Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimas – tiems, kurie kovoja už laisvę bei solidarumą ir siekia pažaboti netoleranciją, priespaudą ir ksenofobiją  

Europos regionų komitetas kartu su Tarptautiniu prieglobsčio miestų tinklu ir Gdansko miestu paskelbė, kad įsteigiamas naujas apdovanojimas, skirtas pagerbti 2019 m. nužudyto Gdansko mero ir RK nario atminimą.

Šiandien Europos regionų komitetas kartu su Tarptautiniu prieglobsčio miestų tinklu (ICORN) ir Gdansko miestu, dalyvaujant už vidaus reikalus atsakingai Komisijos narei Ylvai Johansson , paskelbė, kad įsteigiamas mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimas. 2019 m. nužudyto Gdansko mero ir RK nario Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimas bus skiriamas tiems, kurie kovoja už laisvę bei solidarumą ir siekia pažaboti netoleranciją, priespaudą ir ksenofobiją.

Mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimu bus siekiama toliau plėtoti jo darbo paveldą atsižvelgiant į pagrindinę ICORN misiją: skatinti žodžio laisvę, ginti demokratines vertybes ir stiprinti tarptautinį solidarumą. Įsteigiant šį apdovanojimą pagerbiami ir pripažįstami visi tie, kurie drąsiai ir principingai kovoja su netolerancija, radikalizacija, neapykantą kurstančiomis kalbomis, priespauda ir ksenofobija ir siekia skatinti lygias galimybes, socialinę integraciją ir pagrindines teises.

Europos regionų komiteto pirmininkas ir Centrinės Makedonijos regiono gubernatorius Apostolos Tzitzikostas pažymėjo: „Niekada nepamiršime, su kokia aistra ir atsidavimu Paweł Adamowicz tarnavo savo bendruomenei ir siekė apsaugoti visus, kuriems tokios apsaugos reikėjo. Šiuo apdovanojimu norime paskatinti vietos ir regionų subjektus toliau kovoti su radikalizacija, neapykantą kurstančiomis kalbomis ir diskriminacija savo bendruomenėse.“

Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Ylva Johansson apibūdino Pawełą Adamowiczių kaip „vietos ir Europos lyderį, kuris stojo ginti laisvės ir savo vertybių, jaunystėje – prieš komunizmą, o vėliau remdamas pabėgėlių ir LBTQ asmenų teises, dažnai susidurdamas su stipria opozicija, net neapykanta“. Ji pagyrė iniciatyvą, pagerbiančią jo atminimą, ir teigė, kad būtina „pripažinti nuopelnus tų vietos vadovų, kurie nuoširdžiai priima pabėgėlius į savo bendruomenes ir dirba tolerancijos, laisvės, pagrindinių teisių ir socialinės įtraukties labui, nes jie nusipelno visų dėmesio ir jais visi privalome didžiuotis“. Komisijos narė taip pat išreiškė didelę paramą vietos vadovams ir pasakė: „Jūs [vietos ir regionų vadovai] turite geriausias galimybes pasiekti realių pokyčių Europos kaimuose, miesteliuose ir regionuose – jų gatvėse, mokyklose ir bendruomenėse. Nes būtent ten plaka mūsų visuomenės širdis, mūsų žemyno širdis ir Europos Sąjungos širdis. Veikdami vietoje jūs nesate palikti vieni.“

Paweło Adamowicziaus našlė, Europos Parlamento narė Magdalena Adamowicz nurodė: „Šiandien kova už kiekvieno žmogaus lygybę tampa kova už Europos Sąjungą. Lygybė yra mūsų bendruomenės pagrindas, be kurio Sąjungos egzistavimas nebus įmanomas. Privalome turėti drąsos ginti lygybę ir laisvę, nes būtent į juos kėsinasi antidemokratiškos jėgos. Jos žino, kad izoliuoti mus nuo Europos vertybių yra tas pats, kas atkirsti medį nuo jo šaknų. Mano vyras tai suprato, todėl taip drąsiai gynė mūsų šaknis, humanizmo vertybes ir demokratiją. Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimas mums – europiečiams – primins, kad taika ir gerovė priklauso nuo bendradarbiavimo, o bendradarbiavimui reikalingas abipusis pasitikėjimas ir pagarba, o pagarba įmanoma tik tada, kai su kiekvienu asmeniu elgiamasi vienodai ir oriai.“

Gdansko merė Aleksandra Dulkiewicz pasakė: „Gdanskas skleidžia gėrį“ – tokie buvo paskutinieji žodžiai, kuriuos ištarė Paweł Adamowicz – žmogus, kūręs geresnį pasaulį, nepaisant šiurkštumo, netolerancijos, neapykantos ir smurto. Ir mes darome tą patį – mes skleidžiame gėrį. Ne tik savo artimiesiems, ne tik Gdansko gyventojams. Solidarumas ir laisvė yra Gdansko vertybės ir šiandien būtina imtis realių veiksmų bei remti tuos, kurių teisės pažeidžiamos. Ir nesvarbu, iš kur jie kilę, ką jie myli ir kokiam dievui meldžiasi. Mūsų svečiai mums yra kur kas daugiau nei tik imigrantai, kuriems reikia pagalbos. Mums tai galimybė pažinti juos kaip menininkus, lygius partnerius, vertingas asmenybes ir tiesiog kaip kaimynus, kuriais verta rūpintis ir su kuriais verta kurti bendrą ateitį.“

ICORN vykdomasis direktorius Helge Lunde pasakė: „ICORN darbas grindžiamas įsitikinimu, kad miestai gali būti svarbūs veikėjai užtikrinant žmogaus teises ir saviraiškos laisvę. Pastaraisiais metais sukūrėme saugių prieglaudų tinklą, suteikiantį prieglobstį persekiojamiems rašytojams ir menininkams iš viso pasaulio. Taip miestų elgesio normose dar labiau įtvirtinamos svetingumo, kūrybiškumo ir solidarumo vertybės. Per visą savo gyvenimą ir karjerą meras Paweł Adamowicz kovojo už laisvę ir solidarumą. Jo iniciatyva Gdanskas prisijungė prie ICORN, todėl šio mero indėlis propaguojant savo ginamas vertybes yra svarbus mūsų tinklui. Sveikiname Europos regionų komitetą, kuris kovo 19 d. įsteigė šio žmogaus vardo apdovanojimą, ir kartu su Gdansko miestu nekantriai laukiame, kada galėsime dalyvauti pirmajame šio apdovanojimo skyrimo procese.“

Mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimas bus teikiamas miestų vadovams, visuomenės veikėjams, su vietos ir regionų valdžios institucijomis bendradarbiaujančioms organizacijoms už tai, kad jie, sekdami šio žmogaus pavyzdžiu ir turėdami aiškų permainų ir atsakomybės už ateities kartas jausmą, vietos, šalies ar tarptautiniu mastu tiesia tiltus ir griauna sienas, kloja pamatą visuomenės pokyčiams silpniausiųjų naudai ir nebijo skubiai stoti į kovą už žmogaus teises ir pilietines laisves.

2019 m. sausio 13 d. labdaros renginyje kalbėjęs Paweł Adamowicz buvo užpultas ir sužalotas peiliu. Kitą dieną jis nuo patirtų sužalojimų mirė. Jam buvo 53 metai. Kurį laiką prieš šią žmogžudystę mero atžvilgiu vis pikčiau skambėjo neapykantą kurstančios kalbos. Jo netektis paskatino diskusijas apie tai, kaip išsigimstantis viešasis diskursas prisideda prie smurto, ekstremizmo, propagandos ir netolerancijos.

Pawel Adamowicz visada ryžtingai propagavo pagrindines ES vertybes ir buvo aktyvus Europos regionų komiteto narys. 2016 m., po susitikimo su popiežiumi Pranciškumi, meras pristatė Gdansko „imigrantų integracijos modelį“. Jo pavyzdys įkvėpė ir kitus Lenkijos miestus.

Bendroji informacija

  • Europos regionų komitetas, kaip ES vietos ir regionų atstovų asamblėja,
  • rezoliuciją , kurioje smerkiamos visų rūšių neapykantą kurstančios kalbos ir grasinimai politiniams lyderiams.

  • Tarptautinis prieglobsčio miestų tinklas (ICORN)  – tai tarptautinė organizacija, kuri vienija 75 miestus ir regionus Europoje ir už jos ribų ir siūlo saugų prieglobstį persekiojamiems rašytojams ir menininkams, skatinai saviraiškos laisvę, gina demokratines vertybes ir propaguoja tarptautinį solidarumą. Galimybė apsigyventi ICORN mieste buvo suteikta daugiau kaip 250 rašytojų ir menininkų. Saugioje aplinkoje jie ir toliau atlieka labai svarbų vaidmenį tiek atkreipdami dėmesį į žmogaus teisių ir žodžio laisvės pažeidimus savo gimtosiose šalyse, tiek jose remdami savo kolegas. Mero Pawelo Adamowicziaus iniciatyva Gdansko miestas ICORN nariu tapo 2017 m. rugpjūčio 30 d.

Prisijungdami prie ICORN, miestai tampa dinamiško ir pasaulinio solidarumo ir kūrybiškumo tinklo dalimi. ICORN palaiko ryšius ir bendradarbiauja su atitinkamomis viešosiomis institucijomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis, veikiančiomis žmogaus teisių, kultūros, meno ir migracijos srityse, taip pat su vyriausybėmis ir tarpvyriausybinėmis organizacijomis vietos ir tarptautiniu mastu.

Transliavimas internetu : RK interneto svetainėje .

Kontaktinis asmuo

Europos regionų komitetas    

Wioletta Wojewodzka    

Tel. +32 (0) 2 282 2289      

Mob. tel. +32 (0) 473843986      

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Gdansko miestas

Maciej Buczkowski

Tel. + 48 58 323 62 84

Tarptautinis prieglobsčio miestų tinklas

Helge Lunde

Tel. +47 51 50 71 25

helge@icorn.org

Pasidalyti :