirsta Briuselyje, tapkite RegHub 2.0 nariu!  

​​​​Kad jūsų nuomonė būtų išgirsta Briuselyje,

tapkite RegHub 2.0 nariu!​​

​Kas yra #RegHub?

Europos regionų komiteto (RK) Regioninių centrų tinklas (RegHub) yra Europos regionų ir miestų tinklas, atliekantis ES politikos įgyvendinimo vertinimą. Jis savo veiklą pradėjo 2018 m. ir dabar jį sudaro 36 nariai.

Tinklui priklauso regionų ir vietos viešųjų institucijų pareigūnai (kontaktiniai asmenys), kurie iš suinteresuotųjų subjektų renka techninę grįžtamąją informaciją apie jų patirtį įgyvendinant dabartinę ES politiką vietos lygmeniu.

RegHub šią informaciją surenka iš savo kontaktinių asmenų organizuodamas tikslines konsultacijas visomis ES kalbomis. Tai reiškia, kad suinteresuotieji subjektai atsakymus gali teikti savo gimtąja kalba. Vėliau kontaktiniai asmenys surinktą informaciją apibendrina įgyvendinimo ataskaitose, kurios naudojamos atliekant įvairius ES politikos vertinimus. Taigi, tinklas prisideda, kad rengiant ES politiką būtų atsižvelgta į vietos ir regionų perspektyvą, ir išplečia savo duomenų bazę.

Kas gali tapti RegHub 2.0 nariu ir ko iš narių tikimasi?

Beveik prieš dvejus metus RK pradėjo RegHub bandomąjį etapą. Po teigiamo RegHub veiklos rezultatų įvertinimo dabar RK pradeda tinklo integravimo etapą (RegHub 2.0) ir jau yra paskelbęs kvietimą naujiems kandidatams jame dalyvauti.

Kiekviena Europos Sąjungos vietos ir regionų valdžios institucija gali teikti paraišką tapti RegHub tinklo nare. Nereikalaujama, kad paraišką teikianti vietos ar regionų valdžios institucija turėtų savo atstovą Europos regionų komitete.

Regioninis centras turėtų paskirti RegHub kontaktinį asmenį. Tai turėtų būti tinkamas ir patyręs tinklo teritorijoje esančios vietos ar regionų valdžios institucijos darbuotojas. Šis kontaktinis asmuo turėtų gerai mokėti rašyti ir kalbėti angliškai ir būti įgaliotas savo institucijos:

  • dalyvauti RegHub posėdžiuose (gyvai arba virtualiai);
  • dalyvauti visose RegHub konsultacijose;
  • rinkti informaciją iš suinteresuotųjų subjektų kiekvieną kartą vykstant RegHub konsultacijai;
  • savo vietovėje būti kontaktiniu asmeniu susijusioms institucijoms ir organizacijoms, kurios dalyvauja įgyvendinant ES politiką.

Dalyvaujantys regionai ir miestai dengia visas savo regioninio centro išlaidas, išskyrus tinklo kontaktinio asmens dalyvavimo fiziniuose tinklo posėdžiuose išlaidas. Su fiziniais posėdžiais susijusios kelionės išlaidos bus kompensuojamos pagal taikytinas finansines taisykles.

Atrankos kriterijai

RegHub 2.0 nariai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:

  • veiklos rezultatus bandomuoju etapu (taikytina tik esamiems RegHub nariams);
  • kandidato motyvaciją ir gebėjimą prisidėti;
  • narių įvairovę atsižvelgiant į institucinį vaidmenį ir teisėkūros įgaliojimus, taip pat gyventojus, teritorijos dydį ir socialinius bei ekonominius ypatumus;
  • tinkamą geografinę visos ES narių pusiausvyrą.

Kodėl mano regionas ar miestas turėtų teikti paraišką?

Regioniniai centrai ir jų suinteresuotieji subjektai turi išskirtinę galimybę tiesiogiai pasidalyti savo patirtimi vertinant ES politiką. Be to, centrai priklausys Europos Komisijos naujos Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformos RegHub pogrupiui, taigi, galės daryti netgi dar didesnį tiesioginį poveikį užtikrinant geresnį reglamentavimą.

​​​​​

Kaip mano regionas ar miestas gali pateikti paraišką?​

Anglų kalba užpildant ir pateikiant šią paraiškos formą ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės adresu RegHub@cor.europa.eu.


Pasidalyti :