Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos Komisija ir Europos regionų komitetas pradeda suinteresuotųjų subjektų platformos nulinės taršos tikslui įgyvendinti veiklą  

Šiandien Europos Komisija ir Europos regionų komitetas įsteigė suinteresuotųjų subjektų platformą, skirtą padėti įgyvendinti Nulinės vandens, oro ir dirvožemio taršos veiksmų planą . Šis veiksmų planas – kertinis Europos žaliojo kurso akmuo ir pagrindinė šių metų ES žaliosios savaitės tema – buvo priimtas 2021 m. gegužės 12 d. Jame išdėstyta integruota 2050 m. vizija, kaip sumažinti taršą iki tokio lygio, kuris nebekenktų žmonių sveikatai ir natūralioms ekosistemoms, taip pat tarpiniai 2030 m. tikslai ir veiksmai šiems tikslams pasiekti.

Miestams ir regionams tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant šią viziją vietos lygmeniu. Norint sumažinti taršą, reikia rinktis netaršius sprendimus regioninio ir miesto judumo ir energetikos srityje, investuoti į pastatus ir infrastruktūrą, taip pat bendrą teritorijų planavimą. Visi šie sprendimai daro poveikį piliečių sveikatai ir gerovei.

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė: „ Miestai ir regionai pirmieji įgyvendina su tarša susijusią politiką ir yra pagrindiniai perėjimo prie žaliosios ekonomikos veiksniai. Dauguma jų jau taiko novatoriškus sprendimus savo orui, vandeniui ir dirvožemiui valyti ir skatina tvaresnius gamybos ir vartojimo modelius. Džiaugiuosi galėdamas bendradarbiauti su Europos regionų komitetu steigiant šią naują platformą, skirtą dalytis šiomis geromis idėjomis ir remti nulinės taršos tikslus vietos lygmeniu.“

Europos regionų komiteto pirmininkas ir Graikijos Centrinės Makedonijos regiono gubernatorius Apostolos Tzitzikostas palankiai įvertino šią platformą ir sakė: „ Visi esame atsakingi už mūsų aplinkos apsaugą ir turime savo vaikams ir planetai užtikrinti saugią ir sveiką ateitį.  Vyriausybės, įmonės ir suinteresuotieji subjektai turi sutelkti pajėgas, kad sustabdytų mūsų vandens, oro ir sausumos taršą.  Tam reikia vietos lyderystės, todėl Europos regionų komitetas džiaugiasi turėdamas galimybę kartu su Europos Komisija įsteigti suinteresuotųjų subjektų platformą nulinės taršos tikslui įgyvendinti.“

Europos regionų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas ir Azorų regiono parlamento narys Vasco Alves Cordeiro , kuris dalyvavo suinteresuotųjų subjektų platformos nulinės taršos tikslui įgyvendinti veiklos pradžiai skirtame renginyje, sakė: „ Vietos ir regionų valdžios institucijos atsakingos už 70 proc. ES politikos, 70 proc. klimato kaitos švelninimo priemonių ir iki 90 proc. prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių įgyvendinimą. Nulinės taršos veiksmų planas yra labai svarbus siekiant išgelbėti gyvybes ir kurti tvaresnę ateitį. Šiam planui įgyvendinti skirta platforma padės paversti Europos tikslus vietos ir regionų realijomis, nes regionai ir miestai gali geriau įvertinti priemonių veiksmingumą ir tikslų įgyvendinimą. Kad šis procesas būtų sėkmingas, jis turės būti atviras ir įtraukus, sutelkiant piliečius, MVĮ, įmones, socialinius judėjimus ir mokslinių tyrimų institucijas. Labai svarbu ištirti sąveikas ir užtikrinti teritorinę sanglaudą.“

Suinteresuotųjų subjektų platforma nulinės taršos tikslui įgyvendinti padės siekti pavyzdinių iniciatyvų ir veiksmų, išdėstytų Nulinės taršos veiksmų plane:

suburiant įvairioms bendruomenėms ir kompetencijos sritims atstovaujančius subjektus, kad būtų sprendžiami tarpusavyje susiję uždaviniai, pvz., bendros aplinkos ir sveikatos darbotvarkės stiprinimas;

nustatant bendrą viziją, kaip pasiekti nulinės taršos tikslus;

plėtojant gerąją patirtį, susijusią su kompleksiniais klausimais, kaip antai nulinės taršos inovacijų ir darbo vietų finansavimas, tvarios gamybos ir vartojimo skatinimas ir teminių centrų, pavyzdžiui, Švaraus oro technologijų centro, kūrimas, ir keičiantis tokios patirties pavyzdžiais.

Apie šios platformos veiklos pradžią paskelbta šių metų ES žaliosios savaitės uždarymo sesijoje. Ši savaitė – tai didžiausias metinis ES aplinkos politikai skirtas renginys, kuriame susirinko daugiau kaip 3 000 dalyvių iš visos ES, kad pagrindinėje Briuselio konferencijoje (vykusioje internetu) ir daugiau kaip 600 partnerių renginių visoje Europoje aptartų įvairius nulinės taršos aspektus. ES žalioji savaitė prasidėjo 2021 m. gegužės 31 d., pirmadienį, Lahtyje – 2021 m. Europos žaliojoje sostinėje.

Įžanga

Tarša yra didžiausia su aplinka susijusi psichinių ir fizinių ligų ir ankstyvos mirties priežastis, ypač kalbant apie pažeidžiamas grupes, pvz., vaikus, tam tikromis ligomis sergančius ir vyresnio amžiaus žmones. Skurdesnėse vietovėse gyvenantys žmonės dažnai yra įsikūrę netoli užterštų vietovių arba vietovėse, kuriose yra dideli eismo srautai. Tarša taip pat yra viena iš pagrindinių biologinės įvairovės nykimo priežasčių, dėl kurios mažėja ekosistemų gebėjimas atlikti tokias funkcijas kaip anglies dioksido sekvestracija ir pavojingų medžiagų šalinimas iš oro ir vandens.

Nuo taršos ypač kenčia miestai. Daugiau kaip 100 ES miestų vis dar neatitinka ES oro kokybės standartų. Nepaisant to, kad pagerėjo miesto nuotekų valymo reikalavimų vykdymas, maždaug 37 mln. gyventojų nuotekos vis dar nėra tinkamai valomos, o 7 ES valstybių narių sostinės neatitinka minimalių reikalavimų. Norint užtikrinti tinkamą nuotekų valymą, ateinančiais metais reikės daugiau kaip 200 mlrd. EUR investicijų.

ES žalioji savaitė buvo pirmasis svarbus suinteresuotųjų subjektų renginys nulinės taršos klausimu po to, kai buvo priimtas Nulinės taršos veiksmų planas. Suinteresuotųjų subjektų platformoje nulinės taršos tikslui įgyvendinti bus toliau nagrinėjami šiame renginyje aptarti klausimai. Komisija ir Europos regionų komitetas iki metų pabaigos pradės platformos veiklą paskelbdami kvietimą pareikšti susidomėjimą, kad būtų užtikrintas plataus masto dalyvavimas ir dėmesys būtų sutelktas į pagrindines bendrų veiksmų temas. Be to, suinteresuotųjų subjektų platforma nulinės taršos tikslui įgyvendinti užtikrins sinergiją su kitomis atitinkamomis iniciatyvomis, pavyzdžiui, Europos klimato paktu ir žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų platforma .

Išsamesnė informacija

Komunikatas dėl ES nulinės vandens, oro ir dirvožemio taršos veiksmų plano

Nulinės taršos veiksmų plano tinklalapis

2021 m. ES žalioji savaitė, skirta nulinei taršai

Europos regionų komiteto darbo grupė „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“

Klausimus dėl suinteresuotųjų subjektų platformos nulinės taršos tikslui įgyvendinti galima siųsti adresu

ENV-ZERO-POLLUTION@ec.europa.eu

Kontaktai spaudai

Europos Komisija: Daniela Stoycheva / Daniela.Stoycheva@ec.europa.eu

Europos regionų komitetas: David Crous / David.Crous@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023