Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Siekiant kovoti su miškų naikinimu vietos valdžios institucijos ragina vykdyti platesnio užmojo ir tvarią miškininkystės politiką  

Europos regionų komitetas liepos mėn. plenarinėje sesijoje beveik vieningai priėmė Roby Biwerio parengtą nuomonę „ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimas“ . RK nuomonės pranešėjas ragina sukurti tvirtą ES sertifikavimo schemą ir informacinę sistemą, kurios užtikrintų tvarius miškininkystės produktus ir skaidrias tiekimo iš ES nepriklausančių šalių grandines.

„Miškai yra mūsų planetos žalieji plaučiai, todėl turime jais rūpintis taip pat, kaip rūpinamės savo plaučiais. Savo klimato ir biologinės įvairovės tikslų nepasieksime, jeigu nedėsime daugiau pastangų pasaulio miškams apsaugoti ir atkurti. Raginame Komisiją siekti daugiau. Vien drąsinimų nepakanka. Mums reikia, kad ES būtų garantuotas produktų, gaunamų iš tvarią miškininkystę užtikrinančių tiekimo grandinių už ES ribų, vartojimas, nes didžioji neliestų pasaulio miškų dalis yra ne ES. Miškų nykimo prevencija gali turėti įvairialypės naudos žmonėms ir ekosistemoms, įskaitant biologinės įvairovės išsaugojimą, išmetamųjų teršalų kiekio mažinimą absorbuojant anglies dioksidą ir ekosisteminių paslaugų, kurios gali paskatinti tvarų augimą, užtikrinimą. Miestai ir regionai atliks svarbų vaidmenį intensyvinant šias pastangas“, – sakė Liuksemburgo Betembūro savivaldybės tarybos narys R. Biwer (LU / PES) .

Pranešėjas pabrėžė, kad mūsų įmonių vykdomas importas, mūsų individualūs veiksmai ir mūsų politiniai sprendimai daro didelį poveikį miškams. Viešieji pirkimai gali būti tinkamas būdas pritraukti privatųjį sektorių, kad būtų užtikrintos tvaresnės produktų tiekimo sutartys. Direktyvoje 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų nustačius draudimą organizuoti viešuosius pirkimus dėl produktų, pagamintų naikinant miškus, gali būti pasiektas atitinkamas teigiamas poveikis produktų, pagamintų nenaikinant miškų, skatinimui.

Nuomonėje raginama užtikrinti politikos nuoseklumą, kad pastangos, dedamos įvairiose ES politikos srityse, tikslai ir rezultatai būtų suderinti išsamioje tvarumo strategijoje. Tai apima Europos žaliąjį kursą ir dvi jo naujas strategijas dėl biologinės įvairovės ir „Nuo ūkio iki stalo“, naują bendrą žemės ūkio politiką ir visus ES tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, ES prekybos politiką.

„Kai ES derasi dėl prekybos susitarimų, turi būti sustiprinti jų skyriai dėl tvarios miškotvarkos ir kovos su miškų naikinimu. Jei mūsų partneriai nevykdys savo įsipareigojimų aplinkos ir klimato srityse, turime būti pasirengę reaguoti! Dramatiškas Amazonės miškų naikinimas Brazilijoje rodo, kad ES ir MERCOSUR prekybos susitarimas šiuo atžvilgiu iki šiol buvo nesėkmingas“, – sakė R. Biwer.

Dėl gyventojų skaičiaus augimo ir didėjančios maisto paklausos miškai paverčiami dirbama žeme ir vis labiau orientuojamasi į žemės ūkio gamybą. Pasaulio miškams gresia pavojus: nuo 1990 m. iki 2016 m. prarasta 1,3 mln. kvadratinių kilometrų miško ploto. Tai reikštų, kad kas valandą sunaikinamas maždaug 800 futbolo aikščių dydžio miškas.

Nuomonėje pabrėžiama būtinybė stiprinti veiksmus informavimo ir švietimo srityje, kad vartotojai žinotų apie savo vartojimo įpročių ekonominį, socialinį poveikį ir poveikį aplinkai. Be to, tuo pačiu tikslu vietos valdžios institucijos turi skatinti sveikesnę ir etiškai teisingą mitybą, pabrėždamos tiek maistinę, tiek socialinę bei ekonominę naudą, kurią duoda augaliniai produktai (daug vaisių ir daržovių), tiekiami per patvirtintas įtakos miškų naikinimui neturinčias tiekimo grandines.

Nuomonėje Komisija taip pat raginama apsvarstyti galimybę įsteigti Europos miškininkystės agentūrą, atsižvelgiant į pasaulio miškų apsaugos ir atkūrimo svarbą.

Nuomonė buvo priimta tuo metu, kai vyko aukšto lygio diskusijos dėl Europos žaliojo kurso – ES ekonomikos augimo strategijos, kuria siekiama iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. Birželio 15 d. RK įsteigė darbo grupę „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ . Ją sudaro 13 vietos ir regionų išrinktų atstovų . Darbo grupės tikslas – paversti žaliąjį kursą konkrečiais projektais ir tiesioginiu finansavimu miestams ir regionams, kad būtų užtikrinta tvari pertvarka vietoje.  

Pastabos

Europos Sąjungą dengia beveik 182 mln. hektarų miškų, kurie užima 43 proc. jos sausumos ploto, todėl ji yra vienas miškingiausių pasaulio regionų. Pagrindinė miškų naikinimo ir alinimo bei su tuo susijusio miškų biologinės įvairovės nykimo priežastis tebėra žemės ūkio plėtra. Šią ir kitą informaciją galima rasti ataskaitoje

„Pasaulio miškų padėtis 2020 m.“
Apskaičiuota, kad nuo 1990 m. miškus paverčiant kitos paskirties žemės plotais pasaulyje prarasta 420 mln. hektarų miško, nors miškų naikinimo mastas per pastaruosius tris dešimtmečius mažėjo. Apskaičiuota, kad 2015–2020 m. miškų sunaikinta 10 mln. hektarų per metus, palyginti su 16 mln. hektarų per metus paskutinį praėjusio amžiaus dešimtmetį.

Neseniai įvykusį interviu su R. Biweriu galite rasti čia .

Kontaktinis asmuo

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 22822289

Mob. tel. +32 (0) 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Pasidalyti :