Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos ekonomikos gaivinimas turėtų būti grindžiamas Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais iki 2030 m.  

Aiškių nuorodų į DVT nebuvimas ir nepakankamas miestų ir regionų dalyvavimas nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo planuose galėtų pakenkti gebėjimui įveikti pandemijos krizę

Europos vietos ir regionų vadovai ragina užtikrinti, kad Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai (DVT) vėl taptų vienu iš Europos Sąjungos darbotvarkės prioritetų, ir prašo ES institucijų ir valstybių narių siekti, kad jie būtų įgyvendinti iki 2030 m. Šiandien plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje Europos regionų komitetas (RK) pabrėžė, kad COVID-19 pandemija parodė darnaus vystymosi svarbą ir kad DVT gali padėti pereiti prie nuoseklios, holistinės vizijos įgyvendinant priemonę „Next Generation EU“ . Tačiau neseniai atliktame RK tyrime nurodoma, kad daugelyje nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų nėra aiškios ir skaidrios nuorodos į JT DVT.

Besitęsianti pandemija ir galimos jos ekonominės, socialinės ir ekologinės pasekmės aiškiai rodo, kad būtina remti DVT perkėlimą į vietos lygmenį, kad būtų galima viską atkurti geriau ir teisingiau. DVT turėtų padėti atgaivinti valstybių narių ekonomiką ir įgyvendinti skaitmeninę ir žaliąją pertvarką vietos lygmeniu. Tačiau neseniai RK užsakymu atliktame tyrime atkreiptas dėmesys į nepakankamą regionų ir miestų dalyvavimą įgyvendinant nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus, taip pat į tai, kad daugeliu atvejų trūksta aiškių nuorodų į DVT, o dėlto mažėja bendro planų supratimo tikimybė.

Pranešėjas, Bragos miesto meras Ricardo Rio (PT / EPP) nurodė: „DVT beveik neminimi ES naratyve: Europos Komisijos vidaus valdyme nėra visa apimančios strategijos ir veiksmingo DVT integravimo ar koordinavimo. Tai ypač stebina, nes šiuo metu didėja vietos ir regionų valdžios institucijų įsipareigojimas siekti darnaus vystymosi tikslų. Preliminarūs mūsų EBPO ir RK apklausos rezultatai aiškiai rodo, kad vietos ir regionų valdžios institucijos aktyviai siekia DVT grindžiamo tvaraus atsigavimo. 40 proc. respondentų jais vadovavosi prieš pandemiją ir dabar pradėjo jų laikytis ekonomikos gaivinimo problemoms spręsti, o 44 proc. planuoja tai padaryti siekdami atsigavimo po COVID-19. Tai didelė galimybė visiems politikos formuotojams po šios krizės tapti stipresniems ir aš, kartu su EBPO, aktyviai tai propaguosiu ES lygmeniu.“

EBPO apskaičiavo , kad 65 proc. 169 uždavinių, kurie sudaro 17 DVT, neįmanoma pasiekti nedalyvaujant vietos ir regionų valdžios institucijoms arba nekoordinuojant su jomis veiklos. Be to, naujos RK ir EBPO bendros apklausos rezultatai rodo, kad 60 proc. vietos ir regionų valdžios institucijų mano, jog COVID-19 pandemija akivaizdžiai parodė, kad DVT gali padėti laikytis labiau holistinio požiūrio į ekonomikos atsigavimą. Todėl RK apgailestauja, kad DVT pamažu buvo išstumti iš ES naratyvo, o formuojant ES politiką jiems buvo skiriama mažiau dėmesio, todėl gali būti sunku šiuos tikslus įgyvendinti iki 2030 m.

RK nariai primygtinai ragina Europos vadovus parengti plataus užmojo ir nuoseklias vidaus ir užsienio politikos darbotvarkes ir paskelbti vieną aiškų tikslą, kad visais valdymo lygmenimis ES taptų lydere ir pirmautų įgyvendinant DVT. Nuomonėje nurodoma, kad darnaus vystymosi tikslai turėtų užtikrinti nuoseklią visų ES politikos sričių sistemą ir padėti suderinti visų finansavimo programų prioritetus. Tačiau kartais JT tikslai ir pagrindinės Europos iniciatyvos, pavyzdžiui, nauja pramonės strategija, yra mažai susiję. Be to, ragina Europos Komisiją pasinaudoti kita 2022 m. metine tvaraus augimo strategija siekiant oficialiai įtraukti DVT į Europos semestrą, geriau susieti DVT ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę („Next Generation EU“ pagrindą) ir aiškiai patvirtinti DVT kaip būdą ES formuoti tvarų ekonomikos atsigavimą.

Vietos ir regionų vadovai prašo Europos Komisijos atnaujinti įvairių suinteresuotųjų subjektų platformą dėl DVT įgyvendinimo arba sukurti kitą dialogo platformą, kuri turėtų įtakos ir suteiktų galimybę imtis struktūruotų tolesnių veiksmų skatinant visų skirtingų viešųjų ir privačiųjų institucijų suinteresuotųjų subjektų kompetenciją, susijusią su Darbotvarke iki 2030 m., ir tiesiogiai patariant Komisijai.

Tokį raginimą svarbiausiems ES politikos formuotojams pranešėjas Ricardo Rio išreiškė antradienį, sakydamas kalbą 2021 m. Briuselio ekonomikos forume – pavyzdiniame metiniame Europos Komisijos ekonomikos renginyje – kuriame dalyvavo Pirmininkė Ursula von der Leyen ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel.

Bendroji informacija

2021 m. gegužės–birželio mėn. RK ir EBPO kartu atliko apklausą „Darnaus vystymosi tikslai – ekonomikos atsigavimo po COVID-19 pagrindas miestuose ir regionuose“. Per apklausą gauti 86 atsakymai, kuriuos pateikė 24 ES šalių savivaldybės, regionai ir tarpiniai subjektai, taip pat keletas kitų EBPO ir jai nepriklausančių šalių. Preliminarios išvados buvo pristatytos antradienį vykusioje ketvirtojoje Miestų ir regionų apskritojo stalo diskusijoje dėl darnaus vystymosi tikslų – dviejų dienų internetiniame renginyje, kuriame daugiausia dėmesio skirta DVT, kaip ilgalaikio atsigavimo po COVID-19 strategijų miestuose ir regionuose pagrindui. Su šiuo dokumentu galima susipažinti čia .

2019 m. RK priėmė savo pirmąją nuomonę „Darnaus vystymosi tikslai (DVT) – pagrindas ES ilgalaikei strategijai dėl darnios Europos iki 2030 m.“ (pranešėjas Arnoldas Abramavičius (LT / EPP), Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys).

2020 m. lapkričio mėn. Europos Komisija paskelbė Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „JT darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas. Visapusiškas požiūris“ .

Kontaktinis asmuo

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023