Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Dalyvaukite RK ir EBPO apklausoje apie darnaus vystymosi tikslus (DVT)!  

Europos regionų komitetas (RK) kartu su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pradėjo apklausą apie svarbų vietos ir regionų lygmens indėlį siekiant darnaus vystymosi tikslų (DVT). Pasidalykite savo patirtimi iki vasario 22 d. ir prisidėkite prie būsimos ES strategijos dėl DVT.

Nuo 2015 m., kai buvo priimta Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m. ir 17 DVT, 193 pasirašiusiosios šalys turėtų nuolat teikti šios visuotinės darbotvarkės, apimančios visas politikos sritis ir reikalaujančios visų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo, įgyvendinimo ataskaitas. Regionų ir vietos valdžios institucijos yra labai svarbios partnerės šiame įgyvendinimo procese ne tik dėl to, kad didžioji dauguma DVT (EBPO duomenimis – 65 proc.) yra tiesiogiai su jomis susiję ir (arba) daro joms poveikį, bet ir todėl, kad daugelis iš jų jau sėkmingai dalyvavo įgyvendinant DVT vietos lygmeniu .

Gavęs pastabų iš vietos ir regionų valdžios institucijų dėl jų darbo DVT srityje, Europos regionų komitetas nori parodyti, kaip miestai ir regionai įgyvendino arba šiuo metu įgyvendina DVT. Šia informacija bus pasinaudota darant įtaką būsimai ES strategijai dėl DVT, siekiant geriau ginti teritorinį aspektą Europos ir nacionalinės politikos formavimo procese ir skatinti įgyvendinimo veiksmus. Jūsų pastabos apie tai, ką ES turėtų nuveikti DVT srityje ir kokius prioritetus turėtų nusistatyti, taip pat bus įtrauktos į mūsų nuomonę dėl tvarios Europos iki 2030 m., kuri turėtų būti parengta 2019 m.

Be to, ši apklausa prisidės prie platesnės EBPO programos „Teritorinis požiūris į DVT. Miestų ir regionų vaidmuo užtikrinant, kad niekas neliktų nuošalyje“, kuria siekiama remti miestus ir regionus skatinant laikytis teritorinio požiūrio į DVT:

vertinant, kokia jų padėtis nacionalinio vidurkio ir jų partnerių atžvilgiu,

dalyvaujant daugiapakopiame dialoge su žemesniais ir aukštesniais valdymo lygmenimis ir siekiant rasti bendrą sutarimą dėl to, kas ką gali daryti, ir

dalijantis geriausia praktika ir tarptautine patirtimi.

Pradėti apklausą!

Apklausa pateikiama visomis ES kalbomis; norėdami pasirinkti kalbą, spustelėkite ant išskleidžiamojo meniu dešinėje ekrano pusėje.

Apklausa vyks iki vasario 22 d., penktadienio, 24.00 val.

Bus užtikrintas visų atsakymų konfidencialumas.

Dėl išsamesnės informacijos prašytume kreiptis adresu econ-survey-cor@cor.europa.eu .

RK norėtų padėkoti Regionų vyriausybių tinklui tvaraus vystymosi labui (nrg4sd) už bendradarbiavimą.

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

ES regionai ir miestai palankiai vertina valstybių narių įsipareigojimą sanglaudos politiką toliau laikyti vienu pagrindinių Sąjungos ramsčių
ES regionai ir miestai palankiai vertina valstybių narių įsipareigojimą sanglaudos politiką toliau laikyti vienu pagrindinių Sąjungos ramsčių
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022