Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
60-ųjų Romos sutarties pasirašymo metinių iškilmės. Galimybė svarstyti, klausytis ir ieškoti naujo kelio Europai  

Artėjant 60-osioms Romos sutarties pasirašymo metinėms ir didėjant nusivylimui Europos projektu, ES miestai ir regionai įsipareigojo atlikti savo vaidmenį, kad piliečiai aktyviau dalyvautų ieškant naujo kelio Europos Sąjungai. Po diskusijų dėl Europos ateities su 200 jaunų europiečių delegacija Europos regionų komiteto (RK) nariai šiandien priėmė rezoliuciją, kuria visoje ES pradedamas platus konsultacijų su piliečiais procesas tema „Svarstymai apie Europą“. Šios plataus masto iniciatyvos išvados papildys RK indėlį į būsimas politines diskusijas dėl Europos Sąjungos ateities.

Pradėdamas diskusiją plenarinėje sesijoje RK pirmininkas Markku Markkula pabrėžė, kad „šiuo sunkiu metu 60-osios Romos sutarties ir 25-osios Mastrichto sutarties pasirašymo metinės turėtų būti puiki galimybė atvirai padiskutuoti apie Europą. Tačiau dabar kalbėti ir klausytis nebepakanka – reikia veikti. Norime veiksmų. Dabar. Štai ko žmonės, įskaitant jaunąją kartą, nori iš Europos ir į ką norėjome atkreipti dėmesį šiandienos „jaunimo pakeitimu“. Mums reikia tokios Europos Sąjungos, kurios piliečiai žinotų, kad jų balsas iš tikrųjų kažką lemia, o atskiri asmenys jaustųsi saugiai siekdami savo svajonių. Norime atkuri Europos Sąjungą piliečiams ir kartu su jais.“

Dėl glaudaus bendradarbiavimo su Europos jaunimo forumu ir Europos Parlamento modeliu šiandienos diskusiją dėl Europos ateities labai praturtino plenarinės sesijos darbe aktyviai dalyvavusių maždaug 200 jaunų europiečių idėjos ir nuomonės. Jų dalyvavimas yra tąsa jaunųjų piliečių dialogo tema Kaip atkurti pasitikėjimą ES padedant regionams ir miestams, kuris buvo surengtas vasario 7 d. Mastrichte įvykusio Jaunimo nuomonės festivalio (YO!Fest) metu ir kuriame dalyvavo visų politinių partijų RK atstovai.

Norėdami prisidėti prie platesnių politinių svarstymų apie ES ateitį, RK nariai priėmė rezoliuciją, patvirtinančią idėją, kad reikia pradėti platesnį konsultacijų procesą, pavadintą „Svarstymai apie Europą“. Dažniausiai jis vyktų vietos lygmens dialogo su piliečiais ir diskusijų rotušėse forma siekiant sužinoti, dėl ko nuogąstauja piliečiai, ir užtikrinti, kad į jų nuomones būtų atsižvelgta ES lygmeniu. Šis principas „iš apačios į viršų“ tapo dar aktualesnis po oficialaus Europos Sąjungos Tarybos Pirmininko Donald Tusk prašymo į RK poziciją dėl „Svarstymų apie Europą“ įtraukti miestų ir regionų pastabas. RK pozicija, kurią planuojama patvirtinti 2018 m., bus pagrįsta konsultacijų išvadomis ir ją parengs RK pirmininkas Markku Markkula ir pirmininko pirmasis pavaduotojas Karl-Heinz Lambertz.

K. H. Lambertz norėjo pabrėžti, kad „ypatingi lūkesčiai yra susiję su ypatingomis progomis, pavyzdžiui, šių metų Romos ir Mastrichto sutarčių pasirašymo metinėmis. Europa išgyvena itin sunkius laikus ir susiduria su gausybe kriziųDabartinį skeptišką požiūrį turime paversti viltimi. Tai užduotis, kurią įgyvendinant galime vertingai prisidėti mes – arčiausiai piliečių esantys vietos ir regionų atstovai. Ši rezoliucija neturėtų būti tik dar vienas dokumentas, pasimetęs tarp skaitmeninių bylų. Ji turėtų paskatinti pradėti svarstymus apie Europos ateitį, kurie duotų konkrečių rezultatų.“

Savo rezoliucijoje ES vietos ir regionų vadovai taip pat ragina:

kurti Europą, galinčią susigrąžinti piliečių pasitikėjimą Europos projektu;

kurti Sąjungą, kuri rastų veiksmingus ir skubius sprendimus bendriems pagrindiniams iššūkiams, kurių patys miestai, regionai ir valstybės įveikti negali, pavyzdžiui, didinti ES konkurencingumą, stiprinti sanglaudą, užtikrinti saugią aplinką visiems, valdyti migrantų ir pabėgėlių krizę, spręsti klimato kaitos problemą, kovoti su nedarbu ir terorizmu;

kurti Europą, pripažįstančią konkrečių jaunimo poreikių patenkinimo ir visų kartų atstovų dialogo svarbą.

Pastaba redaktoriams

RK iniciatyva tiesiogiai vietos lygmeniu konsultuotis su Europos piliečiais apie Europą jau įgyvendinama. 2016 m. RK, jo nariai ir vietos ir regionų partneriai 13 valstybių narių suorganizavo 27 vietos renginius „Pasikalbėkime apie Europą“, kuriuose dalyvavo daugiau nei 3 200 piliečių.

2017 m. ši veikla bus dar aktyvesnė – visose valstybėse narėse bus suorganizuota apie 70 vietos renginių.

Komitetas taip pat skatina regionų ir vietos tarybas pačias vesti diskusijas, taip pat ir savo instituciniuose organuose, siekiant toliau užtikrinti, kad šiuo svarstymų laikotarpiu būtų išgirstas piliečių balsas.

Daugiau informacijos rasite RK iniciatyva „Svarstymai apie Europą“.

Nuotraukas iš plenarinės sesijos galima parsisiųsti iš mūsų Flickr galerijos.

Nuotraukos iš pasirašymo ceremonijos „Nauja jaunimo sutartis. Europa po 25 metų“

Kontaktinis asmuo
Nathalie Vandelle
Tel. +32 (0)22822499
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Pasidalyti :